Nowy naczelnik w starostwie

Wydarzenia

Nowy naczelnik w starostwie

14.05.2019
autor: Opr. EB, na podst. tekstu ze starostwa
Rafał Jaźwiński został naczelnikiem wydziału promocji i rozwoju wyszkowskiego starostwa. Jako jedyny zgłosił ofertę w naborze na to stanowisko. Ma 37 lat i jest mieszkańcem Makowa Mazowieckiego. Do końca czerwca będzie pracował na niepełnym etacie z uwagi na konieczność dokończenia obecnego stosunku zatrudnienia. Potem już na całym etacie. 
 
Jest absolwentem politologii (specjalności: marketing polityczny oraz europeistyka), historii i pedagogiki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu edytorstwa (Polska Akademia Nauk) i administrowania funduszami unijnymi (Szkoła Główna Handlowa). W czasie  studiów angażował się w pracę samorządu studenckiego, gył jego przewodniczącym w roku akademickim 2006/07. Był organizatorem imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych m.in. pułtuskich juwenaliów oraz Pułtuskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych ATENA.  W latach 2007-2019 otrzymywał trzykrotnie prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz był stypendystą programu Erasmus Mundus.
 
Rafał Jaźwiński zdobywał doświadczenie zawodowe, współpracując z czołowymi organizacjami działającymi w obszarze non profit/trzecim sektorze m.in. Fundacją im. Stefana Batorego i UNICEF Polska oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, głównie działającymi na terenie województwa mazowieckiego. W Biurze Promocji i Karier Akademii Humanistycznej zajmował się organizacją konferencji, public relations, reklamą prasową oraz tworzeniem strategii reklamowej uczelni. Przez ostatnie sześć lat był pracownikiem Autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej DIDASKO. Ma dwuletnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierowniczych w projektach dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych, które opiewały na łączną kwotę 1,5 mln PLN. Jest wiceprezesem Fundacji „Kocham Maków”.
Prywatnie jest wielkim miłośnikiem kina, literatury pięknej (szczególnie francuskiej i rosyjskiej) oraz komiksu amerykańskiego. Interesuje się także polityką i piłką nożną.
 
Do zadań nowego naczelnika, zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa, będą należały zadania z zakresu:
współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
obsługi informatycznej i Biuletynu Informacji Publicznej,
promocji i komunikacji z mediami,
koordynacji działalności na terenie powiatu w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych (w tym zadania oraz organizacja zawodów Szkolnego Związku Sportowego, przejęte z likwidowanego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu), opracowywanie powiatowego kalendarza wydarzeń,
współpraca z gminnymi ośrodkami kultury i sportu,
organizacja uroczystości patriotycznych oraz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym.
AKFinanse 728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Mrówka - styczeń - luty 2020
Mrówka - styczeń - luty 2020
Zitcom