Nie ma już uchwały reklamowej

Wydarzenia

Nie ma już uchwały reklamowej

28.03.2019
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Elżbieta Szczuka
W Wyszkowie znów mamy pełną dowolność w wieszaniu reklam i szyldów. Do sierpnia wszyscy mieli dostosować się do nowych przepisów, a tymczasem rada miejska dostosowała się do uwag części przedsiębiorców i uchyliła uchwałę podjętą prawie 1,5 roku temu.
 
Przypomnijmy, że decyzję o przystąpieniu do prac związanych z porządkowaniem reklamowego chaosu radni podjęli w 2015 r. Prace i konsultacje trwały 2 lata. W tym czasie uchwała już raz została uchylona przez wojewodę, który uznał, że samorząd nie ma prawa ingerować w wygląd pawilonów handlowych. Wtedy prace prowadzono od nowa. Ostatecznie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych rada miejska przyjęła 30 listopada 2017 r. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Weszła w życie 9 lutego 2018 r. Od tego czasu nowe reklamy powinny spełniać określone wymogi. W przypadku istniejących na dostosowanie się było 18 miesięcy, a więc do 10 sierpnia 2019 r. W tym roku gmina wysłała do przedsiębiorców informacje przypominające o przepisach.
 
Co się zmieniło?
Kwestia uchylenia uchwały stanęła na ostatniej sesji rady miejskiej, 28 marca. - W 2017 r., kiedy uchwala była przyjmowana, byliśmy pionierem, po Ciechanowie drugim samorządem na Mazowszu, który reguluje tę kwestię. Bierzemy pod uwagę doświadczenia innych samorządów, które później przyjęły podobne przepisy i Ciechanowa, który również zmienił swoją uchwałę. Chcemy się na tą kwestią jeszcze zastanowić – argumentował burmistrz Grzegorz Nowosielski. - Nie zmieniamy idei, myślenia o porządkowaniu przestrzeni publicznej, ale być może niektóre przepisy wymagają złagodzenia. Część zapisów należy skonsultować, część przemyśleć. Mamy sporo sygnałów, że nowe zapisy nie są znane społeczeństwu, firmom, przedsiębiorstwom, nie są akceptowalne. Praca nad uchwałą pozwoli znaleźć balans miedzy przedsiębiorcami a przepisami. Dlatego proponujemy uchylić uchwałę i rozpocząć prace nad nową. Chcemy porządkować przestrzeń, ale w zgodzie z oczekiwaniami społeczeństwa i przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do urzędu.
Temat nie był omawiany na poprzedzających sesję komisjach, więc wprowadzenie nowego punktu było dla, przynajmniej niektórych, radnych zaskoczeniem. - Uważam za niezasadne wprowadzenie takiej uchwały bez omówienia jej na komisjach – przekonywał Adam Szczerba, przeciwny wprowadzaniu punktu pod obrady. - Nie tylko wszystkie zapisy mogą być podważone, ale ulegną zmianie również terminy ich wprowadzenia. Nie rozumiem, dlaczego w tym momencie o tym dyskutujemy. Mówimy, że są osoby niezadowolone, ale jest grono osób, które czekają na tę uchwałę.
- Taki tryb spowodowany jest tym, że część przepisów obowiązuje, a część dopiero wejdzie w życie – wyjaśnił burmistrz. - Niektórzy zostaną ukarani za reklamy niezgodne z uchwałą. Później rada zmieni uchwałę i okaże się, że te osoby zostały ukarane tylko dlatego, że uchwała obowiązywała przez kilka miesięcy. Zwracają się do urzędu firmy sieciowe, banki, które mają reklamy ustandaryzowane, a niezgodne z naszą uchwałą. Warto przedyskutować też kwestię szyldów dozwolonych tylko na parterze, bo firmy są na różnych piętrach.
Ostatecznie 16 radnych zagłosowało za wprowadzeniem uchwały pod obrady, 3 było przeciw. 
Mimo że od dnia jej wejścia w życie upłynął ponad roku czasu, zapisy uchwały nie są znane szerokim kręgom podmiotów. Przy jej tworzeniu niewystarczająco dostrzeżone okazały się głosy przedsiębiorców, ale i zwykłych mieszkańców” - czytamy w uzasadnieniu uchylenia uchwały. - „Należy docenić jej zawartość merytoryczną, jednak winna ona stanowić prawidłowy kompromis między zachowaniem możliwości szerokiego informowania o prowadzonych działalnościach gospodarczych, a zatrzymaniem postępującego chaosu wizualnego i zapewnieniem estetyki przestrzeni publicznej. W obecnym kształcie widoczny jest również brak zrozumienia dla wprowadzonych regulacji, co wiąże się z rosnącą niechęcią do podejmowania działań dostosowawczych.
W uzasadnieniu zapisano również, że rada miejska uchyla uchwałę, „by bez pośpiechu, uważnie, wsłuchując się w głosy mieszkańców, rozważyć potrzebę przedmiotowych regulacji i ich ewentualny kształt”. Warto przypomnieć, że prace nad uchwałą trwała 2 lata, prowadzone były konsultacje, w trakcie których część przedsiębiorców zgłosiła swoje uwagi. W większości zresztą nieuwzględnione przez urzędników i radnych.
- Pojawiły się zarzuty, że uchwałę o uchyleniu przepisów podejmujemy w ekstra trybie. Przyznałbym rację, gdybyśmy położyli na stole nową uchwałę i poprosili o przyjęcie nowych rozwiązań - argumentował burmistrz.
Radca prawny Sylwia Sendrowicz zauważyła, że uchwały reklamowej nie można zmienić w takim trybie, jak inne uchwały. Trzeba od nowa przejść całą procedurę konsultacji. - Czy procedurę zmiany zdążycie państwo wprowadzić do sierpnia 2019 r., kiedy mija termin dostosowania się. Trzeba będzie karać, a kary są naprawdę dotkliwe - dodała. - To forma zatrzymania tego pędzącego pociągu.
Nowe przepisy obowiązują od lutego ubiegłego roku. Są więc przedsiębiorcy, którzy nowe reklamy i szyldy zakładali już zgodnie z nowymi przepisami. Są też tacy, którzy stare reklamy zdjęli i dostosowali się do uchwały. Na odszkodowania raczej nie mają co liczyć.
- Duże reklamy będą wisiały przez kolejne 2 lata - podkreślił Adam Szczerba. - Rozmawiałem z przedsiębiorcami i rozumiem ich obawy, ale uchylając tę uchwałę i wracając do procedury, negujemy zapisy, że chcemy się pozbyć reklam wielkoformatowych.
- A ja bardzo dziękuję za uchylenie tej uchwały. Reklama jest dźwignią handlu - do dyskusji włączył się Mariusz Księżak, przewodniczący Osiedla nr 6 i przedsiębiorca. 
Czy po uchyleniu uchwały zasady umieszczania reklam będą w jakikolwiek sposób regulowane? Opinie w tej kwestii są odmienne. - Te zapisy są w planach zagospodarowania, więc to nie jest tak że będą w próżni - uważa radca prawny. Problem polega jednak na tym, że przyjmując uchwałę reklamową w 2017 r., radni automatycznie uchylili zapisy w planach dotyczące reklam i małej architektury.
Ostatecznie za uchyleniem uchwały reklamowej zagłosowało 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom