Nabór do szkół zakończy się 14 lipca

Wydarzenia

Nabór do szkół zakończy się 14 lipca

07.07.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 5 lipca zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Do 14 lipca kandydaci mają czas, by potwierdzić wolę przyjęcia i dostarczyć oryginały świadectw do wybranych szkół. 
Do 14 lipca do godz. 12 kandydaci mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia – powinni dostarczyć do wybranych szkół oryginały dokumentów, dwa zdjęcia legitymacyjne, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida do 6 klas zostało zakwalifikowanych 168 kandydatów. Tylko w jednej klasie, matematyczno-geograficznej, jest jeszcze kilka wolnych miejsc. – Dobre, wyniki, dobre świadectwa. Wiele osób już zostawiło oryginały świadectw – mówi zastępca dyrektora Wojciech Chaciński. 
W Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik komplet zakwalifikowanych kandydatów jest w klasie liceum bezpieczeństwo publiczne oraz w technikum w klasach o specjalnościach: technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. Natomiast są wolne miejscach w klasach technikum o specjalnościach: spedytor, handlowiec, elektryk i informatyk. Można się też zgłaszać do klasy branżowej wielozoawodowej.
W Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowksiej-Curie komplet kandydatów, wg listy zakwalifikowanych, jest do klasy liceum o profilu społecznym i do dwóch klas technikum: żywienia i grafiki komputerowej. Po kilka wolnych miejsc pozostało w klasach liceum: lingwistycznej – 6 i prawnej – 4 oraz klasach technikum: budowlanego – 5 i hotelarstwa – 7.  – Na dziś jest nieźle – ocenia w czwartek 6 lipca wicedyrektor Elżbieta Mańko – ale procedura naboru trwa do 14 lipca. Większość kandydatów już dostarczyła oryginały świadectw. Wydawane są też zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
W Zespole Szkół nr 3 im. J. Kochanowskiego zostało zakwalifikowanych 161 kandydatów do 5 klas liceum: społeczno-ekonomicznej – 28 (najniższa liczba punktów z osiągnięć: 89,4), matematyczno-informatycznej – 26, lingwistyczno-humanistycznej – 28 (103,6p), menedżersko-turystycznej – 23 (58p). Największym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek – klasa prozdrowotno-przyrodnicza – aż 56 kandydatów (80,4p). – Będą dwie klasy – informuje dyr. Elżbieta Michalik. – W sumie osiem klas pierwszych.  
57 kandydatów zostało zakwalifikowanych do 2 klas technikum, o specjalnościach: technik ekonomista – 29 (90,6 p.) i technik informatyk – 28 
(101 p.)
- Jesteśmy okrutnie zadowoleni z naboru. Do niektórych klas zgłosiło się wielu kandydatów z bardzo dobrymi wynikami na świadectwie i z egzaminów gimnazjalnych, o czym świadczą najniższe liczby punktów w tych klasach. Mamy kandydatów także spoza naszego powiatu; pułtuskiego, węgrowskiego.  
W ZDZ CK będą trzy I klasy. – Przypuszczam, że będzie z naborem lepiej niż w ubiegłym roku, chociaż ogólnie mniej jest absolwentów gimnazjum w tym roczniku. Są jeszcze wolne miejsca, ale na pewno będą dwie klasy licealne; policyjna i pedagogiczna, a także klasa technikum fryzjerskiego, z elementami kosmetologii i wizażu.
Nie powstanie klasa Technikum Poligraficzno-Usługowego ze względu na brak zainteresowania. 
Zespół Szkół w Długosiodle otworzy jedną klasę branżową I stopnia wielozawodową. Chce się w  niej uczyć 13 osób, które już to potwierdziły. Jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca, która rozpocznie się po ogłoszeniu 14 lipca do godz. 16 ostatecznych list przyjętych do szkół. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona od 17 lipca do 7 sierpnia.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku