Na czym polega leasing zwrotny?

Wydarzenia

Na czym polega leasing zwrotny?

16.12.2019
autor: materiał zewnętrzny
Dość nietypową formą leasingu, stosowaną w obrocie kapitałowym jest leasing zwrotny. Tę formę finansowania wykorzystują firmy, które potrzebują zastrzyku gotówki, a swój własny kapitał mają zamrożony w aktywach.
 

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to forma umownej sprzedaży środków trwałych i inwestycyjnych firmie leasingowej z prawem do dalszego z nich korzystania, na warunkach ustalonych w umowie. W ramach umowy przedmiot leasingu (środek trwały firmy, na który jest odsprzedawany) zmienia właściciela, którym staje się firma leasingowa (leasingodawca). Natomiast sam przedmiot leasingu pozostaje w użytkowaniu leasingobiorcy. Leasing zwrotny to dwie transakcje: umowa sprzedaży środka trwałego i umowa leasingu tego środka. W ten sposób firma uwalnia swój zamrożony kapitał i otrzymuje gotówkę na kolejne inwestycje.
 

Jak wygląda procedura leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny obejmuje dwie umowy z leasingodawcą: sprzedaży i oddania w leasing przedmiotu leasingu. Umowa sprzedaży traktowana jest jako typowa umowa kupna-sprzedaży i księgowana zgodnie ze standardami rachunkowości. Środek trwały jest wyksięgowywane w ewidencji, a pieniądze ze sprzedaży traktowane są jako przychód firmy i odprowadzony jest od nich podatek dochodowy. Datą sprzedaży jest data wystawienie faktury VAT lub zapłaty. Zmiany podatkowo-księgowe występują przy rodzaju leasingu zwrotnego. Wyróżniamy leasing zwrotny: operacyjny i finansowy.
 

Leasing zwrotny operacyjny a finansowy

Operacyjny leasing zwrotny - to typowy leasing, gdzie leasingodawca staje się właścicielem zakupionego przedmiotu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca zaś użytkuje przedmiot leasingu.

Finansowy leasing zwrotny - przedmiot leasingu objęty umową leasingu zwrotnego wchodzi w skład majątku leasingobiorcy i on może dokonywać odpisy amortyzacyjne przedmiotu leasingu.
 

Zalety leasingu zwrotnego

1. Możliwość powiększenia kapitału firmy. To sposób na zdobycie szybkiej gotówki na inwestycje, które mogą przynieść zyski i w ostatecznym rozrachunku dadzą większe przychody firmie. Spółki również często korzystają z tej formy finansowania, aby utrzymać płynność finansową.

2. Przedmiot sprzedany i z leasingowany jest nadal użytkowany w firmie i nie wpływa na prowadzenie działalności.

3. Możliwość ponownego włączenia przedmiotu leasingu do ewidencji majątkowej firmy. Umowa leasingowa przewiduje przekazanie z powrotem przedmiotu leasingu na własność firmy, po jego wykupie (w leasingu zwrotnym operacyjnym), lub spłaceniu wszystkich rat leasingu (w leasingu zwrotnym finansowym).

4. Po zakończeniu okresu leasingu firma może ponownie odstąpić leasingodawcy środek trwały w leasingu zwrotnym i tym samym nabyć kolejne środki pieniężne do prowadzenia jej działalności.
 

Wady leasingu zwrotnego

Koszty leasingu zwrotnego są większe niż kwota otrzymana ze sprzedaży środka trwałego, który staje się przedmiotem leasingu. Niemniej jednak taka forma finansowania w wielu przypadkach przynosi korzyści przedsiębiorcom.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość