Mniej domów, więcej mieszkań

Wydarzenia

Mniej domów, więcej mieszkań

18.07.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Na Mazowszu spadła liczba oddanych do użytku domów, ale zwiększyła się liczba mieszkań. Z danych Urzędu Statystycznego, który przeliczył mieszkania na 1.000 mieszkańców, wynika, że wskaźnik powiatu wyszkowskiego jest mniejszy od wojewódzkiego. Plasujemy się na tym samym poziomie, co powiaty m.in. pułtuski, ostrołęcki, miński i otwocki.
W porównaniu z 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego w 2016 r. oddano do użytkowania o 3,9% mniej nowych budynków mieszkalnych, w sumie 10.968. Większość – 64% - na terenach wiejskich. W inwestycjach indywidualnych dominowały głównie budynki o dwóch kondygnacjach.
Na Mazowszu odnotowano natomiast wzrost liczby mieszkań - o 23,3%. W sumie oddano do użytkowania 36.049 mieszkań. Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrosła o 7.097, w budownictwie spółdzielczym - o 209, zakładowym - o 136, komunalnym - o 61. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie indywidualnym - o 651 mieszkań i społecznym czynszowym - o 30.
Miernikiem natężenia budownictwa mieszkaniowego jest między innymi liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1.000 osób. Wskaźnik ten w 2016 r. wynosił 6,7 i był o 1,2 punktu wyższy niż w 2015 r.
Najwięcej mieszkań na 1000 ludności oddano do użytkowania w powiecie wołomińskim - 8,6, najmniej w łosickim - 1,6. W 7 powiatach wskaźnik przyjął wartość wyższą od średniej wojewódzkiej wynoszącej 6,7. Nie ma wśród nich powiatu wyszkowskiego, który znajduje się w grupie 3,2 – 6,6, obok powiatów m.in. pułtuskiego, ostrołęckiego, mińskiego, otwockiego. Mniejsze wskaźniki mają m.in. powiaty makowski, ostrowski i węgrowski.
W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w województwie mazowieckim wynosiła 82,5 m2. Największa przeciętna wystąpiła w powiecie pruszkowskim – aż 175,2 m2. Dużą przeciętną powierzchnią użytkową charakteryzowały się mieszkania oddane w powiatach: siedleckim - 155,9 m2, ostrołęckim - 145,2 m2 oraz ostrowskim - 144,8 m2. Mieszkania o najmniejszej przeciętnej powierzchni użytkowej wybudowano w Warszawie - 59,3 m2, Płocku - 66,2 m2 oraz Siedlcach - 71,9 m2.
 
 

Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
fotobudka star - czarne tło
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
fotobudka star - czarne tło
manhattan