Minął termin usunięcia nielegalnych reklam

Wydarzenia

Minął termin usunięcia nielegalnych reklam

22.09.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Minął termin usunięcia reklam nielegalnie umieszczonych w pasach dróg gminnych. Urzędnicy miejscy wzywali i ostrzegali, ale zniknęły zaledwie dwie. Zgodnie z zapowiedziami, służby komunalne usuną pozostałe na koszt właścicieli.
Po przeprowadzonej kilka tygodni temu kontroli reklam w pasach dróg gminnych, okazało się, że większość umieszczono nielegalnie. Zgody urząd wydał zaledwie w kilku przypadkach. Urzędnicy wskazali 18 miejsc, gdzie reklamy pojawiły się, mimo braku stosownego pozwolenia. Znajdują się przy ul. Sikorskiego, Piłsudskiego, Leśnej, Białostockiej, Centralnej i Pułtuskiej. Na ich usunięcie urząd dał czas do końca sierpnia. Do wezwania zastosowały się zaledwie dwie firmy. A urząd ostrzegał: „W stosunku do właścicieli reklam, które nie posiadają aktualnych zezwoleń zarządcy drogi i nie zostaną usunięte w terminie oznaczonym w wezwaniu, zostanie wszczęte postępowanie w celu naliczenia kary pieniężnej. Ponadto zarządca drogi podejmie działania zmierzając do wykonania zastępczego, tj. usunięci reklamy na koszt i ryzyko jej właściciela”.
Przypomnijmy, że w urzędzie trwają prace nad uchwałą, która ostatecznie uporządkuje kwestię reklam i elementów małej architektury, do których należą m.in. budynki handlowo- usługowe. Co ważne, nie przewiduje wprowadzenia podatku od reklam. Generalnie dzieli Wyszków na dwie części. W pierwszej, obejmującej większość miasta, zostanie wprowadzony całkowity zakaz reklam wolnostojących i na obiektach; dozwolone będą tylko szyldy. Podobne obostrzenia będą dotyczyły również wjazdów do Wyszkowa, gdzie aż roi się od dużych tablic reklamowych. Innymi prawami będzie rządziła się dzielnica przemysłowa, gdzie dozwolone mają być zarówno reklamy wolnostojące, jak i na obiektach oraz oczywiście szyldy. 
Nowe przepisy mają regulować również zasady budowy ogrodzeń i funkcjonowania obiektów małej architektury. Budki będą musiały dostosować się do przedstawionej wizualizacji.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom