Migracja ludności: tylko jedna gmina na plusie

Wydarzenia

Migracja ludności: tylko jedna gmina na plusie

02.08.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), źródło: PAP
Ponad 1,5 tys. gmin odnotowało w 2016 r. ujemne saldo migracji. Z danych GUS wynika, że największy odpływ ludności odnotowały Poznań, Bydgoszcz i Katowice.
W powiecie wyszkowskim saldo dodatnie odnotowała tylko gmina Zabrodzie.
Najwyższe dodatnie saldo migracji, określające różnicę między napływem a odpływem ludności, wystąpiło w 2016 r. w Warszawie (6.571 osób). W czołówce gmin o najwyższej liczbie nowych mieszkańców znalazły się też: Wrocław (1.603 osoby), Kraków (1.486), Gdańsk (1.244) i Rzeszów (1125).
Biorąc pod uwagę gminy wiejskie, najwięcej mieszkańców przybyło m.in. w podpoznańskich: Komornikach (871 osób), Dopiewie (758) i Tarnowie Podgórnym (644), a także w dolnośląskiej Długołęce (844) i pomorskim Pruszczu Gdańskim (789).
Gminami miejsko-wiejskimi o najwyższym napływie ludności w 2016 r. były: mazowieckie Piaseczno (947 osób), pomorskie Żukowo (930), wielkopolskie: Kórnik (740), Swarzędz (582), a także małopolska Wieliczka (698).
Według raportu GUS nt. stanu i struktury ludności w latach 2012-2016 liczba ludności Polski zmniejszyła się o około 105 tys. osób; spadek liczby ludności miał miejsce także w latach 1997-2007 (prawie 179 tys.). Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 34. miejscu wśród krajów świata i na 6. w krajach Unii Europejskiej. Według gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich. Na 1 km kw. powierzchni mieszkają 123 osoby; w miastach ok. 1.060, na terenach wiejskich - 53.
Dane migracji wewnętrznych na pobyt stały pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS, źródłem informacji był rejestr PESEL.

Powiat wyszkowski
820. miejsce – gmina Zabrodzie, saldo migracji wewnętrznych (osoba): 3 (w zestawieniu jest 31 takich gmin)
1.029. miejsce – gmina Somianka, saldo: -4 (35 takich gmin)
1.135. miejsce - gmina Rząśnik, saldo: -7 (36 takich gmin)
1.241. miejsce - gmina Długosiodło, saldo: -10 (24 takie gminy)
1.658. miejsce - gmina Brańszczyk, saldo: -23 (35 takich gmin)
2.072. miejsce - gmina Wyszków, saldo: -43 (11 takich gmin)
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom