Matura 2018

Wydarzenia

Matura 2018

05.07.2018
autor: Elżbieta Borzymek
W największych czterech szkołach średnich powiatu wyszkowskiego do matury przystąpiło 672 absolwentów (w powiecie 745). Egzaminem dojrzałości już może się cieszyć 560 absolwentów, czyli 83,3% zdających. 18 osób nie zdało matury (2,68%), 93 ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego 21 sierpnia. Najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące, w którym zdawalność wyniosła 94%. 
W kraju maturę zdało 79,7% abiturientów (85,3% w liceum i 69,6% w technikum). Więcej niż z 1 przedmiotu maturę oblało, co uniemożliwia przystąpienie do sesji poprawkowej, 5,5% zdających (4,1% w liceum, 8,1% w technikum) 
Średnie wyniki egzaminów maturalnych w szkołach całego powiatu były następujące:
- poziom podstawowy: język polski (745 zdających) – 58,6%, język angielski (720) – 67%, język niemiecki (8) – 84%, język rosyjski (9) – 43%, język hiszpański (1) – 80%, język włoski (1) – 98%, matematyka (744) – 52%, historia sztuki (1) – 40%
- poziom rozszerzony: język polski (178) – 46,6%, język angielski (408) – 42,8%, język niemiecki (6) – 68,7%, język rosyjski (2) – 65%, język włoski (1) – 78%, matematyka (165) – 23,3%, biologia (117) – 33%, chemia (64) – 27%, fizyka (35) – 24,9, geografia (189) – 22,8%, historia (49) – 27,4%, informatyka (42) – 36,3%, wiedza o społeczeństwie (42) – 31,6%. 
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida 
Do matury przystąpiło 179 uczniów, 168 otrzymało świadectwa dojrzałości (94%), 11 osób nie zdało jednego egzaminu (wszystkie matematyki), ale mają prawo do sierpniowej poprawki. Zdawalność z wszystkich przedmiotów wyniosła 100%, tylko z matematyki jak na razie 93,85%. 
100% wyniki uzyskali:
- j. angielski podstawowy, rozszerzony i ustny: Aleksandra Góralewska, Natalia Teofilak, Marianna Studniarz
- j. angielski podstawowy i ustny: Rafał Żurawski, Jakub Jakacki, Milena Pażuch, Michalina Łojek, Stanisław Rogulski
- j. angielski podstawowy: Marlena Starostka, Aleksandra Wóltańska, , Kamil Pietruchowski, Bartosz Ruszczak, Natalia Gajewska, Marta Kot, Błażej Szurawski
- j. angielski ustny: Dawid Groszyk, Tomasz Baranowski, Emil Kosicki, Marcelina Krawczyk, Dominika Ziętara, Aleksandra Druchniak, Julia Piotrowicz, Aneta Syroka    
- j. niemiecki podstawowy i ustny: Klaudia Polak
- j. francuski ustny: Piotr Sarnacki
- j. polski ustny: Rafał Żurawski, Sylwia Mróz
- matematyka podstawowy – Mikołaj Abramczyk, Karol Adameczek, Bartosz Biernacki, Szymon Kryśkiewicz, Iwona Mielczarczyk, Karol Pikora, Błażej Szurawski, Barbara Laskowska, Albert Kapla, Aleksandra Łojek, Angelika Ciach, Oliwia Rosa, Julia Wróbel, Marianna Studniarz, Dominika Ziętara, Hanna Kwaśny 
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie
Do matury przystąpiło 215 osób; z liceum 88 i z technikum 127. Świadectwa dojrzałości otrzymało 173 osoby (81,3% zdających); z liceum 71 (81%) i z technikum 102 (80,35%).
W LO jedna osoba nie zdała egzaminu z dwóch przedmiotów, 16 może przystąpić do egzaminu poprawkowego 21 sierpnia. Najlepiej z egzaminami poradzili sobie absolwenci z klasy o profilu prawno-administracyjnym. Najlepsze wyniki z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej to: 94% z języka polskiego, 100% z języka angielskiego i 92% z matematyki.
W sześciu klasach techników dwie osoby nie zdały egzaminu z dwóch przedmiotów, 23 może przystąpić do sesji poprawkowej. Najwyższe wyniki osiągnęli absolwenci techników: hotelarskiego, budowlanego i cyfrowych procesów graficznych.
Najlepsze wyniki z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej: 87% z języka polskiego, 100% z języka angielskiego i 86% z matematyki.
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika 
Do egzaminów maturalnych przystąpiło 109 absolwentów, świadectwa dojrzałości otrzymało 72 (68,3%), nie zdało 37 (31,7%), spośród nich 27 (79,3%) ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
W III Liceum Ogólnokształcącym 29 absolwentów przystąpiło do matury, zdało 21 uczniów (72,8%), pozostałe 8 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W Technikum nr 2 do egzaminu maturalnego przystąpiło 80 osób, zdało 51 (63,8%), 17 osób może zdawać sierpniowe poprawki. Klasa technikum elektrycznego zdała w 100%.
Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego
Do egzaminów przystąpiło 169 absolwentów, 147 (87% zdających) otrzymało świadectwa dojrzałości, 5 osób (3%) nie zdało matury ( 4 z liceum i 1 z technikum), 17 osób (10%) może przystąpić do poprawkowego egzaminu w sierpniu (15 z liceum i 2 z technikum). Spośród 116 licealistów maturę zdało 83,6%.  W technikach do egzaminów przystąpiły 53 osoby, zdało 94,3%. 
- Wyniki matur są dobre – uważa zastępca dyrektora Adam M. Mickiewicz – Bardzo zadowalające w technikach. 
Dwie klasy osiągnęły 100% zdawalność – jedna klasa LO i technikum informatycznego.  
Najlepszym maturzystom pamiątkowe statuetki będą wręczane 3 września.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom