Wydarzenia

1 / 2

Liczą na grube miliony

11.01.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
108 zadań opiewających na wiele milionów złotych zgłoszono do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyszków. To w większości inwestycje, na które instytucje, głównie publiczne, ale też lokalni przedsiębiorcy, chcieliby pozyskać unijne dofinansowanie. Realizacja wszystkich pomysłów jest niemożliwa – przynajmniej na razie - ale program pokazuje różnorodne plany lokalnej społeczności.
Obszar rewitalizacji wyznaczono w ubiegłym roku. Wpłynęły trzy uwagi, wszystkie zostały uwzględnione. Pod uwagę brano m.in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niski stopień przedsiębiorczości, jakość środowiska, stan infrastruktury i rozwiązania urbanistyczne, niską jakość terenów publicznych, degradację budynków.
Ostatecznie wyznaczono sześć obszarów rewitalizacji:
 1. Wyszków: dolina rzeki Bug – ul. Szlachecka – 3 Maja – Szpitalna – Serocka – linia kolejowa – obszar na północ od stadionu WOSiR – ul. 11 Listopada – Kościuszki – Białostocka – Łączna – do rzeki Bug
 2. Wyszków: linia kolejowa – ul. Prosta – Matejki – Dworcowa
 3. Wyszków: linia kolejowa – ul. Pułtuska – Włościańska – granica miasta – ul. Leśna – bocznica kolejowa – linia kolejowa
 4. siedlisko Tumanek z terenem dawnego wysypiska śmieci
 5. Lucynów
 6. Skuszew
Program rewitalizacji zaprezentowano podczas debaty publicznej 10 stycznia. Instytucje publiczne i prywatne złożyły 108 projektów. – To bardzo, bardzo dużo, wyszkowskie instytucje mają wiele pomysłów – zauważył Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, które współtworzy program rewitalizacji.
Najważniejsze zadania, szacunkowe koszty, wnioskodawcy:
 • modernizacja gminnych budynków komunalnych przy ul. Serockiej, Łącznej i Daszyńskiego: 1 mln 249 tys. zł, WTBS
 • zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe (budowa boiska wielofunkcyjnego): 1 mln 100 tys. zł, Quad/Graphics
 • społeczne centrum spotkań (uruchomienie w budynku WOSiR grup wsparcia psychologicznego i działań edukacyjnych, banku czasu – nieformalnej instytucji bezpłatnej wymiany usług pomiędzy uczestnikami projektu): 100 tys. zł, OPS
 • modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul. Sowińskiego 55 (obecne Gimnazjum nr 2): 1 mln 600 tys. zł, gmina Wyszków
 • modernizacja stadionu: 18 mln zł, gmina Wyszków
 • przebudowa budynku WOSiR (dostosowanie do nowych funkcji): 6 mln zł, gmina Wyszków
 • rewitalizacja nabrzeża rzeki Bug po stronie Wyszkowa: 2 mln zł, gmina Wyszków
 • rewitalizacja parku miejskiego (budowa ścieżki edukacyjno – informacyjnej od parku, przez bulwar im. K. Deptuły do kościoła św. Idziego, podświetlenie pomników przyrody, nasadzenia, rewitalizacja boiska, oświetlenie i nowy plac zabaw): 10 mln zł, gmina Wyszków
 • wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych (budowa parkingu P&R, ścieżek rowerowych, kładki przez Bug): 40 mln zł, gmina Wyszków
 • modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego: 8 mln zł, gmina Wyszków
 • zagospodarowanie placu Miejskiego: 5 mln zł, gmina Wyszków
 • zagospodarowanie terenu i modernizacja budynku PKP: 3 mln 300 tys. zł, gmina Wyszków
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej): 4 mln 500 tys. zł, powiat wyszkowski
 • termomodernizacja budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” oraz Zespołu Szkół nr 1): 10 mln zł, powiat wyszkowski
 • termomodernizacja budynków SPZZOZ: 4 mln 500 tys. zł, powiat wyszkowski
 • zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych (modernizacja SPZZOZ, dobudowanie obiektów, wyposażenie sal i pracowni): 94 mln 650 tys. zł, powiat wyszkowski
 • przebudowa i adaptacja hal CK ZDZ na cele edukacyjne
Na liście przedsięwzięć uzupełniających jest 40 pozycji, m.in. inwestycje PEC, WTBS, WOK „Hutnik”, PWiK, parafii św. Rodziny (budowa obiektu na pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami, chorymi), tereny zielone w mieście, akcje OPS na osiedlach, inwestycje w SP1, SP2, ZS na Polonezie, zagospodarowanie terenu dawnego wysypiska, modernizacja targowiska, kształcenie nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, doposażenie szkół, rewaloryzacja obelisku Wazów, nowy system stypendialny w gminie. Powiat chciałby pozyskać środki na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i Domu Dziennego Pobytu oraz utrzymanie i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Formalnie uwagi można było zgłaszać do 10 stycznia, ale urząd miejski w dalszym ciągu liczy na wskazówki ze strony mieszkańców.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną