Wydarzenia

1 / 2

Liczą na grube miliony

11.01.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
108 zadań opiewających na wiele milionów złotych zgłoszono do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyszków. To w większości inwestycje, na które instytucje, głównie publiczne, ale też lokalni przedsiębiorcy, chcieliby pozyskać unijne dofinansowanie. Realizacja wszystkich pomysłów jest niemożliwa – przynajmniej na razie - ale program pokazuje różnorodne plany lokalnej społeczności.
Obszar rewitalizacji wyznaczono w ubiegłym roku. Wpłynęły trzy uwagi, wszystkie zostały uwzględnione. Pod uwagę brano m.in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niski stopień przedsiębiorczości, jakość środowiska, stan infrastruktury i rozwiązania urbanistyczne, niską jakość terenów publicznych, degradację budynków.
Ostatecznie wyznaczono sześć obszarów rewitalizacji:
 1. Wyszków: dolina rzeki Bug – ul. Szlachecka – 3 Maja – Szpitalna – Serocka – linia kolejowa – obszar na północ od stadionu WOSiR – ul. 11 Listopada – Kościuszki – Białostocka – Łączna – do rzeki Bug
 2. Wyszków: linia kolejowa – ul. Prosta – Matejki – Dworcowa
 3. Wyszków: linia kolejowa – ul. Pułtuska – Włościańska – granica miasta – ul. Leśna – bocznica kolejowa – linia kolejowa
 4. siedlisko Tumanek z terenem dawnego wysypiska śmieci
 5. Lucynów
 6. Skuszew
Program rewitalizacji zaprezentowano podczas debaty publicznej 10 stycznia. Instytucje publiczne i prywatne złożyły 108 projektów. – To bardzo, bardzo dużo, wyszkowskie instytucje mają wiele pomysłów – zauważył Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, które współtworzy program rewitalizacji.
Najważniejsze zadania, szacunkowe koszty, wnioskodawcy:
 • modernizacja gminnych budynków komunalnych przy ul. Serockiej, Łącznej i Daszyńskiego: 1 mln 249 tys. zł, WTBS
 • zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe (budowa boiska wielofunkcyjnego): 1 mln 100 tys. zł, Quad/Graphics
 • społeczne centrum spotkań (uruchomienie w budynku WOSiR grup wsparcia psychologicznego i działań edukacyjnych, banku czasu – nieformalnej instytucji bezpłatnej wymiany usług pomiędzy uczestnikami projektu): 100 tys. zł, OPS
 • modernizacja i adaptacja budynku oświatowego przy ul. Sowińskiego 55 (obecne Gimnazjum nr 2): 1 mln 600 tys. zł, gmina Wyszków
 • modernizacja stadionu: 18 mln zł, gmina Wyszków
 • przebudowa budynku WOSiR (dostosowanie do nowych funkcji): 6 mln zł, gmina Wyszków
 • rewitalizacja nabrzeża rzeki Bug po stronie Wyszkowa: 2 mln zł, gmina Wyszków
 • rewitalizacja parku miejskiego (budowa ścieżki edukacyjno – informacyjnej od parku, przez bulwar im. K. Deptuły do kościoła św. Idziego, podświetlenie pomników przyrody, nasadzenia, rewitalizacja boiska, oświetlenie i nowy plac zabaw): 10 mln zł, gmina Wyszków
 • wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych (budowa parkingu P&R, ścieżek rowerowych, kładki przez Bug): 40 mln zł, gmina Wyszków
 • modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego: 8 mln zł, gmina Wyszków
 • zagospodarowanie placu Miejskiego: 5 mln zł, gmina Wyszków
 • zagospodarowanie terenu i modernizacja budynku PKP: 3 mln 300 tys. zł, gmina Wyszków
 • zwiększenie możliwości zatrudnienia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej): 4 mln 500 tys. zł, powiat wyszkowski
 • termomodernizacja budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” oraz Zespołu Szkół nr 1): 10 mln zł, powiat wyszkowski
 • termomodernizacja budynków SPZZOZ: 4 mln 500 tys. zł, powiat wyszkowski
 • zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych (modernizacja SPZZOZ, dobudowanie obiektów, wyposażenie sal i pracowni): 94 mln 650 tys. zł, powiat wyszkowski
 • przebudowa i adaptacja hal CK ZDZ na cele edukacyjne
Na liście przedsięwzięć uzupełniających jest 40 pozycji, m.in. inwestycje PEC, WTBS, WOK „Hutnik”, PWiK, parafii św. Rodziny (budowa obiektu na pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami, chorymi), tereny zielone w mieście, akcje OPS na osiedlach, inwestycje w SP1, SP2, ZS na Polonezie, zagospodarowanie terenu dawnego wysypiska, modernizacja targowiska, kształcenie nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, doposażenie szkół, rewaloryzacja obelisku Wazów, nowy system stypendialny w gminie. Powiat chciałby pozyskać środki na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i Domu Dziennego Pobytu oraz utrzymanie i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Formalnie uwagi można było zgłaszać do 10 stycznia, ale urząd miejski w dalszym ciągu liczy na wskazówki ze strony mieszkańców.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
fotobudka star