Legalnie zatrudniają nianie

Wydarzenia

Legalnie zatrudniają nianie

12.08.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Jeśli rodzice zdecydują się na legalne zatrudnienie niani, ubezpieczenie może zapłacić państwo. Może to być babcia, dziadek lub inna osoba spokrewniona. Obecnie z takiej możliwości na terenie Inspektoratu ZUS w Wyszkowie korzysta 14 rodziców.
Umowę – zlecenie można zawrzeć, gdy dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeśli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej). Po podpisaniu umowy rodzic musi zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszając siebie jako płatnika składek (formularz ZUS ZFA) oraz opiekunkę jako osobę ubezpieczoną (formularz ZUS ZUA - jeżeli niania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu). 
Nianie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oficjalnym płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka, ale w praktyce składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe niań finansuje budżet państwa. Ewentualną składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe finansuje zatrudniona opiekunka. Rodzic potrąca tę składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Oczywiście niania obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu, a składkę tę finansuje budżet państwa.
ZUS opłaca za nianię składki, gdy rodzice mają umowy o pracę, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia), prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik). 
- Niestety - koszt wynajęcia odpowiedniej opiekunki do dziecka jest niemałym obciążeniem dla domowego budżetu. Na szczęście istnieje rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców – podkreśla regionalny rzecznik prasowy ZUS Piotr Olewiński. Na terenie wyszkowskiego inspektoratu ZUS z tej możliwości korzysta 14 rodziców.
Co ważne, nianią nie może być żaden z rodziców ani osoba niepełnoletnia; może - babcia, dziadek lub inna osoba spokrewniona. Budżet państwa finansuje tylko składki obliczone od pensji niani nie przekraczającego kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli niania zarabia więcej, nadwyżkę opłaca rodzic.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom