Kto zostanie nagrodzony „Za czyn”?

Wydarzenia

Kto zostanie nagrodzony „Za czyn”?

05.01.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Do 25 stycznia do starosty można kierować wnioski o przyznanie nagrody „Za czyn”. Przyznawana będzie w czterech kategoriach: pomoc społeczna, innowacje, kultura, sport.
W kategorii pomoc społeczna można zgłaszać osoby i organizacje, które w minionym roku wyróżniały się działalnością dobroczynną, wspierającą lokalną społeczność i rozwijającą jej aktywność.
Innowacje rozumiane są jako kreatywne działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach, tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy.
W kategorii kultura nagrodę można otrzymać za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Na „Za czyn” w kategorii kultura fizyczna i sport mogą liczyć osoby i zespoły, które w 2016 r. odniosły sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów oraz upowszechnianiu sportu, cieszą się wybitnymi osiągnięciami w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 
W tegorocznej edycji konkursu nie ma kategorii promocja. Zdaniem kapituły wszystkie nagradzane działania promują powiat.
Wnioski o przyznanie nagrody należy składać, w zaklejonej kopercie, w starostwie powiatowym do 25 stycznia. Organizatorzy zwracają uwagę, by były zgodne regulaminem przyznawania nagrody, dostępnym na stronie www.powiat-wyszkowski.pl.
Każdy laureat „Za czynu” otrzyma nagrodę pieniężną - równowartość 1.000 euro netto (na fot. ubiegłoroczni laureaci).
fot. Elżbieta Szczuka
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom