Koniec sezonu, ale czy koniec inwestycji? (foto)

Wydarzenia

Koniec sezonu, ale czy koniec inwestycji? (foto)

23.11.2016
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Sezon budowlany ma się ku końcowi. Zaawansowanie gminnych inwestycji w terenie sprawdzili radni miejscy z komisji finansów i gospodarki, urzędnicy oraz komendant straży miejskiej. Większość zadań przebiega zgodnie z planem, ale niektórzy wykonawcy już zapowiadają, że mogą nie wyrobić się w umownych terminach.
Przy okazji radni zajęli się dzikimi wysypiskami.
 
Budowa ul. Batorego w Rybienku Leśnym
Kanalizację deszczową, wraz z odtworzeniem nawierzchni, wykonuje firma GAW-BUD Eugeniusza Gawora z Łosic, koszt – 405.738 zł. W trakcie prac okazało się, że sieci podziemne są źle zinwentaryzowane, co wydłużyło termin realizacji zadania oraz zwiększyło koszty.
Chodnik, na odcinku od ul. Targowej do al. Wolności, buduje BRUK-BUD Mirosława Wróblewskiego z Lucynowa Dużego, koszt – 51.361 zł.
Wyremontowany odcinek ulicy S. Batorego wygląda dobrze. Nie ma zastoisk wody, a chodnik wykonany z kostki z rozbiórek innych ulic jest jak nowy” – oceniają radni.
Budowa ul. Targowej w Wyszkowie
Inwestycję wykonuje DROGOWIEC Macieja i Wacława Wojtaszków z Rybienka Nowego. Koszt – 326.263 zł. Zdaniem komisji roboty przebiegają prawidłowo, zgodnie z projektem technicznym. Wykonawca nie widzi zagrożenia dotrzymania terminu, oczywiście przy sprzyjającej pogodzie.
Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie, etap IV 
Drogę buduje EKO-BUD Eugeniusza Pogorzelskiego, wartość robót - 728.110 zł. Inwestycja została już zgłoszona do odbioru. Komisja wskazała na konieczność uporządkowania przyległego terenu, usunięcia drzew spróchniałych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole-Nowinach
Wykonawcą robót jest SKANSKA z Warszawy, koszt - 2.323.757 zł. Jednocześnie trwa prowadzona przez Nadleśnictwo Wyszków (w trudnych warunkach) wycinka drzew w pasie drogi. „Kierownik budowy stwierdził, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminu umownego z uwagi na trwającą  wycinkę drzew oraz trudne do przewidzenia w miesiącu listopadzie i grudniu warunki atmosferyczne” – czytamy w protokole.
Budowa drogi w Sitnie
Inwestycję wykonuje firma DROGI I MOSTY Jana Kaczmarczyka z Kacic, koszt - 1.192.098 zł. 
Ponieważ w podłożu znajduje się glina uniemożliwiająca wsiąkanie wody, wykonano kanalizację deszczową. Z uwagi na deszczowy październik, podbudowa nasiąkła wodą. Nie można w związku z tym położyć asfaltu. Zdaniem inspektora nadzoru najlepiej byłoby poczekać do wiosny i dokończyć budowę w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Korekty wymagają dojazdy do posesji, co zostało już zgłoszone wykonawcy.
Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów  w Wyszkowie
Przedszkole buduje MISECO Mieczysława Łagi z Baniochy, koszt - 5.753.318 zł (zgodnie z harmonogramem w 2016 r. - 2.859.257 zł, w 2017 r. - 2.894.060 zł). Przy ul. Meliorantów powstaje budynek energooszczędny, dla 6 oddziałów, parterowego z antresolami w poddaszu. Powierzchnia użytkowa - 1437,5 m kw.
Komisja stwierdziła, że roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Trwa montaż więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych i sanitarnych, wykonywanie tynków wewnętrznych. Do zimy budynek będzie zamknięty tak, by mogły odbywać się prace wykończeniowe wewnątrz. Generalny wykonawca zatrudnia firmy podwykonawcze z Wyszkowa i nie zgłasza trudności w realizacji inwestycji.
Dzikie wysypiska
Komisja pojechała w dwa miejsca, gdzie znajdują się dzikie wysypiska śmieci. Pierwsze - na wysokości ul. Leśna/Sosnowa. Do niedawna znajdował się tam m.in. gruz, odpady z gospodarstw domowych, dużo butelek, papieru. Wysypisko zostało w większości uprzątnięte przez właściciela terenu. Ze względu na opady, mokre podłoże część odpadów wymieszała się z nawierzchnią, dlatego konieczne będą jeszcze prace porządkowe.
Drugie miejsce to nieutwardzona droga będąca skrótem z ul. Jana Matejki do Natalina. W pobliżu miejsca odpoczynku turystów było wysypisko głównie odpadów po produktach spożywczych. Obecnie śmieci już prawie nie ma.
Komisja poprosiła straż miejską o zwrócenie uwagi na miejsca, gdzie powstają dzikie wysypiska oraz o informację na temat kontroli wśród mieszkańców i letników w zakresie umów na odbiór nieczystości.
fot. urząd miejski
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom