Kolejna firma chce zbierać odpady

Wydarzenia

Kolejna firma chce zbierać odpady

18.09.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
Urząd miejski wszczął postępowanie w sprawie budowy zakładu zbierającego odpady. To już druga tego typu inwestycja planowana w dzielnicy przemysłowej.
 
Ostrołęcka spółka RDF wnioskuje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy przeładunkowej i prowadzeniu zbierania odpadów. Działalność miałaby być prowadzona przy ul. Zakolejowej, jadąc od ul. Pułtuskiej przed hurtownią Eurocash.Z treścią wniosku można zapoznać się w wydziale zagospodarowania przestrzennego. Urząd wystąpił już o opinię, czy w przypadku tej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Warto dodać, że firma RDF wraz z firmą MPK Pure Home tworzy konsorcjum, które odbiera odpady komunalne od mieszkańców naszego powiatu.
To druga firma, która w dzielnicy przemysłowej chce zbierać odpady. Jak już informowaliśmy, firma Błysk-Bis złożyła w starostwie wniosek o pozwolenie na budowę na wydzierżawionej działce za drukarnią Quad. Opiera się na decyzji środowiskowej wydanej przez urząd miejski w 2014 r. Okazało się jednak, że planowany zakład przetwarzania odpadów komunalnych w znacznym stopniu odbiega od inwestycji, której dotyczy decyzja środowiskowa sprzed 6 lat. Nie ma już bowiem mowy o produkcji biomasy. To jedna z wielu nieprawidłowości, które starostwo nakazało wnioskodawcy uzupełnić.
We wniosku o pozwolenie na budowę mowa jest o: hali produkcyjno-magazynowej, hali na pole odkładcze odpadów do kompostowania, płycie kompostowej do kompostowni tunelowej, instalacji kontenerów biurowo-socjalnych, PSZOK, zadaszonych boksach surowców wtórnych, zbiorniku retencyjnym o poj. 300 m sześć. (w tym 141,80 m sześć. do celów p.poż.), płycie utwardzonej – pole odkładcze odpadów, szczelnym zbiorniku na odcieki z hali przyjęć o poj. 10 m sześć., szczelnym zbiorniku na odcieki z boksów magazynowych o poj. 10 m sześć., wadze samochodowej 60T, brodziku, parkingu samochodów ciężarowych (5 mp.) i osobowych (9 mp.), placach manewrowych i utwardzonych, zewnętrznej doziemnej instalacji (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, kanalizacji technologicznej, elektroenergetycznej) oraz rozbiórce obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją.
Starostwo znalazło we wniosku szereg nieprawidłowości, na których usunięcie dało 60 dni. Chodzi m.in. o zweryfikowanie nazwy wniosku i projektu budowlanego zgodnie z zakresem inwestycji: „Przedmiotem opracowania jest zakład przetwarzania odpadów komunalnych, a w nim hala produkcyjno-magazynowa, w związku z rezygnacją z modułu do wytwarzania biomasy następuje rezygnacja z produkcji, co należy stosownie zweryfikować. (…) Inwestycja objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę powinna być tożsama z inwestycją, która stanowi przedmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”
Starostwo wytknęło również m.in. brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiornika szczelnego oraz zgody na zbieranie odpadów. Nakazuje uzgodnić bez uwag projekt budowlany z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych lub Państwową Inspekcją Sanitarną, a projekt branży elektrycznej uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykazać dostęp do drogi publicznej.
W ciągu wyznaczonych przez starostwo 60 dni inwestor nie poprawił wskazanych we wniosku nieprawidłowości. Na jego wniosek starostwo zawiesiło postępowanie. Taki stan może trwać 3 lata. Jeśli w tym czasie inwestor nie uzupełni dokumentacji, wniosek o pozwolenie na budowę zostanie umorzony.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość