Jubileusz klas integracyjnych (foto)

Wydarzenia

Jubileusz klas integracyjnych (foto)

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
Podczas porannego apelu 5 grudnia Szkoła Podstawowa nr 5 rozpoczęła Tydzień Integracji i świętowanie jubileuszu 15-lecia klas integracyjnych. Obchody zakończą się w czerwcu. – Apelem zaczynamy, a kończymy wspaniałym świętem – zapowiedział dyrektor Zbigniew Szczerba. Nauczyciel angielskiego, reżyser Nenko Genov już napisał po angielsku scenariusz, w spektaklu wystąpią uczniowie i nauczyciele. W międzyczasie odbędzie się wiele imprez i uroczystości propagujących integrację.
Krótki przegląd tego, co się działo przez 15 lat przedstawiła w prezentacji ilustrowanej zdjęciami wicedyrektor Wiesława Witkowska, prowadząca apel. Szkoła istnieje 23 lata. Pierwsza klasa integracyjna, w której uczyło się 6 pierwszoklasistów z potrzebami specjalnymi, została utworzona w roku szkolnym 2001/02. Jej wychowawczynią była Lidia Rojek, a nauczycielką wspomagającą Katarzyna Mroczkowska. Szkoła została przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, by bezpiecznie i samodzielnie mogły się po niej poruszać. Powstały pracowanie integracji sensorycznej, logopedyczna, terapii pedagogicznej, a także salka do ćwiczeń. Po kilku latach powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, zrzeszające rodziców, jego pierwszą przewodniczącą była Ewa Redel. Rodzice chętnie włączali się w organizację szkolnych uroczystości, zabaw, koncertów charytatywnych, wycieczek.
Swoje talenty artystyczne uczniowie prezentowali także na imprezach pozaszkolnych, uczestniczyli w Festiwalu Radość Tworzenia, organizowanym przez wyszkowskie koło PSOUU, w imprezach organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku. Dobrze układa się współpraca z OREW (wcześniej DCA). 
W klasach integracyjnych nie zabrakło osób szczególnie uzdolnionych. Świetnym matematykiem był Błażej Szurawski, na skrzypcach i pianinie grał Mateusz Redel, także laureat wojewódzkiego konkursu wiedzy o Janie Pawle II.
Kolejną prezentację przedstawiła Anna Ropelewska-Gerek. Mówiła o współpracy szkoły z Warsztatami Terapii Zajęciowej, która zacieśniła się w 2006 r., gdy uczniowie SP5 wraz z Adamem Łozińskim z WTZ wygrali Dziecięcy Festiwal Pieśni Patriotycznej. Potem wspólnie wystawili bajkę muzyczną „Jaś i Małgosia”. Współpraca artystyczna jest kontynuowana do tej pory. Także cykliczne spotkania w OREW uczą uczniów współdziałania z osobami niepełnosprawnymi. - Żeby to byli ludzie wrażliwi, którzy zawsze potrafią komunikować się z drugą osobą bez żadnych barier – wskazuje na główny cel pracy z uczniami w dziedzinie integracji Anna Ropelewska-Gerek. 
Idee integracji i tolerancji uczniowie propagowali też w specjalnie przygotowanym z okazji jubileuszu programie artystycznym.
W swoim wystąpieniu dyr. Zbigniew Szczerba przypomniał, że to ówczesna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Teresa Trzaska wystąpiła z propozycją utworzenia klas integracyjnych. Dyr. Szczerba się wtedy wahał, bo w jego szkole były już klasy sportowe. – Byliśmy bardzo zaangażowani w rozwój dzieci bardzo sprawnych ruchowo – wspominał. – Pomyślałem jednak, że dzieci niepełnosprawne będą miały u nas dobrze. Była to nowa szkoła, nowoczesna, funkcjonalna, z dostępem do basenu, budowała się hala sportowa.
Zgłosił to burmistrzowi jako pierwszy spośród dyrektorów gminnych szkół i klasy integracyjne powstały w SP5. 
Zbigniew Szczerba podziękował wszystkim, którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej reprezentowanej przez dyr. Grażynę Majewską, przewodniczącej koła PSOUU Urszuli Mikołajczyk i kierownikowi WTZ Markowi Rosłońcowi, nauczycielom, rodzicom, wicedyrektor Wiesławie Witkowskiej, która koordynuje pracę klas integracyjnych. 
- Jestem dumny, że ponad 40 nauczycieli tej szkoły zdobyło uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – podkreślił dyrektor. – Jestem dumny, że znieśliśmy w szkole wszelkie bariery architektoniczne. Mamy dwie windy, podest dla osób niepełnosprawnych, platformy, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy rozbudować salę integracji sensorycznej. To będzie prezent dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych z okazji 15. rocznicy.
 
Mamy prawo do...
Następnym punktem spotkania było zwiedzanie wystawy poświęconej prawom osób z niepełnosprawnościami. Została zorganizowana w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Wczoraj dziś jutro przeciw dyskryminacji”. Wcześniej była prezentowana przy fontannie na ul. Gen. Sowińskiego.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan