Jubileusz klas integracyjnych (foto)

Wydarzenia

Jubileusz klas integracyjnych (foto)

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
Podczas porannego apelu 5 grudnia Szkoła Podstawowa nr 5 rozpoczęła Tydzień Integracji i świętowanie jubileuszu 15-lecia klas integracyjnych. Obchody zakończą się w czerwcu. – Apelem zaczynamy, a kończymy wspaniałym świętem – zapowiedział dyrektor Zbigniew Szczerba. Nauczyciel angielskiego, reżyser Nenko Genov już napisał po angielsku scenariusz, w spektaklu wystąpią uczniowie i nauczyciele. W międzyczasie odbędzie się wiele imprez i uroczystości propagujących integrację.
Krótki przegląd tego, co się działo przez 15 lat przedstawiła w prezentacji ilustrowanej zdjęciami wicedyrektor Wiesława Witkowska, prowadząca apel. Szkoła istnieje 23 lata. Pierwsza klasa integracyjna, w której uczyło się 6 pierwszoklasistów z potrzebami specjalnymi, została utworzona w roku szkolnym 2001/02. Jej wychowawczynią była Lidia Rojek, a nauczycielką wspomagającą Katarzyna Mroczkowska. Szkoła została przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, by bezpiecznie i samodzielnie mogły się po niej poruszać. Powstały pracowanie integracji sensorycznej, logopedyczna, terapii pedagogicznej, a także salka do ćwiczeń. Po kilku latach powstało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, zrzeszające rodziców, jego pierwszą przewodniczącą była Ewa Redel. Rodzice chętnie włączali się w organizację szkolnych uroczystości, zabaw, koncertów charytatywnych, wycieczek.
Swoje talenty artystyczne uczniowie prezentowali także na imprezach pozaszkolnych, uczestniczyli w Festiwalu Radość Tworzenia, organizowanym przez wyszkowskie koło PSOUU, w imprezach organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku. Dobrze układa się współpraca z OREW (wcześniej DCA). 
W klasach integracyjnych nie zabrakło osób szczególnie uzdolnionych. Świetnym matematykiem był Błażej Szurawski, na skrzypcach i pianinie grał Mateusz Redel, także laureat wojewódzkiego konkursu wiedzy o Janie Pawle II.
Kolejną prezentację przedstawiła Anna Ropelewska-Gerek. Mówiła o współpracy szkoły z Warsztatami Terapii Zajęciowej, która zacieśniła się w 2006 r., gdy uczniowie SP5 wraz z Adamem Łozińskim z WTZ wygrali Dziecięcy Festiwal Pieśni Patriotycznej. Potem wspólnie wystawili bajkę muzyczną „Jaś i Małgosia”. Współpraca artystyczna jest kontynuowana do tej pory. Także cykliczne spotkania w OREW uczą uczniów współdziałania z osobami niepełnosprawnymi. - Żeby to byli ludzie wrażliwi, którzy zawsze potrafią komunikować się z drugą osobą bez żadnych barier – wskazuje na główny cel pracy z uczniami w dziedzinie integracji Anna Ropelewska-Gerek. 
Idee integracji i tolerancji uczniowie propagowali też w specjalnie przygotowanym z okazji jubileuszu programie artystycznym.
W swoim wystąpieniu dyr. Zbigniew Szczerba przypomniał, że to ówczesna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Teresa Trzaska wystąpiła z propozycją utworzenia klas integracyjnych. Dyr. Szczerba się wtedy wahał, bo w jego szkole były już klasy sportowe. – Byliśmy bardzo zaangażowani w rozwój dzieci bardzo sprawnych ruchowo – wspominał. – Pomyślałem jednak, że dzieci niepełnosprawne będą miały u nas dobrze. Była to nowa szkoła, nowoczesna, funkcjonalna, z dostępem do basenu, budowała się hala sportowa.
Zgłosił to burmistrzowi jako pierwszy spośród dyrektorów gminnych szkół i klasy integracyjne powstały w SP5. 
Zbigniew Szczerba podziękował wszystkim, którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej reprezentowanej przez dyr. Grażynę Majewską, przewodniczącej koła PSOUU Urszuli Mikołajczyk i kierownikowi WTZ Markowi Rosłońcowi, nauczycielom, rodzicom, wicedyrektor Wiesławie Witkowskiej, która koordynuje pracę klas integracyjnych. 
- Jestem dumny, że ponad 40 nauczycieli tej szkoły zdobyło uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – podkreślił dyrektor. – Jestem dumny, że znieśliśmy w szkole wszelkie bariery architektoniczne. Mamy dwie windy, podest dla osób niepełnosprawnych, platformy, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy rozbudować salę integracji sensorycznej. To będzie prezent dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych z okazji 15. rocznicy.
 
Mamy prawo do...
Następnym punktem spotkania było zwiedzanie wystawy poświęconej prawom osób z niepełnosprawnościami. Została zorganizowana w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Wczoraj dziś jutro przeciw dyskryminacji”. Wcześniej była prezentowana przy fontannie na ul. Gen. Sowińskiego.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
mrówka - nowe godziny
mrówka - nowe godziny
manhattan
manhattan