Jest co robić (foto)

Wydarzenia

Jest co robić (foto)

24.04.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym istnieje już 22 lata. Wciąż poszerza zakres swojej działalności, wytycza kolejne, ambitne cele, ale apeluje też o większe zaangażowanie. W sobotę 22 kwietnia podczas walnego zebrania członków podsumowało miniony rok.
Stowarzyszenie systematycznie poszerza swoją działalność, ale wiele jest jeszcze celów niezrealizowanych, wśród nich niezmiennie utworzenie mieszkań chronionych, w tym treningowych. - Trwają rozmowy z samorządami. Sami, bez zasobów lokalowych nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dotyczy to mieszkańców powiatu, miasta więc władze samorządowe powinny być tematem zainteresowane – uważają członkowie stowarzyszenia – rodzice osób niepełnosprawnych. O mieszkania chronione zabiegają niezmiennie od lat, w obawie o przyszłość dzieci w przypadku choroby czy śmierci opiekuna.
PSOUU prowadzi obecnie trzy placówki. W ubiegłym roku z Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego korzystały 52 osoby. Jego misją jest „dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.” Ośrodek wspiera też rodziców w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka oraz w radzeniu sobie z faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego.
30 osób korzystało natomiast z Warsztatów Terapii Zajęciowej. – Kolejka chętnych wciąż jest, chociaż zmniejszyła się po otwarciu domu samopomocy – poinformowała Urszula Mikołajczyk. Przypomnijmy, że WTZ to placówka dzienna, w której zajęcia odbywają się w grupach pięcioosobowych w pracowniach tematycznych, ale mnóstwo jest też zajęć dodatkowych. Warsztaty mają poszerzać wiadomości i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, rozwijać tzw. umiejętności społeczne, w zakresie życia codziennego, samoobsługi, wyglądu czy zachowania się.
Na prowadzenie trzeciej placówki – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – PSOUU wygrało ogłoszony przez starostwo konkurs. W domu może przebywać 40 osób, zajęcia odbywają się przynajmniej przez 6 godzin dziennie (pięć dni w tygodniu). Tu również podopieczni uczą się, jak radzić sobie w życiu codziennym. – To placówka trudniejsza w prowadzeniu, ponieważ większe są różnice w upośledzeniu uczestników – przyznała Urszula Mikołajczyk. PSOUU będzie ubiegał się o dalsze prowadzenie PŚDS, konkurs zostanie ogłoszony prawdopodobnie jesienią. 
Zarówno PSOUU, jak i jego placówki piszą liczne projekty, biorą udział w konkursach (także ogłaszanych przez samorządy), dzięki którym udaje się pozyskać dodatkowe fundusze. – Ile czasami jest zachodu, żeby otrzymać 5 tys. zł. Ale wszystko można zrobić, jak się chce, jak jest zaangażowanie – przekonywała Urszula Mikołajczyk, podając za przykład ostatni konkurs fundacji Tesco, wygrany przez OREW.
Nacisk kładziony jest również na doskonalenie wiedzy pracowników, współpracę z rodzicami. Organizowanych jest wiele wycieczek, uroczystości i imprez ośrodkowych, stowarzyszeniowych i lokalnych. Wkrótce będzie kolejna okazja do spotkania. 10 maja o godz. 10 PSOUU zaprasza na teren przy Szkole Podstawowej nr 1 na kolejny już Dzień Godności. – Będą występowały osoby zdrowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawówek, gimnazjum Będą zabawy sportowo-rekreacyjne, będzie głośno i wesoło. To święto naszych dzieci, obchodzone w całej Europie – do uczestnictwa zachęca przewodnicząca PSOUU.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 25 kwietnia.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan