Gmina przyznaje stypendia

Wydarzenia

Gmina przyznaje stypendia

07.09.2016
autor: Redakcja
Jeszcze do 15 września w urzędzie miejskim przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Gminy Wyszków, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub występuje zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 514 zł netto.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Wnioski można pobrać i złożyć w urzędzie miejskim, al. Róż 2, w wydziale edukacji i spraw społecznych (pokój nr 8A na parterze) w terminie do 15 września.
Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz zaświadczenia  lub oświadczenia potwierdzające dochody członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2016 r.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość