Egzamin gimnazjalny słabiej

Wydarzenia

Egzamin gimnazjalny słabiej

29.06.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2016, osiągnięte przez szkoły z terenu powiatu wyszkowskiego, w części  humanistycznej zbliżone są do średniej województwa. Natomiast w części matematycznej i z języków obcych – niższe o kilka procent.  
Przypomnijmy, że egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w oddzielnych dwóch arkuszach), a w części matematyczno-przyrodniczej zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch arkuszach). Trzecią część stanowiły zadania z języka obcego albo tylko na poziomie podstawowym (jeśli nauka języka obcego rozpoczęła się w gimnazjum), albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W powiecie wyszkowskim bardzo poprawił się wynik egzaminu z języka polskiego, wzrósł do 71,3% z 63,7%. Tylko nieco lepiej było z matematyki (w zrost z 44,7% do 45,3%) oraz z części przyrodniczej (z 48,8% do 50,5%). Natomiast wyraźnie spadł (jak w całym kraju) wynik z historii i WoS (z 62,8% do 56,5%) oraz z języka angielskiego – zarówno w części podstawowej (z 65% do 60,2%), jak i rozszerzonej (z 42,6% do 40,2). Również egzamin z języka niemieckiego, pisany tylko na poziomie podstawowym (przez uczniów, którzy jego naukę rozpoczęli w gimnazjum), wypadł słabiej niż w województwie.
 
Powiat: j.pol. - 71,3; hist./WoS - 56,5; mat. - 45,3; przyr. - 50,5; j.ang. podst. - 60,2; j.ang. rozsz. - 40,2; j.niem. - 40,5
Województwo: j.pol. - 72,6; hist./WoS - 58,7; mat. - 52,1; przyr. - 54,0; j.ang. podst. - 67,8; j.ang. rozsz. - 49,4; j.niem. - 56,5
Kraj: j.pol. - 69,0; hist./WoS - 56,0; mat. - 49,0; przyr. - 51,0; j.ang. podst. - 64,0; j.ang. rozsz. - 45,0

Gm. Brańszczyk: j.pol. - 67,9; hist./WoS - 55,5; mat. - 38,1; przyr. - 48,6; j.ang. podst. - 53,2; j.ang. rozsz. - 34,4
Poręba: j.pol. - 65,1; hist./WoS - 54,4; mat. - 36,2; przyr. - 48,2; j.ang. podst. - 51,8; j.ang. rozsz. - 30,6
Brańszczyk: j.pol. - 70,7; hist./WoS - 56,6; mat. - 40,0; przyr. - 48,9; j.ang. podst. - 54,5; j.ang. rozsz. - 38,1

Gmina Długosiodło: j.pol. - 72,4; hist./WoS - 57,6; mat. - 42,9; przyr. - 45,9; j.ang. podst. - 64,1; j.ang. rozsz. - 44,6; j.niem. - 38,5
Długosiodło: j.pol. - 71,2; hist./WoS - 59,0; mat. - 40,7; przyr. - 44,8; j.ang. podst. - 61,3; j.ang. rozsz. - 39,8; j.niem. - 37,7
St. Bosewo: j.pol. - 74,6; hist./WoS - 54,8; mat. - 47,1; przyr. - 48,1; j.ang. podst. - 68,7; j.ang. rozsz. - 52,6; j.niem. - 42,0

Gmina Rząśnik: j.pol. - 63,0; hist./WoS - 50,8; mat. - 40,6; przyr. - 46,6; j.ang. podst. - 60,9; j.ang. rozsz. - 39,3; j.niem. - 40,2

Gmina Somianka: j.pol. - 69,1; hist./WoS - 50,0; mat. - 36,8; przyr. - 48,4; j.ang. podst. - 52,7; j.ang. rozsz. - 30,5
Somianka: j.pol. - 68,4; hist./WoS - 50,4; mat. - 36,6; przyr. - 49,4; j.ang. podst. - 50,4; j.ang. rozsz. - 29,5
Wola Myst.: j.pol. - 70,6; hist./WoS - 49,1; mat. - 37,1; przyr. - 46,0; j. ang.podst. - 57,6; j.ang. rozsz. - 32,6

Gmina Wyszków: j.pol. - 72,7; hist./WoS - 58,3; mat. - 48,2; przyr. - 52,6; j.ang. podst. - 62,2; j.ang. rozsz. - 42,5; j.niem. - 49,6
Gim. nr 1: j.pol. - 75,5; hist./WoS - 60,2; mat. - 51,7; przyr. - 55,5; j.ang. podst. - 66,3; j.ang. rozsz. - 49,3
Gim. nr 2: j.pol. - 68,6; hist./WoS - 58,0; mat. - 45,2; przyr. - 51,3; j.ang. podst. - 61,2; j.ang. rozsz. - 39,5; j.niem. - 47,7
Gim. nr 3: j.pol. - 74,9; hist./WoS - 56,9; mat. - 50,1; przyr. - 52,7; j.ang. podst. - 64,7; j.ang. rozsz. - 43,9; j.niem. - 49,3
Leszczydół-N.: j.pol. - 80,5; hist./WoS - 63,3; mat. - 56,3; przyr. - 52,6; j.ang. podst. - 55,1; j.ang. rozsz. - 35,0
Rybno: j.pol. - 73,7; hist./WoS - 50,2; mat. - 36,9; przyr. - 44,6; j.ang. podst. - 48,7; j.ang. rozsz. - 28,0

Gmina Zabrodzie: j.pol. - 77,7; hist./WoS - 56,0; mat. - 52,2; przyr. - 51,6; j.ang. podst. - 55,1; j.ang. rozsz. - 32,5
fot. pressfoto/freepik
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom