Edukacja ekologiczna w Gminie Długosiodło

Wydarzenia

Edukacja ekologiczna w Gminie Długosiodło

13.01.2020
autor: Materiał zewnętrzny
Gmina Długosiodło aktywnie prowadzi działania wspierające edukację ekologiczną, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie wrażliwości na problemy otaczającego nas środowiska.  
 

W 2019 r. zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie infrastruktury terenowej w miejscowości Długosiodło wraz z przeprowadzeniem warsztatów służących edukacji ekologicznej"
W jego ramach w dniach 07-11.10.2019 r. oraz 04-07.11.2019 r., we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach, przeprowadzono warsztaty służące szeroko pojętej edukacji ekologicznej (poruszono m.in. takie problemy jak: prawidłowa segregacja odpadów, sposoby postępowania z odpadami w tym problem niskiej emisji, palenie odpadów w piecach, ekosystem leśny i jego ochrona ze szczególnym uwzględnieniem głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego jakim jest m.in. wyrzucanie odpadów do lasu). Łącznie przeprowadzono 14 warsztatów (1,5 godzinnych) oraz 32 warsztaty (45 minutowe). Zajęcia prowadził doświadczony edukator i miłośnik przyrody Pan Marek Łabno z Opola. Podczas warsztatów dzieci otrzymały biuletyny edukacyjne (w formie książeczek edukacyjnych) oraz długopisy. 
Drugim elementem zadania była utworzona przy boisku do piłki nożnej w Długosiodle infrastruktura edukacyjna. Zamontowano 15 szt. tablic edukacyjnych oraz hotel dla owadów, wykonano ścieżkę sensoryczną (o dł. 50 mb), ustawiono ławki, kosze na odpady oraz stojak dla rowerów. Wykonawcą zadania była firma ZPD Sebastian Dańczyszyn. 
 

 
Na realizację zadania Gmina Długosiodło pozyskała dotację w kwocie 41 288,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, koszt całego zadania to 56 177,00 zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną