Dziś bezrobotny nie boi się utraty pracy

Wydarzenia

Dziś bezrobotny nie boi się utraty pracy

27.04.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Znaczny spadek bezrobocia w powiecie wyszkowskim i wzrost ofert pracy, szczególnie niesubsydiowanej - to najważniejsze spawy w przedstawionym radnym powiatowym sprawozdaniu dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie za 2016 rok.
Grażyna Polak, dyrektor PUP przedstawiła sprawozdanie na sesji w dniu 26 kwietnia. Rozpoczęła od przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy i stopy bezrobocia, czyli stosunku liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Spadek stopy bezrobocia notowany jest od 2012 r. Na koniec 2016 r. w PUP zarejestrowane były 2.103 osoby bezrobotne oraz 17 osób poszukujących pracy. 51,9% bezrobotnych to mężczyźni. W stosunku do 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 16%. Prawo do zasiłku miało 17,5% zarejestrowanych bezrobotnych.
Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia w powiecie wyszkowskim wynosiła 7% (w Polsce – 8,3%) i w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 1,3% (w woj., mazowieckim o 1,1%, w kraju – 1,4%).
- Czy to dobrze, czy źle? Ci, co pracują, cieszą się, że mają możliwość zmiany pracy. Dziś bezrobotny nie boi się utraty pracy, bo ma możliwość podjęcia jej gdzie indziej, często za lepsze wynagrodzenie. Jeszcze kilka lat do tyłu bezrobotni bali się rezygnacji z pracy, ryzyka. Dziś tego ryzyka nie ma, bo osoba, która ma predyspozycje, wykształcenie i doświadczenie, na rynku pracy się odnajdzie.
Największą grupę wśród bezrobotnych stanowili młodzi ludzie, w przedziale 25 – 34 lata, zagrożeni bezrobociem ze względu na brak doświadczenia zawodowego. 
W 2016 r. Urząd pozyskał 2.359 ofert pracy, z czego 1.159 to oferty subsydiowane (finansowane przy pomocy środków publicznych). Zauważalny jest spadek stażów i bardzo duży wzrost ofert pracy niesubsydiowanej - z 708 w 2015 r. do 1200 w 2016 r. 
W ub. roku PUP zorganizował 19 giełd pracy, uczestniczyły w nich 364 osoby, z których 27 podjęło pracę. Pracodawcy zgłosili 322 miejsca pracy, które często nie były atrakcyjne dla bezrobotnych, bo np. trzeba było podjąć własną działalność gospodarczą, praca była w ramach umów cywilno-prawnych, nieatrakcyjna finansowo, był utrudniony dojazd do pracy.
Jednym ze sposobów aktywizacji bezrobotnych są szkolenia dla osób zarejestrowanych - PUP zorganizował 29 szkoleń dla 54 osób, w tym 2 szkolenia grupowe dla 30 osób. Ich efektywność ocenił na 81%.
- Jest duże zapotrzebowanie bezrobotnych na szkolenia kierowców samochodów ciężarowych, ale jest bardzo ciężko zdać egzamin, niektórzy podchodzą do niego kilka razy – zauważyła dyrektor.
Innym działaniem Urzędu jest współpraca z pracodawcami w sprawie zatrudnienia cudzoziemców oraz ze Strażą Graniczną. W 2016 r. zanotowano 1.193 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – to wzrost o 887 w stosunku do roku poprzedniego. Przez pierwsze 3 miesiące tego roku jest już prawie 700 oświadczeń. 
Temat zatrudniania cudzoziemców szczególnie zainteresował Marka Głowackiego i Waldemara Sobczaka. Dyrektor Polak wyjaśniła, że znaczący wzrost zatrudnienia cudzoziemców jest widoczny nie tylko u nas, ale i w całym kraju. Na podstawie oświadczenia pracodawca może zatrudnić do 6 miesięcy. Jeśli zamierza zatrudnić na dłużej, musi wystąpić o zgodę do wojewody (tych danych PUP nie posiada). Zatrudnieniem cudzoziemców zainteresowane są szczególnie firmy transportowe i budowlane. 70% cudzoziemców stanowią Ukraińcy, 29% - Białorusini, 1% - Rosjanie i Mołdawianie.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 2 maja.
 
PBS Wyszków - wygodny kredyt - RRSO
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku

Najczęściej komentowane

Zitcom
Zitcom