Dzień z Enigmą w Wyszkowie

Wydarzenia

Dzień z Enigmą w Wyszkowie

04.09.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. urząd miejski
Najprawdopodobniej 27 października w WOK „Hutnik” odbędzie się lekcja pokazowa na temat kryptologii i niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Przez kilka dni będzie można oglądać wystawę „Enigma. Decipher Victory” („Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”).
Przypomnijmy, że Wyszków związany jest z tą tematyką osobą Jerzego Różyckiego, absolwenta Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły Średniej.
23 i 24 sierpnia delegacja powiatu oraz Gminy Wyszków, na zaproszenie Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyła w Poznaniu w warsztatach dotyczących projektu pt. „Śladami pogromców Enigmy – promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą złamania przez Polaków szyfrów Enigmy”. W spotkaniu wzięli udział wicestarosta Adam Mróz, naczelnik wydziału edukacji starostwa Krzysztof Arbaszewski, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcące Wojciech Chaciński oraz naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego Leszek Marszał. Spotkali się z przedstawicielami siedmiu innych miast, które uczestniczą w koordynowanym przez urząd marszałkowski projekcie współfinansowanym przez ministerstwo spraw zagranicznych.
Głównym celem zjazdu było przedstawienie pomysłów na wspólną politykę promocyjną miejscowości związanych z kryptologami i maszyną Enigma: Marianem Rejewskim, Henrykiem Zygalskim, Jerzym Różyckim, Maksymilianem Ciężkim, Tadeuszem Heftmanem, wypracowanie wspólnej ścieżki, sieci lub szlaku Enigmy. Uczestnicy wysłuchali wykładu dr. Marka Grajka pt. „Miejsca w Polsce związane z kryptologami”. O grach komputerowych, miejskich czy planszowych mówił Szymon Dąbrowski, autor m.in. gry internetowej Codebreakers.org. Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania przedstawił koncepcję Centrum Szyfrów Enigma – muzeum, które powstanie w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie mieściło się dawne Biuro Szyfrów (miejsce pracy m.in. J. Różyckiego).
Dwudniowa konferencja zakończyła się ustaleniem harmonogramu lekcji pokazowych, które w ramach dofinansowania trafią do miast partnerskich. Taka lekcja w formule dnia otwartego będzie miała miejsce Wyszkowie w piątek 27 października na sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, gdzie będzie można wysłuchać Marka Grajka i Szymona Dąbrowskiego. Do Wyszkowa trafi również (zapewne na kilka dni) wystawa pt. „Enigma. Decipher Victory” („Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”), przybliżająca rolę polskich matematyków i kryptoanalityków w procesie złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Przypomnijmy, że budowa w parku miejskim ławeczki z odlewem postaci Jerzego Różyckiego jest jednym z elementów projektu, na którego realizację gmina pozyskała dofinansowanie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom