Czwórka w Klubie Przodujących Szkół (foto)

Wydarzenia

Czwórka w Klubie Przodujących Szkół (foto)

27.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Uroczystość przeniesienie praw członka Klubu Przodujących Szkół z Gimnazjum nr 2 na Szkołę Podstawową nr 4 w Wyszkowie odbyła się 22 marca. Połączona była z podsumowaniem projektu „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc”.
 
Ze względu na zbliżającą się Wielkanoc oraz realizowany przez uczniów projekt „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc” zaproszeni goście obejrzeli przejmujące przedstawienie pasyjne „W cieniu Jezusa”. W scenach teatru cieni wystąpili uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz wolontariusze z Czwórki: Wojciech Dzierżanowski, Piotr Nisio, Amadeusz Kamiński, Martyna Pałka, Aleksandra Wróbel, Arian Badurek. Aktorów, oprawę muzyczną, dekoracje, rekwizyty przygotowały nauczycielki: Alina Wojtaszek, Anna Rogowska, Beata Kamińska i Bogusława Woźnica. Spektakl jest efektem współpracy obydwu placówek. 
Władze miejskie reprezentowali naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Sławomir Cieślak oraz przewodniczący komisji oświaty i spraw społecznych rady miejskiej Grzegorz Wyszyński. Obecni byli m.in. dyrektorzy wyszkowskich szkół, przedstawiciele rodziców oraz Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 
Dyr. Ewa Runo przypomniała 35-letnią historię szkoły, która wróciła jakby do swoich początków i znów jest szkołą podstawową. – Społeczność szkoły kultywuje swoje tradycje od 35 lat, zachowuje ciągłość, dlatego rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd szkolny jednomyślnie podjęli uchwałę o kontynuowaniu członkostwa w Klubie Przodujących Szkół i wywiązywaniu się z zadań, jakie związane są z przynależnością do tego zacnego grona – zadeklarowała. 
– Mam zaszczyt w imieniu Rady Klubu Przodujących Szkół, w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wręczyć ten akt, na mocy którego są przeniesione uprawnienia członka Klubu Przodujących Szkół z wygaszanego Gimnazjum nr 2 na Szkołę Podstawową nr 4 tego samego imienia – Obrońców Westerplatte – ogłosiła Zofia Grzebisz-Nowicka, przewodnicząca Krajowego Zarządu Stowarzyszenia Poomocy szkole, życząc: - Aby przyczyniał się do dalszej inspiracji i odważnych, jak dotychczas, przedsięwzięć dla dobra młodego pokolenia wyszkowian. Dla kroczenia drogą prawdy, obrony honoru, godności i pomnażania dorobku naszej kochanej ojczyzny.
Akt, obraz z kwiatami i upominki książkowe odebrali dyr. Ewa Runo, przewodniczący rady rodziców Grzegorz Kulesza oraz przewodniczący samorządu uczniowskiego Oliwier Ciskowski.  
Do gratulacji przyłączyli się Zofia Dawidzka, koordynator Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz naczelnik Sławomir Cieślak. 
Zofia Grzebisz-Nowicka zaznaczyła, że wyszkowska uroczystość odbywa się w roku jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia. Rocznie realizuje ono w szkołach należących do Klubu Przodujących Szkół 12 programów edukacyjno-wychowawczych (m.in. „Tradycje i Obrzędy Polskie – Boże Narodzenie, Wielkanoc”). 
Uczniowie w programie „A tak to niegdyś bywało...” przypomnieli w części zupełnie zapomniane zwyczaje i obrzędy wielkanocne.   
W Czwórce odbyły się też warsztaty florystyczne oraz kilka konkursów. Ich laureaci zostali nagrodzeni podczas piątkowej uroczystości.
Laureaci konkursów wielkanocnych: 
Dekoracja stołu wielkanocnego: klasy 0-VI: I miejsce – IVb, wyróżnienie: Ia, VIa, IIb; klasy VII-VIII i III gimnazjum:  I miejsce – IIIf, wyróżnienie: VIIIb, IIIb, IIIa 
Karta wielkanocna: I miejsce – Zuzanna Królikowska, IIId, II – Amadeusz Kamiński, VIIa, III – Anna Koniarska, VIa, wyróżnienie: Katarzyna Stokarska, VIIa, Anna Wróbel, VIa 
Palma wielkanocna: I miejsce – Natalia Przygoda, Va, II – Blanka Krawczyk, IVb, III – Dominika Potęga, IVb
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom