Coraz więcej śmieci

Wydarzenia

Coraz więcej śmieci

15.07.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Ponad 3,2 mln zł zapłaciliśmy w ubiegłym roku w tzw. opłacie śmieciowej za odbiór odpadów. A oddaliśmy 11,3 tys. ton! 97% mieszkańców deklaruje segregację śmieci, ale jej poziom niezmiennie wymaga jeszcze poprawy. Gmina zapowiada nie tylko akcje edukacyjne, ale i kontrole.
Za odbiór odpadów od mieszkańców gmina zapłaciła 2,9 mln zł, o 100 tys. zł więcej niż w 2015 r. Wzrosła ilość śmieci przywożonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie koszty jego funkcjonowania 
W sumie w ubiegłym roku mieszkańcy gminy oddali 11,3 tys. ton śmieci (w 2015 r. – 9,7 tys. ton). Sprzed posesji odebrano 7,7 tys. ton odpadów zmieszanych, 1,6 tys. ton surowcowych oraz 79 ton odpadów wielkogabarytowych i 1 tonę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Znacznie wzrosła ilość śmieci przywożonych do PSZOK przy ul. Leśnej. W 2016r. było to 2,3 tys. ton (w 2015 r. – 1 tys. ton), najwięcej odpadów remontowych (1,3 tys. ton), ulegających biodegradacji (608 ton) i wielkogabarytowych (235 ton).
 
Bez rewolucji, ale…
1 lipca weszły w życie przepisy uszczegóławiające selektywne zbieranie odpadów. Dla mieszkańców Gminy Wyszków zmiana regulacji nie oznacza jednak rewolucji. Odpady od dawna segregowane są z podziałem na: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i szkło. Odpady zielone i ulegające biodegradacji należy zawozić do PSZOK.
Na dostosowanie się do wymagań Gmina Wyszków ma czas do początku 2018 r., w zakresie wymiany pojemników – do 2022 r. Z kolei pojemniki do gromadzenia odpadów musza zostać oznakowane zgodnie z zapisami rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r.
Przypomnijmy, że miesięczna opłata za odbiór odpadów niesegregowanych w Gminie Wyszków wynosi 16 zł od osoby, segregowanych – 8 zł. Na koniec roku w urzędzie miejskim złożone były 6.993 deklaracje. Ponad 97 % mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę śmieci. Ale czy taka jest rzeczywistość?
Analiza ilości odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów wskazuje, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona przez mieszkańców, jednak w dalszym ciągu wymaga zaangażowania na rzecz poprawy jej jakości. Ważnym elementem systemu jest odbiór odpadów remontowych i wielkogabarytowych. (…) Analiza wskazuje na konieczność dalszej ustawicznej edukacji prowadzącej do jeszcze lepszego wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia odpadów zmieszanych” – czytamy w rocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Każda gmina zobowiązana jest, by do 2020 r. połowę odpadów pochodzących od mieszkańców poddawanych było recyklingowi. W przeciwnym razie samorządowi grożą wysokie kary finansowe. Nic więc dziwnego, że również na mieszkańców kładziony będzie większy nacisk w kwestii ilości odpadów segregowanych. Poza zachętami i akcjami edukacyjnymi pojawią się również kontrole sprawdzające m.in. czy z odpadami zmieszanymi nie oddajemy opakowań z tworzyw sztucznych lub szkła.
Fotobudka star - poziom
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Levert
fotobudka star