Kampania antynowotworowa (sfinansowano ze środków EPL)
Coraz więcej śmieci

Wydarzenia

Coraz więcej śmieci

15.07.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Ponad 3,2 mln zł zapłaciliśmy w ubiegłym roku w tzw. opłacie śmieciowej za odbiór odpadów. A oddaliśmy 11,3 tys. ton! 97% mieszkańców deklaruje segregację śmieci, ale jej poziom niezmiennie wymaga jeszcze poprawy. Gmina zapowiada nie tylko akcje edukacyjne, ale i kontrole.
Za odbiór odpadów od mieszkańców gmina zapłaciła 2,9 mln zł, o 100 tys. zł więcej niż w 2015 r. Wzrosła ilość śmieci przywożonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a co za tym idzie koszty jego funkcjonowania 
W sumie w ubiegłym roku mieszkańcy gminy oddali 11,3 tys. ton śmieci (w 2015 r. – 9,7 tys. ton). Sprzed posesji odebrano 7,7 tys. ton odpadów zmieszanych, 1,6 tys. ton surowcowych oraz 79 ton odpadów wielkogabarytowych i 1 tonę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Znacznie wzrosła ilość śmieci przywożonych do PSZOK przy ul. Leśnej. W 2016r. było to 2,3 tys. ton (w 2015 r. – 1 tys. ton), najwięcej odpadów remontowych (1,3 tys. ton), ulegających biodegradacji (608 ton) i wielkogabarytowych (235 ton).
 
Bez rewolucji, ale…
1 lipca weszły w życie przepisy uszczegóławiające selektywne zbieranie odpadów. Dla mieszkańców Gminy Wyszków zmiana regulacji nie oznacza jednak rewolucji. Odpady od dawna segregowane są z podziałem na: papier i tekturę, tworzywa sztuczne i szkło. Odpady zielone i ulegające biodegradacji należy zawozić do PSZOK.
Na dostosowanie się do wymagań Gmina Wyszków ma czas do początku 2018 r., w zakresie wymiany pojemników – do 2022 r. Z kolei pojemniki do gromadzenia odpadów musza zostać oznakowane zgodnie z zapisami rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r.
Przypomnijmy, że miesięczna opłata za odbiór odpadów niesegregowanych w Gminie Wyszków wynosi 16 zł od osoby, segregowanych – 8 zł. Na koniec roku w urzędzie miejskim złożone były 6.993 deklaracje. Ponad 97 % mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę śmieci. Ale czy taka jest rzeczywistość?
Analiza ilości odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów wskazuje, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona przez mieszkańców, jednak w dalszym ciągu wymaga zaangażowania na rzecz poprawy jej jakości. Ważnym elementem systemu jest odbiór odpadów remontowych i wielkogabarytowych. (…) Analiza wskazuje na konieczność dalszej ustawicznej edukacji prowadzącej do jeszcze lepszego wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia odpadów zmieszanych” – czytamy w rocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Każda gmina zobowiązana jest, by do 2020 r. połowę odpadów pochodzących od mieszkańców poddawanych było recyklingowi. W przeciwnym razie samorządowi grożą wysokie kary finansowe. Nic więc dziwnego, że również na mieszkańców kładziony będzie większy nacisk w kwestii ilości odpadów segregowanych. Poza zachętami i akcjami edukacyjnymi pojawią się również kontrole sprawdzające m.in. czy z odpadami zmieszanymi nie oddajemy opakowań z tworzyw sztucznych lub szkła.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość