Było co świętować (foto)

Wydarzenia

Było co świętować (foto)

15.10.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, otwarcie nowego boiska i podsumowanie 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego świętowano w czwartek 11 października. Uroczystość była okazją do licznych gratulacji i podziękowań.
Boisko przy SOS-W – z polem gry do siatkówki i piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej, rozbiegiem 1-torowym do skoku w dal, piaskownicą i małą widownią – jeszcze pachnie farbą. Inwestycja została wykonana dzięki dofinansowaniu i wkładowi własnemu z budżetu powiatu, za co podziękowała dyr. Edyta Jarosz. – To pierwszy etap do tego, co, mam nadzieję, będzie się działo. Za kilka lat będziemy mieli okazję gościć państwa we wspaniałych ogrodach sensorycznych – zapowiedziała. – Póki co dzieci bardzo się cieszą z boiska takiego, jakie mają uczniowie innych szkół.
Po przecięciu wstęgi goście przenieśli się do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się podsumowanie 50-lecia ośrodka. Piękny jubileusz świętowano bardzo różnorodnie przez kilka miesięcy. – 50 lat to życie wielu osób, które poświęciły swoje serce, pracowały tu z ogromnym zaangażowaniem – dziękowała pani dyrektor. W licznym gronie osób, które przyczyniły się do rozwoju ośrodka, znaleźli się byli i obecni pracownicy szkoły, wśród nich m.in. pierwszy dyrektor Henryk Bocheński.
Historię szkoły, która powstała 1 września 1968 r., przypomniała Katarzyna Jończyk. Początkowo nauka odbywała w Szkole Podstawowej nr 1, a internat mieścił się w prywatnej willi państwa Suszyckich przy ul. Zakolejowej. Do obecnej lokalizacji ośrodka, przy ul. Zakolejowej 15A, zajęcia przeniesiono 3 lata później. Od 1979 r. szkoła nosi imię Marii Konopnickiej. Nowy budynek został oddany do użytkowania w 2014 r. Pod opieką placówki znajduje się prawie 250 dzieci, w tym prawie 200 realizuje obowiązek szkolny.
Słowa uznania wyraziła m.in. radna sejmiku mazowieckiego Cecylia Domżała. W imieniu marszałka Adama Struzika wręczyła szkole Medal „Pro Masovia”. – Drodzy nauczyciele, rodzice – to także wasz sukces – podkreśliła Edyta Jarosz, odbierając wyróżnienie wraz z jednym z uczniów.
W imieniu rodziców całemu gronu pedagogicznemu serdecznie podziękowała przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Pilarska. Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali: Henryk Bocheński, Edyta Jarosz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Jeronimo Martins.
 
Armia nauczycieli
Do ośrodka przybyli nauczyciele z innych szkół, nie tylko by pogratulować pięknego jubileuszu, ale też świętować Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. – W powiecie mamy 324 nauczycieli. To armia ludzi, którzy pracują na rzecz edukacji. Chciałbym wam podziękować za trud i wysiłek – chwalił starosta Bogdan Pągowski. – Największym podziękowaniem jest to, że uczniowie uśmiechają się do was na ulicy.
Podziękowaniem są również nagrody starosty. Otrzymali je: z ZS1 – dyr. Marian Popławski, wicedyrektorki Izabela Balińska i Elżbieta Mańko, kierownik szkolenia praktycznego Marzena Kulesza; z I LO – dyr. Dorota Piotrowicz, kierownik internatu Agnieszka Borek, nauczycielki Grażyna Piotrowicz i Beata Ziembowska; z CEZiU Kopernik – dyr. Grażyna Kalinowska, wicedyr. Dorota Konopka, nauczycielki Ewa Chełchowska i Danuta Przybysz; z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – psycholog Krzysztof Chwiejczak i pedagog Grażyna Majewska (do niedawna dyrektor placówki); ze SOSW – dyr. Edyta Jarosz, nauczycielki Patrycja Derybowska-Zając i Joanna Skurzewska; z powiatowego wydziału edukacji – inspektorki Anna Dopatko, Agnieszka Kalinowska-Szymańska i Barbara Końska; z ZSS w Brańszczyku – dyr. Elżbieta Piórkowska i nauczycielka Anna Przybysz, z ZS w Długosiodle – dyr. Dorota Stadnik i nauczycielka Beata Sierzan
Święto edukacji było okazją do wręczenia awansów pedagogom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego: Iwonie Chrostowskiej, Wioletcie Dzik, Izabeli Szczerbie i Bogusławie Woźnicy z SOS-W, Agacie Krupie-Berbeć z CEZiU Kopernik, Agnieszce Kataarzynie Motyce, Katarzynie Justynie Ropelewskiej i Magdalenie Rydzewskiej-Owsiany z ZS1, Justynie Rytelewskiej i Markowi Zalewskiemu z ZSS w Brańszczyku.
Nagrody dyrektora SOS-W otrzymali: Dorota Kamińska, Marta Andrzejewska, Iwona Szulęcka, Kazimierz Wróbel, Joanna Rogulska, Marzena Szulc, Bogusława Woźnica, Iwona Chrostowska, Anna Wojtaszek, Aneta Gołdys, Agnieszka Wojtkowska, Katarzyna Szostek-Malinowska, Małgorzata Pilacińska, Marta Groszyk, Anna Rogowska, Marta Wildangier-Ciuraj, Renata Kulik, Maria Rutka, Bożena Puchalska, Justyna Drzewiecka, Wioletta Dzik.
Uroczystość zakończył wspaniały program artystyczny.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom