Brakuje urzędników wyborczych

Wydarzenia

Brakuje urzędników wyborczych

12.07.2018
autor:
Beata Iwona Wójcik, Katarzyna Piórkowska, Zdzisław Damian Bocian to dotychczas powołani urzędnicy wyborczy w gminach Brańszczyk, Długosiodło i Somianka. Ostrołęcka delegatura Krajowego Biura Wyborczego wciąż czeka na kandydatów na urzędników wyborczych w gminach Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie.
Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą powoływani na 6 lat urzędnicy wyborczy. Do ich zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosi 4.473,55 zł, przy założeniu, że wykonuje on swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jak podało KBW, od tego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku umów cywilnoprawnych.
Ostrołęcka delegatura opublikowała nazwiska dotychczas powołanych urzędników wyborczych. W gminie Brańszczyk jest nim Beata Iwona Wójcik, gminie Długosiodło - Katarzyna Piórkowska, gminie Somianka - Zdzisław Damian Bocian.
Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 6 lipca wynika, że tej pory powołanych w całym kraju zostało 2.359 urzędników wyborczych, nadal brakuje ich w 226 gminach. W powiecie wyszkowskim to gminy Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie. Przypomnijmy, że urzędnikiem wyborczym nie można zostać w gminie, w której się mieszka i pracuje.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan