Brakuje urzędników wyborczych

Wydarzenia

Brakuje urzędników wyborczych

12.07.2018
autor:
Beata Iwona Wójcik, Katarzyna Piórkowska, Zdzisław Damian Bocian to dotychczas powołani urzędnicy wyborczy w gminach Brańszczyk, Długosiodło i Somianka. Ostrołęcka delegatura Krajowego Biura Wyborczego wciąż czeka na kandydatów na urzędników wyborczych w gminach Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie.
Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą powoływani na 6 lat urzędnicy wyborczy. Do ich zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosi 4.473,55 zł, przy założeniu, że wykonuje on swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jak podało KBW, od tego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku umów cywilnoprawnych.
Ostrołęcka delegatura opublikowała nazwiska dotychczas powołanych urzędników wyborczych. W gminie Brańszczyk jest nim Beata Iwona Wójcik, gminie Długosiodło - Katarzyna Piórkowska, gminie Somianka - Zdzisław Damian Bocian.
Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 6 lipca wynika, że tej pory powołanych w całym kraju zostało 2.359 urzędników wyborczych, nadal brakuje ich w 226 gminach. W powiecie wyszkowskim to gminy Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie. Przypomnijmy, że urzędnikiem wyborczym nie można zostać w gminie, w której się mieszka i pracuje.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom