733 tys. zł z budżetu Mazowsza dla gmin (foto)

Wydarzenia

733 tys. zł z budżetu Mazowsza dla gmin (foto)

15.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Uroczyste podpisanie umów na wsparcie finansowe dla gmin z terenu powiatu wyszkowskiego z budżetu województwa mazowieckiego, w sumie na 733 tys. zł, odbyło się 15 lipca w Somiance. – Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska – wymienia marszałek Adam Struzik.
 
- Witam serdecznie w rozkopanej, ale gościnnej gminie Somianka – zwrócił się do obecnych gospodarze gminy wójt Andrzej Żołyński.
Umowy podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkinie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci z powiatu wyszkowskiego: burmistrz Grzegorz Nowosielski, wójtowie gmin: Brańszczyk – Wiesław Przybylski, Rząśnik – Paweł Kołodziejski, Somianka – Andrzej Żołyński, zastępca wójta gm. Długosiodło Ewa Karczewska oraz skarbnicy gmin. Obecni byli: radny wojewódzki Mirosław Augustyniak oraz sołtysi.
– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.
 
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
To pilotażowy program, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. Złożono 119 wniosków, wsparcie otrzymało 110. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczono 4,8 mln zł. Z powiatu wyszkowskiego wsparcie w wys. ponad 177.737 zł trafi do gminy Wyszków. Gmina przeznaczy 151.760 zł na zagospodarowanie terenu zieleni na placu Wyzwolenia w Wyszkowie oraz 25.977 zł na kampanię informacyjno-edukacyjną.  
– Wszystkie działania na rzecz poprawy środowiska są priorytetowymi zadaniami. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy program wspierający ekologię. Mam nadzieję, że dzięki środkom z budżetu Mazowsza polepszy się jakość powietrza na Mazowszu – mówi Mirosław Augustyniak, radny województwa, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.
 
Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic
Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu wyszkowskiego otrzymają ponad 161.200 zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząśnik (100.000 zł) oraz remonty dachów, posadzek, drzwi i bram garażowych w strażnicach OSP: Jaszczułty, Komorowo (po 12.000 zł), Somianka, Gulczewo, Słopsk (po 12.400 zł).
 
Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych
5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. Wpłynęły 252 wnioski, a dofinansowanie otrzyma 115 beneficjentów. Do powiatu wyszkowskiego trafi 96 tys. zł na 2 projekty: do Szkoły Podstawowej w Długosiodle na utworzenie pracowni językowej (47.000 zł) oraz do Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej na modernizację pracowni komputerowej (49.000 zł). 
– To autorski program samorządu województwa, który stworzyliśmy z myślą o rozwoju placówek oświatowych. Inwestowanie w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie czy wyposażenie ma realny wpływ na kształcenie młodych ludzi. W sumie złożono aż 252 wnioski co oznacza, że w szkołach brakuje profesjonalnego sprzętu i nowoczesnych pracowni. Chcemy to zmienić – mówi Elżbieta Lanc, wicemarszałkini województwa.
 
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich powstał Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wys. 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na jedno zadanie.
Dzięki temu wsparciu zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie wyszkowskim 298.859 zł trafi do 30 sołectwach (po 10 tys. zł, z wyjątkiem Ochudna) w 6 gminach:
- gmina Brańszczyk: sołectwo Brańszczyk – założenie klimatyzacji w sali OSP, sołectwo Tuchlin – zakup urządzeń do ćwiczeń do siłowni plenerowej, sołectwo Przyjmy – wykonanie i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku OSP, sołectwo Turzyn – wyposażenie pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP, Nowa Wieś – zakup urządzeń do ćwiczeń w kąciku rekreacyjno-wypoczynkowym w siłowni plenerowej; 
- gmina Rząśnik: sołectwo Rząśnik – modernizacja odkrytego basenu w Rząśniku, sołectwo Ochudno – zakup i montaż dwóch podwójnych siłowni zewnętrznych na placu przy świetlicy wiejskiej (8.859 zł), sołectwo Nowe Wielątki – remont świetlicy wiejskiej,  sołectwo Porządzie – remont boiska przy Szkole Podstawowej w Porządziu, remont Świetlicy Strażackiej; 
- gmina Zabrodzie: sołectwa Obrąb, Anastazew, Przykory, Choszczowe i Lipiny – budowa placów zabaw; 
- gmina Somianka: sołectwo Wólka Somiankowska – remont schodów oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, sołectwo Jackowo Dolne – zagospodarowanie terenu wokół Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego, sołectwo Wielęcin –  zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, sołectwo Kręgi – zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum Rekreacyjno-Turystycznego, sołectwo Barcice – remont strażnicy OSP w Barcicach;
- gmina Długosiodło: sołectwo Stare Bosewo – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu – street workout, sołectwo Długosiodło - zakup sprzętu nagłośniającego dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, sołectwo Ostrykół Dworski –  wykonanie wiaty rekreacyjnej, sołectwo Stare Suski – doposażenie świetlicy wiejskiej, sołectwo Znamiączki – remont dachu świetlicy wiejskiej; 
- Wyszków:  sołectwo Deskurów – miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Deskurowa - etap II (mała architektura), sołectwo Lucynów – budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej, Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego - etap II,  sołectwo Gulczewo – budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej – etap I, sołectwo Leszczydół-Pustki – budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego i montaż słupów oświetleniowych – etap III, sołectwo Fidest – wymiana opraw oświetlenia ulicznego. 
– Po raz kolejny przekonaliśmy się, że te małe wspólnoty mają znakomite pomysły i dużo energii do ich realizacji, dlatego też cieszę się, że większość z nich zostanie zrealizowana dzięki naszemu wsparciu – mówi Janina Ewa Orzełowska, wicemarszałkini województwa.
WTBS - wynajem garażu
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020