Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Jakie zmiany przewiduje?

Wybory 2018

Nowelizacja Kodeksu Wyborczego. Jakie zmiany przewiduje?

12.08.2018
autor: Red.

Wybory samorządowe w 2018 roku będą zorganizowane zgodnie z brzmieniem ustawy z 31 stycznia nowelizującą Kodeks wyborczy i inne ustawy. Ustawa ta wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.
 

Co jeszcze zmieni się w najbliższych wyborach? Tłustym drukiem pokazujemy zmiany, które dotyczą Wyszkowa, okolicznych gmin i/lub powiatu wyszkowskiego.
 

 • Nowelizacja wydłuża kadencję organów samorządu terytorialnego o 1 rok (z 4 do 5 lat).
 • Jednomandatowe okręgi wyborcze będą wyznaczane w gminach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 • W miastach na prawach powiatu obowiązkowe stanie się uchwalenie budżetu obywatelskiego, w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy. O przeznaczeniu tych środków zadecydują corocznie mieszkańcy danej jednostki samorządowej.
 • Powołana zostanie komisja rozpatrująca skargi, wnioski oraz petycje związane z działaniem organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
 • Obrady organów stanowiących będą od chwili wejścia w życie ustawy transmitowane i zapisywane. Radni uzyskają natomiast prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych.
 • Mieszkańcy samorządów otrzymali inicjatywę uchwałodawczą, której udzielenie było do tej pory fakultatywne. Obecnie z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:
  • 1000 osób – w województwie.
  • 500 osób – w powiecie większym niż 100 tys. mieszkańców
  • 300 osób – w gminie większej niż 20 tys. mieszkańców oraz w powiecie do 100 tys. mieszkańców (Wyszków, powiat wyszkowski)
  • 200 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców (Brańszczyk, Długosiodło, Somianka, Rząśnik, Zabrodzie)
  • 100 osób – w gminie do 5 tys. mieszkańców
 • Zmieniła się ustawowa definicja znaku „x” na kartach do głosowania, który od teraz oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie karty do głosowania. Wcześniej postawienie więcej niż dwóch linii oznaczało nieważność głosu. Ciekawą nowością jest to, iż dopisanie dodatkowych numerów list, nazw czy też własnych adnotacji na karcie do głosowania nie wpływa jego na jej ważność.
 • Zmieniła się też zasada głosowania korespondencyjnego. W najbliższych wyborach głosować będą mogły tak tylko osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Odebrało to możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby starsze lub mieszkające poza granicami kraju.
 • Ustawa wprowadziła dwa typy komisji obwodowych. Pierwsza z nich będzie zajmowała się przeprowadzeniem samego głosowania, a druga ustalaniem jego wyników. Praca drugiej rozpocznie się po zakończeniu głosowania w danym lokalu wyborczym.
 • W trakcie głosowania oraz liczenia głosów prowadzona będzie transmisja z lokalu wyborczego. Prace obu komisji mogą być obserwowane przez mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych.

 

 

Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku