ZABRODZIE: Wybierają sołtysów (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Wybierają sołtysów (foto)

08.02.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Dorota Górczak w Dębinkach, Anna Chudy w Lipinach, Małgorzata Domańska w Wysychach, Edward Sołowiej w Basinowie i Leszek Kostrzewa w Kicinach – to pierwsi sołtysi wybrani na kadencję 2019 – 2023. W gminie Zabrodzie trwają wybory sołtysów, zebrania wiejskie rozpoczęły się 3 lutego w Dębinkach, zakończą 17 lutego w Słopsku. 
Cykl zebrań wiejskich, na których wybierani są sołtysi na nową kadencję, rozpoczął się w Dębinkach. W niedzielę 3 lutego w miejscowej szkole kolejno, o godz. 15.00, 16.30 i 18.00, odbyły się zebrania mieszkańców 3 sołectw: Dębinek, Lipin i Wysych. Przybyli na zebrania mieli okazję osobiście poznać nowego wójta Krzysztofa Jezierskiego oraz sekretarz gminy Elżbietę Jurczyk. 
W Dębinkach na 432 osoby uprawnione do głosowania przyszło 68 (15,74%). Na funkcję sołtysa zgłoszone zostały 2 osoby: dotychczasowy sołtys Adam Mieczysław Teodorczyk oraz Dorota Górczak. W wyborach uzyskali odpowiednio 26 i 42 głosy. Pracę nowej pani sołtys wspierać będzie kobieca rada sołecka w składzie: Dorota Szydłowska, Bożena Oleksiak, Anna Bartosiewicz i  Kaja Świerk.
W sołectwie Lipiny do głosowania uprawnionych jest 206 osób, na zebranie przyszły 22 (10,7%). Jedyną kandydatkę – dotychczasowa sołtys Annę Chudy i wybrali jednogłośnie. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Osman, Agnieszka Kwiatkowska i Renata Grzelak.
W sołectwie Wysychy uprawnionych było 228 osób, przyszło 56 (24,5%). Rywalizowały dwie kandydatki: Danuta Nisio (dotychczasowa sołtys) i Małgorzata Domańska. Przewagą dwóch głosów (otrzymała 29) wygrała Małgorzata Domańska. Do rady sołeckiej  wybrano: Beatę Rosłaniec, Beatę Pergół, Jadwigę Sokołowską i Krzysztofa Kura.
W Basinowie zebranie wiejskie odbyło się 4 lutego, na 109 uprawnionych uczestniczyło w nim 27 (24,7%). Sołtysem na kolejną kadencję został wybrany Edward Sołowiej, a w pracy pomagać mu będą: Henryk Torbiński, Franciszek Grabowski i Benedykt Falba.
W środę 6 lutego w szkole, na 107 uprawnionych, spotkało się  20 mieszkańców Kicin (18,7%). Sołtysem niezmiennie został Leszek Kostrzewa, w radzie sołeckiej znaleźli się: Adam Malinowski, Marzena Ołdak i Władysław Śliwa.
Wójt chciałby przywrócić fundusz sołecki. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla danego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Np. Dębinki miałyby ok. 20 tys. zł, Lipiny ok. 15 tys. zł. O wyodrębnieniu w budżecie funduszu sołeckiego decyduje rada gminy, w ub. roku radni byli temu przeciwni.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom