ZABRODZIE: Wybierają sołtysów (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Wybierają sołtysów (foto)

08.02.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Dorota Górczak w Dębinkach, Anna Chudy w Lipinach, Małgorzata Domańska w Wysychach, Edward Sołowiej w Basinowie i Leszek Kostrzewa w Kicinach – to pierwsi sołtysi wybrani na kadencję 2019 – 2023. W gminie Zabrodzie trwają wybory sołtysów, zebrania wiejskie rozpoczęły się 3 lutego w Dębinkach, zakończą 17 lutego w Słopsku. 
Cykl zebrań wiejskich, na których wybierani są sołtysi na nową kadencję, rozpoczął się w Dębinkach. W niedzielę 3 lutego w miejscowej szkole kolejno, o godz. 15.00, 16.30 i 18.00, odbyły się zebrania mieszkańców 3 sołectw: Dębinek, Lipin i Wysych. Przybyli na zebrania mieli okazję osobiście poznać nowego wójta Krzysztofa Jezierskiego oraz sekretarz gminy Elżbietę Jurczyk. 
W Dębinkach na 432 osoby uprawnione do głosowania przyszło 68 (15,74%). Na funkcję sołtysa zgłoszone zostały 2 osoby: dotychczasowy sołtys Adam Mieczysław Teodorczyk oraz Dorota Górczak. W wyborach uzyskali odpowiednio 26 i 42 głosy. Pracę nowej pani sołtys wspierać będzie kobieca rada sołecka w składzie: Dorota Szydłowska, Bożena Oleksiak, Anna Bartosiewicz i  Kaja Świerk.
W sołectwie Lipiny do głosowania uprawnionych jest 206 osób, na zebranie przyszły 22 (10,7%). Jedyną kandydatkę – dotychczasowa sołtys Annę Chudy i wybrali jednogłośnie. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Osman, Agnieszka Kwiatkowska i Renata Grzelak.
W sołectwie Wysychy uprawnionych było 228 osób, przyszło 56 (24,5%). Rywalizowały dwie kandydatki: Danuta Nisio (dotychczasowa sołtys) i Małgorzata Domańska. Przewagą dwóch głosów (otrzymała 29) wygrała Małgorzata Domańska. Do rady sołeckiej  wybrano: Beatę Rosłaniec, Beatę Pergół, Jadwigę Sokołowską i Krzysztofa Kura.
W Basinowie zebranie wiejskie odbyło się 4 lutego, na 109 uprawnionych uczestniczyło w nim 27 (24,7%). Sołtysem na kolejną kadencję został wybrany Edward Sołowiej, a w pracy pomagać mu będą: Henryk Torbiński, Franciszek Grabowski i Benedykt Falba.
W środę 6 lutego w szkole, na 107 uprawnionych, spotkało się  20 mieszkańców Kicin (18,7%). Sołtysem niezmiennie został Leszek Kostrzewa, w radzie sołeckiej znaleźli się: Adam Malinowski, Marzena Ołdak i Władysław Śliwa.
Wójt chciałby przywrócić fundusz sołecki. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla danego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Np. Dębinki miałyby ok. 20 tys. zł, Lipiny ok. 15 tys. zł. O wyodrębnieniu w budżecie funduszu sołeckiego decyduje rada gminy, w ub. roku radni byli temu przeciwni.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku