ZABRODZIE: Wnioski do 10 stycznia

Powiat

ZABRODZIE: Wnioski do 10 stycznia

13.12.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Do 10 stycznia 2020 r. zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenów inwestycyjnych przy trasie S8 – obszar I oraz obszar II, a także do prognozy oddziaływania na środowisko powyższych dokumentów. Obszar objęty planami w większości przeznaczony jest pod tereny usługowo-produkcyjne.
 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Można go składać w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Zabrodzie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę e-PUAP. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zabrodzie.
Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 radni podjęli na sesji w marcu br.


MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość