Powiat

1 / 5

ZABRODZIE: Studium nie przeszło (foto)

31.10.2016
autor: Ewa Elward
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostało uchwalone. Długi czas opracowywania, uzgadniania i projektowania dokumentu ważnego dla rozwoju gminy przepadł w głosowaniu nad uwagami do studium. Radni większością głosów zdecydowali o przyjęciu jednej z nich, co zablokowało uchwalenie całego dokumentu.
Radni na sesji 28 października mieli przyjąć projekt studium, który powstawał przez kilka lat. Zakładał uporządkowanie zabudowy, wyznaczenie terenów zagrożonych powodziowo i przede wszystkim pod duże inwestycje wzdłuż S8. Miało być to szansą dla gminy na uzyskanie dużych wpływów z podatków. 
Do projektu studium zgłoszono 42 uwagi, ostatecznie zostało 32. By studium zostało uchwalone, trzeba było odrzucić wszystkie. Radni decydowali o ich nieuwzględnieniu przy pojedynczych głosach sprzeciwu bądź wstrzymujących się. Zdecydowanie poparli jednak wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego o pozostawienie 10 działek w Niegowie jako terenów rolniczych. Radny jest ich dzierżawcą, a właścicielem (są to tereny po byłym PGR) Agencja Nieruchomości Rolnych, która wnioskowała o ich przeznaczenie pod przemysł i usługi. Spośród radnych 8 było za przyjęciem wniosku, 3 wstrzymało się od głosu, tym samym cały projekt nie mógł być uchwalony.
– Musimy zadecydować, czy ma być rozwój gminy, czy będzie trwać, jak jest – przed głosowaniem do odrzucenia wniosków zachęcał wójt Tadeusz Michalik. – Na inwestycje rocznie możemy przeznaczyć ok. miliona złotych. Patrząc na sąsiednie gminy, trzeba z przykrością stwierdzić, że nasza od nich odstaje.
– Jestem przeciwny, by odrzucić wszystkie poprawki – zapowiedział Krzysztof Laskowski. – Wydaje mi się, że powinniśmy pochylić się nad nimi. To pierwsze wyłożenie, kiedy my się możemy dokładnie zapoznać.
Projektant Bartosz Rosłan zaprzeczył temu, przypominając procedurę opiniowania: wyłożenie dokumentu, dyskusje na komisjach i spotkaniach oraz publiczną debatę, na którą przybyła garstka mieszkańców. Podczas głosowania nad każdą uwagą, radny uzyskał poparcie. Oznacza to ponowienie części procedury. Mimo że uzgodnienia i decyzję są aktualne, czas zajmie ponowne wyłożenie projektu, ponowne zbieranie wniosków. Trudno w tej sytuacji określić termin uchwalenia dokumentu. Odwlekanie tego w czasie może spowodować, że prognozy demograficzne będą mniej korzystne i na zabudowę mieszkaniową przeznaczyć będzie można jeszcze mniej terenów (istnieje prawny obowiązek dostosowania tej powierzchni do przewidywanej liczby mieszkańców).
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 2 listopada.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość