ZABRODZIE: Strażacy podsumowali rok

Powiat

ZABRODZIE: Strażacy podsumowali rok

30.11.-0001
autor: Elżbieta Szczuka, fot. OSP
Na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się 2 marca, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu podsumowali rok 2018 i przedstawili plany na rok obecny. Przypomnijmy, że w minionym roku druhowie z Zabrodzia obchodzili 95. rocznicę założenia jednostki.
 
Zebraniu przewodniczył prezes OSP w Zabrodziu Przemysław Raniewicz. Powitał gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i honorowego członka OSP w Zabrodziu, mł. bryg. Marka Krzyżańskiego, p.o. komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie, Sylwię Marciszewską, przewodniczącą rady gminy, wójta Krzysztofa Jezierskiego, Janusza M. Pakułę, prezesa OSP w Słopsku oraz wszystkich przybyłych.
Prezes Raniewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w 2018 r. jednostki, która w swoich szeregach skupia 29 członków zwyczajnych, 3 honorowych oraz 6 wspierających (nie mają prawa do głosowania). W zebraniu uczestniczyło 21 druhów (20 czynnych i 1 honorowy). 17 czynnych strażaków posiada uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, czyli ukończyli kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, mają aktualne badania i ubezpieczenie. Ogólnopolskim problemem jest obecnie coraz mniejsza liczba osób zaangażowanych w działalność społeczną, także w jednostkach OSP.
W okresie sprawozdawczym druhowie brali udział w uroczystościach z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, 11 Listopada. Wśród działań na rzecz lokalnej społeczności można wymienić pokazy z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów gminnych szkół, zabezpieczanie: Biegu  Norwidowskiego, Biegu dla Niepodległej, Biegu Niepodległości, udział: w pikniku charytatywnym na rzecz Adasia Wernio, obchodach Dnia Dziecka w DPS Niegów oraz Gaj Fiszor, spotkaniach z przedszkolakami z Adelina, Kicin i Zabrodzia. 
Na stronie internetowej jednostki OSP promowano akcje: „Nie dla czadu”, „Stop wypalaniu traw na Mazowszu”, „Korytarz życia”, „Spokrewnieni służbą”. 
Jeśli chodzi o działalność ratowniczą, to OSP Zabrodzie 115 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym: 71 gaszenia pożarów (przeważały pożary traw i lasów), 31 likwidacji miejscowych zagrożeń, 2 wyjazdach gospodarczych, 3 ćwiczeniach. Aż 8 razy strażacy wyjeżdżali do fałszywych alarmów.
W minionym roku jednostka wzbogaciła się w nowy sprzęt i wyposażenie: 7-osobowy samochód mercedes Viano, lekką przyczepkę (zakup ze składek członkowskich), lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (sfinansowany ze środków gminy, samorządu województwa i  OSP Zabrodzie), na którym dodatkowo zamontowano zbiornik wodny z wysokociśnieniowym agregatem wodno-pianowym (zakup ze środków OSP). Ponadto z dotacji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (3.395 zł) zakupiono kamizelkę ratownik, kask, 5 par rękawic, kolce i raki lodowe, megafon i lornetkę; z samorządu województwa otrzymali: 5 par rękawic, butów, 5 hełmów, 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 latarek do hełmów. Ze składek członkowskich druhowie kupili 30 czapek polarowych, ze środków 1% - 2 komplety ubrań koszarowych i 2 kominiarki.
Stan środków finansowych na początku i na koniec roku oraz wpływy i wydatki przedstawił skarbnik jednostki dh Zbigniew Chudy. 
Dh Robert Kowalewski odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP za 2018 r. – członkowie OSP udzielili absolutorium jednogłośnie. 
Zakres działalności operacyjnej w minionym roku omówił naczelnik Marek Jeziórski. Pięciokrotnie jednostka była dysponowana poza teren gminy (Ślubów, Jarzębia Łąka, Adampol). Podobnie jak w ubiegłych latach druhowie biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych otrzymywali ekwiwalent w kwocie 15 zł/godz. W roku 2018 Gmina Zabrodzie wypłaciła im 12.967,50 zł, z czego na rzecz jednostki przekazali 3.100 zł (20,2%). Środki przekazywane dobrowolnie przez członków przeznaczono na dopłatę do zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Na zakończenie prezes OSP przybliżył plan działalności na rok 2019.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom