ZABRODZIE: Powstała „Integracja” (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Powstała „Integracja” (foto)

21.01.2020
autor: Starostwo Powiatowe
Powiat Wyszkowski i Gmina Zabrodzie utworzyły spółdzielnię socjalną „Integracja”.
 
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy w sobie działalność ekonomiczną z działalnością na rzecz pożytku publicznego. Podstawowym celem ekonomii społecznej jest aktywizacja i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem przy jednoczesnym ukierunkowaniu świadczonych usług w nowopowstałych podmiotach na rzecz interesu ogółu oraz rozwoju lokalnemu.
Dlatego 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie doszło do spotkania członków założycieli spółdzielni socjalnej: wójta Krzysztofa Jezierskiego reprezentującego Gminę Zabrodzie oraz starosty Jerzego Żukowskiego jako reprezentanta powiatu wyszkowskiego. Przyjęto statut spółdzielni socjalnej „Integracja” i wybrano prezesa, którym została Paulina Turek.
Spółdzielnia socjalna „Integracja” będzie świadczyła usługi gastronomiczne dla podmiotów z Gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego. Najprawdopodobniej będzie także prowadziła działalność opiekuńczą w uruchamianym w połowie lutego żłobku gminnym w Adelinie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Drogie odpady

ZABRODZIE: Drogie odpady

W gminie nie bilansują się wpływy i rozchody dotyczące opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Zadłużenie przekroczyło już 30 tys. zł. i nadal rośnie. Może to spowodować wzrost stawek opłat za śmieci.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Starosta kroi park w Dębinkach?

ZABRODZIE: Starosta kroi park w Dębinkach?

Fundacja Museion Norwid, nowy dzierżawca zespołu pałacowo-dworskiego w Dębinkach, złożyła do prof. Jakuba Lewickiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków skargę na decyzję Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, pozwalającą na wydzielenie z zespołu pałacowo-parkowego w Dębinkach dwudziestu dwóch działek i przeznaczenie ich do sprzedaży komercyjnej.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Koszenie musi poczekać

ZABRODZIE: Koszenie musi poczekać

Koszenie dróg powiatowych i gminnych w Gminie Zabrodzie musi poczekać kilka tygodni, do czasu zakupu nowej kosiarki bijakowej. Ta, którą koszono dotychczas, ma 6 lat. Zepsuła się i nie ma gwarancji, że da się ją naprawić.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Jest za co Bogu i ludziom dziękować (foto)

BRAŃSZCZYK: Jest za co Bogu i ludziom dziękować (foto)

Polska wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Kultywując tradycje, otwarta jest na współczesność. Nikt nie zatrzyma biegu historii, ale ważne, aby wraz z nadejściem nowego nie utracić wartości, które decydują o naszej kulturze i tożsamości – charakter współczesnych dożynek, podczas niedzielnego (3 września) gminnego święta plonów trafnie oddał wójt Mieczysław Pękul.
zobacz więcej
Zitcom