ZABRODZIE: Powstała „Integracja” (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Powstała „Integracja” (foto)

21.01.2020
autor: Starostwo Powiatowe
Powiat Wyszkowski i Gmina Zabrodzie utworzyły spółdzielnię socjalną „Integracja”.
 
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy w sobie działalność ekonomiczną z działalnością na rzecz pożytku publicznego. Podstawowym celem ekonomii społecznej jest aktywizacja i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem przy jednoczesnym ukierunkowaniu świadczonych usług w nowopowstałych podmiotach na rzecz interesu ogółu oraz rozwoju lokalnemu.
Dlatego 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie doszło do spotkania członków założycieli spółdzielni socjalnej: wójta Krzysztofa Jezierskiego reprezentującego Gminę Zabrodzie oraz starosty Jerzego Żukowskiego jako reprezentanta powiatu wyszkowskiego. Przyjęto statut spółdzielni socjalnej „Integracja” i wybrano prezesa, którym została Paulina Turek.
Spółdzielnia socjalna „Integracja” będzie świadczyła usługi gastronomiczne dla podmiotów z Gminy Zabrodzie i Powiatu Wyszkowskiego. Najprawdopodobniej będzie także prowadziła działalność opiekuńczą w uruchamianym w połowie lutego żłobku gminnym w Adelinie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom