ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

Powiat

ZABRODZIE: Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy

31.08.2016
autor: Ewa Elward
W urzędzie gminy jest wyłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt zakłada utworzenie znacznego obszaru pod działalność usługową i przemysłową. Część gminy ma być uznana za teren zagrożony powodzią, czego konsekwencją jest bezwzględny zakaz jakiegokolwiek budownictwa.  – Prosiłem radnych, byśmy globalnie spojrzeli na całą gminę. Każdy ma prywatne interesy w studium, ale po to jesteśmy, by działać na rzecz całej gminy. Jeśli zaczniemy się boksować, do niczego nie dojdziemy – apelował wójt Tadeusz Michalik.
Obecne studium było uchwalone w 2006 r. i nie spełniało oczekiwań mieszkańców. Przede wszystkim ze względu na niewykorzystanie szansy, jaką daje przebieg przez gminę trasy S8. Inne samorządy uzyskują znaczne wpływy z podatków od przedsiębiorców. 
- Jeśli będziemy działali wszyscy w jednym kierunku, to studium jest realne do uchwalenia w tym roku. Zależy nam, bo tego wymaga dalszy rozwój – przekonywał wójt Tadeusz Michalik na spotkaniu z Bartoszem Rosłanem z firmy opracowującej projekt.
 
Tereny inwestycyjne...  
Największą zmianą jest utworzenie terenu przeznaczonego pod inwestycje i działalność gospodarczą wzdłuż trasy S8, głównie w Niegowie i częściowo w Głuchach. Przeznaczone jest na to 420 ha. – Brakowało dokumentu, który by zaprosił inwestorów. Studium wyzwala potencjał gminy – sekretarz gminy Zdzisław Bocian uważa, że Zabrodzie jest najkorzystniej położoną gminą w powiecie. – Trudno znaleźć drugą gminę, która ma piękne tereny rekreacyjne, przyrodnicze, zabytki, jest blisko Warszawy, ma dobrą komunikację dla mieszkańców i inwestorów.
 
... zagrożone powodzią
Drugą poważną zmianą jest ustanowienie terenów zagrożenia powodziowego w Młynarzach, Słopsku i częściowo w Gaju. Określono je w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego. Prawo stanowi, że obowiązuje na nich zakaz jakiejkolwiek zabudowy: mieszkaniowej, usługowej, letniskowej. To, co jest, oczywiście zostaje, ale w nowych planach miejscowych zabudowy już nie będzie.
 
Pałac i park w Dębinkach
Nie zmieniono przeznaczenia pałacu i parku w Dębinkach, które znajdują się w rejestrze konserwatora zabytków. Natomiast działki mieszkaniowe, wydzielone i przeznaczone do sprzedaży, zostały z niego wyłączone. Wójt przyznał, że gmina jest zainteresowana pałacem, bo to cenny zabytek i spuścizna kulturowa, świadcząca o historii gminy. Zamierza wystąpić do zarządu powiatu z propozycją nieodpłatnego przekazania obiektu gminie. Po przenosinach domu dziecka do Wyszkowa pałac może długo stać pusty. Wójt rozważa m.in. umiejscowienie w nim muzeum norwidowskiego. Ewentualny kupiec nie może przeznaczyć budynku  na działalność komercyjną, wszystko musi uzgadniać z konserwatorem zabytków. 
Projekt studium będzie dostępny do 23 września w urzędzie gminy i na BIP. Dyskusja publiczna odbędzie się 7 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu. Do 14 października można wnosić uwagi.
Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, już w sklepach i kioskach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Wymakracz zaprasza na mecz

DŁUGOSIODŁO: Wymakracz zaprasza na mecz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło oraz Klub Piłkarski Wymakracz Długosiodło zapraszają na pierwszy oficjalny mecz, który zostanie rozegrany 24 sierpnia z drużyną FC 2013 Różan.
zobacz więcej
SOMIANKA: Piękny historyczny dzień (foto)

SOMIANKA: Piękny historyczny dzień (foto)

Do tego dnia parafianie przygotowali się od wielu miesięcy. Wymodlili przepiękną pogodę, organizacyjnie wraz ze swoim proboszczem ks. Tadeuszem Suchtą dopięli wszystko na ostatni guzik. Nie zawiedli goście. Dziękczynną Mszę św. za 100 lat parafii pw. św. Izydora w Woli Mystkowskiej w niedzielę 25 września 2016 r. koncelebrowali: ks. bp. Janusz Stepnowski, ks. bp Stanisław Stefanek oraz ks. rektor Jarosław Kotowski.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Konkurs wiedzy o Brańszczyku (foto)

BRAŃSZCZYK: Konkurs wiedzy o Brańszczyku (foto)

23 maja w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Brańszczyku. Do zmagań przystąpiło 13 uczestników. Do składu komisji konkursowej zaproszono dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku Marylę Puścian, dyrektor ZSS Elżbietę Piórkowską i nauczycielkę ZSS Ewelinę Ginko.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Czy pozostanie  fundusz sołecki?

RZĄŚNIK: Czy pozostanie fundusz sołecki?

Rozpoczęły się zebrania w poszczególnych wsiach, ponieważ do 30 września jest czas, by zdecydować o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego. - Jeszcze mamy fundusz sołecki – mówi zastępca wójta Paweł Abramczyk. – Jesteśmy w trakcie zebrań. Mieliśmy szkolenie dla sołtysów z prawnikiem, bo trzeba mocno pilnować, na co wydawane są środki. Szkolenie spowodowało, że mieszkańcy zrozumieli, że pewnych rzeczy nie można przeskoczyć. 
zobacz więcej