ZABRODZIE: Dwór w Dębinkach wróci do spadkobierców?

Powiat

ZABRODZIE: Dwór w Dębinkach wróci do spadkobierców?

21.08.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Minister rolnictwa wydał decyzję o uznaniu roszczeń spadkobierców byłych właścicieli dworu w Dębinkach. Dwór i jego otulina ma wrócić do spadkobierców.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpoznaniu odwołania spadkobierców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z czerwca 2017 r., uchylił w całości tę decyzję i orzekł, że zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach o pow. 5,73 ha nie podpada pod działanie dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
Uzasadniał to tym, że zespół ten był wyodrębniony od reszty majątku i nie był z nim połączony funkcjonalnie. Uznał, że zespół pałacowo-parkowy stanowił siedlisko mieszkalne i wypoczynkowe; nie służył celom gospodarczym związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lecz pełnił wyłącznie funkcję rezydencjalną. Na terenie zespołu nie ulokowano żadnych elementów infrastruktury, mogących mieć związek z działalnością rolniczą - zabudowania gospodarcze stanowiły odrębny kompleks.
Starostwo Powiatowe może do 7 września wnieść skargę na decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. - Na najbliższym posiedzeniu zarząd zastanowi się, czy będziemy się odwoływać – mówi starosta Bogdan Pągowski.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość