ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

Powiat

ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

05.02.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. Na inwestycje przeznaczyli 1,92 mln zł (7,47% wszystkich wydatków) – najwięcej na tematy związane z wodociągami, kanalizacją, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. 
 
Na grudniowej sesji rady gminy 12 głosami za, przy trzech wstrzymujących się, radni przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. 
- To projekt, który byliśmy obowiązani przedstawić do 15 listopada – przypomniał wójt Tadeusz Michalik. – To jest prowizorium budżetowe. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie, ale to nie znaczy, że te zapisy będą obowiązywać dokładnie co do jednej cyferki w roku 2018. Projekt budżetu będzie zmieniany, kiedy będą wpływały pieniądze, np. od wojewody. Proszę państwa o zrozumienie i cierpliwość. 
- Budżet, wiadomo, rzecz święta, ale zmieniamy co sesja sprawy związane z budżetem – dodał przewodniczący Janusz Pakuła.
Szczegółowo wieloletnią prognozę finansową i projekt budżetu gminy na 2018 r. omówiła skarbnik Wiesława Dąbrowska. Dochody budżetu zaplanowano na 25.247.187 zł, wydatki na 25.738.187 zł, w tym majątkowe (inwestycje) na 1.923.500 zł. Deficyt budżetu w kwocie 535.000 zł będzie sfinansowany kredytem. 
Wydatki na oświatę i wychowanie pochłoną nieco ponad 9 mln zł, na gospodarkę odpadami 480.000 zł (równe dochodom w tym dziale), na bieżące utrzymanie dróg gminnych 181.000 zł, na oświetlenie uliczne 246.000 zł, na funkcjonowanie dwóch jednostek OSP 138.600 zł.
 
W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będą następujące zadania:
 
– budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrębie – 135.000 zł,
– budowa wodociągu Mostówka – Anastazew –  Podgać (dokumentacja projektowa) – 145.000 zł,
– modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody – 62.000 zł 
– rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 50.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej w Gaju – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. w Słopsku – 40.000 zł,
– budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Zabrodziu – 50.000 zł,
– budowa drogi gm. w Mostówce – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. Niegów-Wysychy – 142.500 zł,
– rozbudowa drogi w Anastazewie – 30.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy –  Głuchy – 135.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Płatkowie, Podgaci, Anastazewie – 40.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Gaju i Niegowie – 20.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Głuchach – 69.000 zł,
– Wykonanie połączenia ulic Bankowej i Osiedlowej w Lipinach – 20.000 zł,
– zakup gruntów pod drogi gminne – 10.000 zł,
– zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4 koła dla OSP Zabrodzie – 70.000 zł,
– budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa) – 30.000 zł,
– budowa kanalizacji Gaj – Zazdrość (dokumentacja projektowa) – 150.000 zł,
– budowa kanalizacji Mostówka – Choszczowe –  Kiciny (dokumentacja projektowa) – 300.000 zł,
– budowa kanalizacji w Słopsku (dokumentacja projektowa) – 75.000 zł,
– modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – 300.000 zł, 
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000 zł.
 
W budżecie zapisana została rezerwa ogólna 80.000 zł na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000 zł.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: To gmina nie ma nic do gadki?! (foto)

SOMIANKA: To gmina nie ma nic do gadki?! (foto)

Nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na gminy szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dlatego rada gminy przyjęła stosowną uchwałę na lata 2018-2021.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: W jedności z chorymi i samotnymi (foto)

BRAŃSZCZYK: W jedności z chorymi i samotnymi (foto)

Od 15 lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Wójtem Gminy i Domem Emeryta Księży Orionistów włączają się w obchody Światowego Dnia Chorego. To chrześcijańskie święto obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione zostało przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Skąd się wywodzimy? (foto)

BRAŃSZCZYK: Skąd się wywodzimy? (foto)

O tym, jak ważna jest pamięć historyczna, ta szersza i dotycząca najbliższej okolicy, przekonywano na spotkaniu w Turzynie. Mieszkańcy zgromadzili się w remizie, by spędzić to popołudnie na wspominaniu przeszłości. Panie z klubu seniora wystąpiły w programie patriotycznym, regionalista Mirosław Powierza opowiedział o dawnym Turzynie. Spotkanie zakończył poczęstunek. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Fundacja prowadzi szlachetną działalność (foto)

ZABRODZIE: Fundacja prowadzi szlachetną działalność (foto)

Zgodnie z podpisaną w styczniu br. umową, Fundacja Museion Norwid przez 10 lat będzie dzierżawić zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach. Udało nam się porozmawiać o najbliższych planach z prezesem Fundacji Jacentym Matysiakiem oraz Aleksandrem Dzieduszyckim, który wraz z bratem ma roszczenia spadkowe do dworu w Dębinkach. Obecny widok dworu i opuszczonych pomieszczeń jest przygnębiający.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.05% (187 głosów)
29.13% (247 głosów)
6.96% (59 głosów)
6.96% (59 głosów)
34.91% (296 głosów)
manhattan