ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

Powiat

ZABRODZIE: Budżet 2018 - wodociągi, kanalizacja, drogi

05.02.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. Na inwestycje przeznaczyli 1,92 mln zł (7,47% wszystkich wydatków) – najwięcej na tematy związane z wodociągami, kanalizacją, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. 
 
Na grudniowej sesji rady gminy 12 głosami za, przy trzech wstrzymujących się, radni przyjęli budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok. 
- To projekt, który byliśmy obowiązani przedstawić do 15 listopada – przypomniał wójt Tadeusz Michalik. – To jest prowizorium budżetowe. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała go pozytywnie, ale to nie znaczy, że te zapisy będą obowiązywać dokładnie co do jednej cyferki w roku 2018. Projekt budżetu będzie zmieniany, kiedy będą wpływały pieniądze, np. od wojewody. Proszę państwa o zrozumienie i cierpliwość. 
- Budżet, wiadomo, rzecz święta, ale zmieniamy co sesja sprawy związane z budżetem – dodał przewodniczący Janusz Pakuła.
Szczegółowo wieloletnią prognozę finansową i projekt budżetu gminy na 2018 r. omówiła skarbnik Wiesława Dąbrowska. Dochody budżetu zaplanowano na 25.247.187 zł, wydatki na 25.738.187 zł, w tym majątkowe (inwestycje) na 1.923.500 zł. Deficyt budżetu w kwocie 535.000 zł będzie sfinansowany kredytem. 
Wydatki na oświatę i wychowanie pochłoną nieco ponad 9 mln zł, na gospodarkę odpadami 480.000 zł (równe dochodom w tym dziale), na bieżące utrzymanie dróg gminnych 181.000 zł, na oświetlenie uliczne 246.000 zł, na funkcjonowanie dwóch jednostek OSP 138.600 zł.
 
W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będą następujące zadania:
 
– budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrębie – 135.000 zł,
– budowa wodociągu Mostówka – Anastazew –  Podgać (dokumentacja projektowa) – 145.000 zł,
– modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody – 62.000 zł 
– rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 50.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej w Gaju – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. w Słopsku – 40.000 zł,
– budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Zabrodziu – 50.000 zł,
– budowa drogi gm. w Mostówce – 20.000 zł,
– rozbudowa drogi gm. Niegów-Wysychy – 142.500 zł,
– rozbudowa drogi w Anastazewie – 30.000 zł,
– rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy –  Głuchy – 135.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Płatkowie, Podgaci, Anastazewie – 40.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Gaju i Niegowie – 20.000 zł,
– Rozbudowa odcinka drogi gm. w Głuchach – 69.000 zł,
– Wykonanie połączenia ulic Bankowej i Osiedlowej w Lipinach – 20.000 zł,
– zakup gruntów pod drogi gminne – 10.000 zł,
– zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4 koła dla OSP Zabrodzie – 70.000 zł,
– budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie (dokumentacja projektowa) – 30.000 zł,
– budowa kanalizacji Gaj – Zazdrość (dokumentacja projektowa) – 150.000 zł,
– budowa kanalizacji Mostówka – Choszczowe –  Kiciny (dokumentacja projektowa) – 300.000 zł,
– budowa kanalizacji w Słopsku (dokumentacja projektowa) – 75.000 zł,
– modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – 300.000 zł, 
– modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000 zł.
 
W budżecie zapisana została rezerwa ogólna 80.000 zł na ewentualne uzupełnienia wydatków zaplanowanych zbyt oszczędnie oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000 zł.
AK Finanse 728x90 (23.10.2019)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Taki dzień się zdarza raz

BRAŃSZCZYK: Taki dzień się zdarza raz

Najstarsze pary małżeńskie świętowały swoje jubileusze w sobotę 7 października. - Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem – zauważyła kierownik USC. Tak było i tym razem. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Na drogę w Wielęcinie

SOMIANKA: Na drogę w Wielęcinie

Powiat Wyszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.628.708 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 62 do Wielęcina. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów realizacji zadania, którego całość zamknie się w kwocie 3.285.886 zł. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się 23 września w pułtuskim ratuszu. Powiat Wyszkowski reprezentował starosta Jerzy Żukowski (na fot.).
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Trzeciomajowy koncert (foto)

BRAŃSZCZYK: Trzeciomajowy koncert (foto)

Piękny koncert „Niepodległej ballady i pieśni” w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja dali w Brańszczyku Arleta Lemańska i Wojciech Bardowski. Jako support wystąpili Monika Andrzejewska i akompaniujący jej Kamil Pałubiński, zwycięzcy II Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowej, którzy w dniach 12-13 maja będą reprezentować powiat podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Legionowej w Zielonce. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Przedszkolaki w bibliotece (foto)

RZĄŚNIK: Przedszkolaki w bibliotece (foto)

Przedszkolaki z grupy 0 „B” w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie odwiedziły szkolną biblioteką, rozpoczynając swoją przygodę z książkami.
zobacz więcej
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020
Mrówka - styczeń - luty 2020