Kampania antynowotworowa (sfinansowano ze środków EPL)
SOMIANKA: Zaprojektuj okładkę ulubionej książki

Powiat

SOMIANKA: Zaprojektuj okładkę ulubionej książki

07.04.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zaprasza przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym „Tę książkę warto przeczytać”. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie okładki do ulubionej książki. Termin dostarczenia prac do GOK mija 24 kwietnia. 
Każdy uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jedną pracę w formacie A4 lub A3w, wykonaną dowolną techniką (pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanki, witraże, prace z plasteliny itp.). Prace muszą być wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone. 
Podpisane prace (imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, nazwa przedszkola/szkoły, autor i tytuł książki) należy przysłać lub przynieść do GOK w Somiance (Somianka 21, 07-203 Somianka, z dopiskiem: „Tę książkę warto przeczytać”). 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia. 
Celem konkursu jest m.in.: propagowanie wśród dzieci i młodzieży literatury pięknej, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej, wyrażanie własnych emocji poprzez twórczość plastyczną, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość