SOMIANKA: W gminie bezpieczniej

Powiat

SOMIANKA: W gminie bezpieczniej

06.12.2016
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Na ostatniej sesji rady gminy obecny był komendant powiatowy policji insp. Michał Toporkiewicz. Przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i w powiecie. Propagował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Z przedstawionej na sesji prezentacji wynika, że bezpieczeństwo w powiecie i gminie poprawia się. Co prawda wzrósł średni czas reakcji na zdarzenie z 14,24 min. w 2013 r. do 15,46 min. w 2016 r., ale mniej policjantów jest kierowanych do służby – 1.132 (1.290  - w 2013 r.). 
Na terenie gminy dochodzi do niewielu stosunkowo przestępstw: ogółem było ich do października 2016 r. 54 (w powiecie 851), kryminalnych – 32 (w powiecie 563), z 7 kategorii przestępstw – 24 (227). Poza tym wykrywalność jest wyższa w gminie –  68,52%, w powiecie 65,4%. Najwięcej zarówno w gminie, jak i w powiecie było kradzieży cudzej własności, odpowiednio 9  i 131 (wykrywalność 33,3%) oraz kradzieży z włamaniem – odpowiednio 8 (wykrywalność w gminie 0%) i 111. W pozostałych kategoriach były to pojedyncze zdarzenia.
Poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym; w 2014 na terenie gminy doszło do 12 wypadków (powiat – 96), zginęło w nich 4 osoby (16), rannych było 12 (118), zanotowano 32 kolizje (646). W 2016 r. w gminie było 8 wypadków (w powiecie 68), 1 osoba zginęła (8), 9 było rannych (81) i doszło do 22 kolizji (567). Wypadek śmiertelny miał miejsce w Jackowie Górnym, w Wielęcinie w 2 wypadach 2 osoby zostały ranne, w Kręgach w 2 wypadach – 3 ranne oraz w jednym – 1 ranna, w Popowie Kościelnym – 1 wypadek, 1 ranny.
Jak w całym powiecie przeprowadzanych jest wiele akcji profilaktycznych: STOP Trzeźwość, Bezpieczny Niechroniony, Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych, Trzeźwość w Przewozie Osób, Bądź Widoczny na Drodze ((zachęcająca do noszenia elementów odblaskowych po zmroku nie tylko na terenie niezabudowanym, do czego obligują przepisy).
Policjanci zachęcali do uruchomienia na swoim telefonie aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której każdy odnajdzie dzielnicowego, który opiekuje się jego rejonem zamieszkania. W przypadku gminy Somianka: dzielnicowy Robert Walkowski tel. 519-035-357. 
Pomocna w poprawie bezpieczeństwa ma być Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Została stworzona po to, żeby każdy obywatel mógł zgłosić policji problem. Zdarzenia można zgłaszać anonimowo, ale tylko raz na dobę z jednego komputera. Wystarczy wejść na stronę internetową komendy powiatowej. Policja na weryfikację od momentu zgłoszenia ma 2 dni, inne służby jeszcze 3 dni na potwierdzenie Ikonka znika z mapy po 30 dniach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom