SOMIANKA: Tyle udało się zrealizować (foto)

Powiat

SOMIANKA: Tyle udało się zrealizować (foto)

18.10.2018
autor: Elżbieta Borzymek
W Jackowie Dolnym 13 października zostało przecięta wstęga na znak otwarcia Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego. W nowym budynku po raz pierwszy w tej miejscowości obradowała rada gminy. Wójt dokonał podsumowania kończącej się kadencji. 
 
- Chciałbym was serdecznie przywitać – zwrócił się do zgromadzonych przed nowym budynkiem wójt Andrzej Żołyński. – Ten zrealizowany obiekt to takie uwiecznienie naszej 4-letniej kadencji. Był stawiany z myślą o miejscowości Jackowo Dolne i przy pomocy mieszkańców, za co serdecznie dziękujemy. 
Ks. Remigiusz Stacherski, który poświęcił obiekt, życzył, by służył dobrze wypoczynkowi i rozrywce, ale przede wszystkim budowaniu wspólnoty, aktywizując do dbania o środowisko naturalne, piękno rzeki, życia z przyrodą i dla przyrody. Wstęgę przecięli: sołtys Kazimierz Mosak, ks. Remigiusz, radny Leszek Kozon, wykonawca inwestycji Zbigniew Bedecki i wójt Żołyński.
Po zwiedzeniu nowej placówki radni, sołtysi, mieszkańcy i goście zajęli miejsca w największym pomieszczeniu. Obrady ostatniej w tej kadencji sesji rady gminy rozpoczął jej przewodniczący Krzysztof Rakowski. 
Podsumowania kończącej się kadencji 2014-2018 podjął się wójt Andrzej 
Żołyński. Jego słowa potwierdzały 
zdjęcia prezentacji multimedialnej. 31.601.990 mln zł gmina przeznaczyła przez te 4 lata na inwestycje, pozyskując kwotę 22.702.385 zł dofinansowania z zewnątrz.
- Te kwoty mile nas zaskoczyły – nie krył zadowolenia wójt. – Trzeba dodać, że niektóre inwestycje wyjdą poza ten rok budżetowy, bo niektóre przetargi, umowy są podpisane do przyszłego roku.  
 
Wójt omówił główne inwestycje zrealizowane w trakcie 4-letniej kadencji:
 
• drogi:
- przebudowa dróg transportu rolnego: w Wielęcinie (Henrysin) 274.276 zł, Jasieńcu 199.394 zł, Wólce Somiankowskiej 530.000 zł
- budowa odcinków dróg powiatowych: Wyszków-Rybno-Somianka etap I (2.981.465 zł, w tym dotacja gminy 800.000 zł), Ostrowy-Nowe Kręgi (599.999 zł, w tym dotacja gminy 200.000 zł)
- budowa drogi w Somiance (129.503 zł)
- przebudowa dróg gminnych: Zdziebórz-Suwin wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej (139.027 zł), Jackowo Górne-Jackowo Dolne (319.014 zł), Nowe Kozłowo-Wola Mystkowska (393.933 zł), w Kręgach (240.732 zł), od drogi powiatowej Zdziebórz-Stare Kozłowo (502.640 zł), Celinowo-Suwin 503.913 zł), w Somiance ((213.018 zł), Suwin-Stare Płudy-Somianka-Parcele (1.145.000 zł), Nowe Wypychy-Stary Mystkówiec (1.177.000 zł)
- przebudowa drogi wewnętrznej w Ulasku (125.159 zł)
• utwardzenie działek w Jasieńcu (109.986 zł)
• utwardzenie placu przy remizach OSP: w Barcicach (15.867 zł) i Somiance (50.999 zł)
• utworzenie stref aktywności w Wielątkach Rosochatych (64.500 zł) i Somiance-Parcelach (52.500 zł)
• utworzenie 4 stref aktywności (OSA) w: Popowie Kościelnym, Ulasku, Woli Mystkowskiej, Somiance-Parcelach (310.000 zł)
• termomodernizacja budynków gminnych w Michalinie (19.000 zł) i Wielęcinie (50.000 zł), 
• zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości (154.050 zł)
• przebudowa rynku wiejskiego – centrum Popowa Kościelnego (481.392 zł)
• budowa hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu Mój Rynek w Somiance (1.500.622 zł)
• budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym (31.417 zł)
• budowa Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym (633.931 zł)
• odrestaurowanie budynku pałacu w Kręgach (487.778 zł)
• odrestaurowanie budynku świetlicy w Kręgach (200.000 zł)
• przebudowa sieci wodociągowej w Somiance-Parcelach i Somiance oraz budowa sieci wodociągowej w Somiance (487.778 zł)
• rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Wypychach (2.713.403 zł)
• odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory (9.212.861 zł)
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (1.580.687 zł)
• zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Somiance (43.788 zł)
• budowa nowych punktów świetlnych (131.702 zł).
 
– Rada jest w miarę zadowolona, że tyle udało się zrealizować – podsumował wójt, za co otrzymał brawa. – Ale rozliczenie będzie za tydzień – wszystkich samorządowców.
- Myślę, że nasza gmina ma dobrego wójta – ocenił przewodniczący rady Krzysztof Rakowski. – Jest człowiekiem przedsiębiorczym, przez 4 lata nie siedział, tylko szczerze pracował.
Wójt i przewodniczący rady podziękowali radnym i urzędnikom za 4 lata współpracy, a radny sejmiku Marian Krupiński, w imieniu marszałka Adama Struzika, pogratulował samorządowcom udanej kadencji.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: To prawdziwe dopełnienie świąt (foto)

BRAŃSZCZYK: To prawdziwe dopełnienie świąt (foto)

... jestem pod wielkim wrażeniem – nie krył naczelnik wydziału promocji starostwa, który pierwszy raz był na jasełkach plenerowych w Brańszczyku. A społeczność Zespołu Szkół Specjalnych jasełka wystawiła już po raz trzynasty Stały się one tradycją gminy, zawsze są ogromnym przeżyciem i wspaniałą okazją do podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Powinniśmy być ludźmi, którzy budują mosty (foto)

SOMIANKA: Powinniśmy być ludźmi, którzy budują mosty (foto)

s. Remigiusz Stacherski, proboszcz parafii w Popowie Kościelnym, uczestniczył z grupą parafian, podczas Światowych Dni Młodzieży, w spotkaniu z papieżem Franciszkiem  na Jasnej Górze. Uczestnikami ŚDM w Krakowie były też trzy jego młode parafianki i dwóch szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej. – Po tej pielgrzymce będzie w Polsce więcej ludzi, którzy o nim powiedzą „Nasz Papież” – uważa ks. proboszcz, którego poprosiliśmy, by podzielił się z nami swoimi wrażeniami z tego niezwykłego spotkania.
zobacz więcej
SOMIANKA: Kolędy i pastorałki: „Od serca do ucha”

SOMIANKA: Kolędy i pastorałki: „Od serca do ucha”

Uczennice ze szkół w Somiance, Jackowie Górnym i Woli Mystkowskiej reprezentować będą gminę na XIX Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Najwyższe uznanie jurorów zyskały aż dwa wykonania „Pastorałki od serca do ucha”. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Trudne trasy, duże wyzwanie (foto)

SOMIANKA: Trudne trasy, duże wyzwanie (foto)

39 dzieci w wieku szkolnym, pod opieką pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance, wybrało się 21 lipca do Parku Linowego w Broku. 
zobacz więcej