SOMIANKA: Spis z natury azbestu

Powiat

SOMIANKA: Spis z natury azbestu

01.06.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka” od 29 maja do 11 czerwca na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Jej pracownicy wykonujące pracę w terenie posiadać będą mieli imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez wójta.
Mieszkańców gminy, użytkowników wyrobów zawierających azbest, uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji o szkodliwości azbestu i obowiązkach prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. 
Jednocześnie gmina przypomina, że właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania do 31 stycznia każdego roku, odpowiednio: wójtowi (osoby fizyczne) oraz marszałkowi (firmy).
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.58% (184 głosów)
29.82% (243 głosów)
7.24% (59 głosów)
6.75% (55 głosów)
33.62% (274 głosów)
manhattan