SOMIANKA: Spis z natury azbestu

Powiat

SOMIANKA: Spis z natury azbestu

01.06.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka” od 29 maja do 11 czerwca na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Jej pracownicy wykonujące pracę w terenie posiadać będą mieli imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego, podpisane przez wójta.
Mieszkańców gminy, użytkowników wyrobów zawierających azbest, uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji o szkodliwości azbestu i obowiązkach prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. 
Jednocześnie gmina przypomina, że właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania do 31 stycznia każdego roku, odpowiednio: wójtowi (osoby fizyczne) oraz marszałkowi (firmy).
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Na Jasną Górę - nakręceni przez wiarę

SOMIANKA: Na Jasną Górę - nakręceni przez wiarę

W niedzielę 5 sierpnia rozpocznie się VI Popowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. 46 pielgrzymów wyruszy z Sanktuarium Matki Nadziei na spotkanie z Matką  Bożą Królową Polski. Od Matki do Matki, „która sercem ogarnia każdego z nas”. Podarują Jej  swój trud pielgrzymi – modlitwę, swój czas, siebie. Każdy o coś poprosi, za coś przeprosi, podziękuje. Ona ich wysłucha i zaniesie wszystkie prośby do Boga Ojca.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Rów niezgody (foto)

RZĄŚNIK: Rów niezgody (foto)

Dyskusję na sesji rady gminy 27 września wywołała uchwała o dotacji dla spółek wodnych. Gmina chce w tym roku przekazać na oczyszczenie rowu długości 8 km, od Narwi do Wincentowa, 10 tys. zł. Jedna z radnych zarzuciła wójtowi, że sprawa zbyt długo się wlokła. Wójt natomiast uważa, że zrobił w tej sprawie wszystko, na co pozwala prawo. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Jesteśmy w stanie to uchylić

ZABRODZIE: Jesteśmy w stanie to uchylić

Sprawa sortowni odpadów w Mostówce nadal bulwersuje osoby, obawiające się o wpływ zakładu na środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców. Mimo że starostwo powiatowe wydało pozwolenia i niedawna kontrola nie wykazała zgłaszanych nieprawidłowości, przeciwnicy zakładu wytykają uchybienia w tej sprawie.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Historyczna sesja (foto)

RZĄŚNIK: Historyczna sesja (foto)

Historyczna, bo po raz pierwszy transmitowana na żywo i z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, I sesja Rady Gminy Rząśnik kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada. Radni i wójt Paweł Kołodziejski, wybrany przez mieszkańców na trzecią już kadencję, zostali zaprzysiężeni. Wybrano nowego przewodniczącego rady gminy. Po 20 latach w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji Krzysztofa Soliwodę zastąpi Grzegorz Gołębiewski. 
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom