SOMIANKA: Rakowscy przewodniczącymi (foto)

Powiat

SOMIANKA: Rakowscy przewodniczącymi (foto)

22.11.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Panowie Rakowscy zostali przewodniczącymi Rady Gminy Somianka: Krzysztof – przewodniczącym, Robert – jego zastępcą. Uroczysta pierwsza sesja kadencji 2018 - 2023, podczas której radni i wójt Andrzej Żołyński złożyli ślubowanie, odbyła się w czwartek 22 listopada.
Zgodnie z prawem, pierwszą sesję w kadencji rozpoczął najstarszy radny. W przypadku gminy Somianka - Hanna Główczyk.
Zaświadczenia o wyborze na radnego i wójta wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioleta Staśkiewicz, po czym samorządowcy złożyli ślubowanie.
"(…) obowiązki radnego spełniać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" - ślubowali radni.
"(…) dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" - zobowiązał się Andrzej Żołyński.
 
Rakowski & Rakowski
Wybory przewodniczącego i jego zastępcy przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Beata Polak, Marcin Pachulski i Aldona Zalewska.
Jedynym kandydatem był dotychczasowy przewodniczący Krzysztof Rakowski. - Jest doświadczony, stanowczy, najbardziej nadający się na tę funkcję – argumentował zgłaszający go Robert Rakowski.
W tajnym głosowaniu oddano 13 ważnych głosów, wszystkie za wyborem Krzysztofa Rakowskiego. - Będę się starał z całych sił, aby ta rada pracowała jak najlepiej, żebyśmy rozwiązywali łatwe i trudne problemy, których nie brakuje, żebyśmy przez te 5 lat czuli się rodziną, żeby w naszej małej ojczyźnie żyło się coraz lepiej, żeby ludzie byli z nas zadowoleni – za wybór dziękował Krzysztof Rakowski.
Przewodniczący na swojego zastępcę zaproponował Roberta Rakowskiego: - To radny trzeciej kadencji, był przewodniczącym komisji rewizyjnej, dał się poznać z najlepszej strony. Przez dwie kadencje pracował z całych sił, starał się jak najlepiej rozwiązywać problemy. Ja bym go na tym stanowisku widział. 
Hanna Główczyk zgłosiła kandydaturę Bogumiła Gajewskiego, ale, dziękując, odmówił kandydowania. - Chciałbym pracować w dotychczasowej komisji rolnictwa, jeśli będzie taka możliwość – dodał.
Również w tym przypadku głosowanie było tajne. Oddano 14 ważnych głosów, wszystkie popierające Roberta Rakowskiego. - Chciałbym podziękować za zaufanie. Postaram się pomagać panu przewodniczącemu i nie przeszkadzać – dziękował.
Panowie Rakowscy nie są braćmi, ale są kuzynami. Robert Rakowski mieszka w Barcicach, Krzysztof Rakowski w Wielęcinie, ale urodził się w Barcicach.
 
Podzielili się… na komisje
Zgodnie z nowymi przepisami, radni będą pracowali w czterech komisjach (w poprzedniej kadencji były trzy).
W skład komisji rewizyjnej weszli: Jacek Kuchta (13 głosów), Tadeusz Kokoszka (15), Beata Polak (12), Anna Kowalska (14) i Adam Ciach (14). Kandydowała również Hanna Główczyk (5 głosów).
Komisja rolnictwa, rozwoju społeczno - gospodarczego i gospodarki finansowej: Bogumił Gajewski (15 głosów), Barbara Suchecka (14), Krzysztof Lewandowski (13), Hanna Główczyk (15) i Anna Czyż (15).
Komisja samorządu, zdrowia, oświaty oraz porządku publicznego: Marcin Pachulski (15 głosów), Beata Polak (14), Daniel Mróz (15), Robert Rakowski (15), Aldona Zalewska (14). Kandydował również Adam Ciach (5 głosów).
Komisja skarg, wniosków i petycji: Bogumił Gajewski (15 głosów), Adam Ciach (14), Tadeusz Kokoszka (12), Barbara Suchecka (15), Jacek Kuchta (11), Beata Polak (11). Kandydowali również Daniel Mróz (4 głosy) i Marcin Pachulski (3).
- Życzę pięcioletniej owocnej pracy - radnym pogratulował wójt. - Będą różne problemy, ale trzeba się nastawić na bardzo trudne, bo te łatwe są rzadkością w życiu samorządowym.
Zgodnie z nowymi przepisami, od rozpoczętej właśnie kadencji sesje rady gminy można oglądać na żywo. Urząd Gminy w Somiance, podobnie jak inne samorządy, transmisję prowadzi na YouTube. Samorządowcy wyposażeni są również w nowy, elektroniczny system głosowania, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak radni głosowali w poszczególnych sprawach.
AKFinanse 728x240 (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Walczcie o miłość, rodzinę, marzenia

SOMIANKA: Walczcie o miłość, rodzinę, marzenia

„Wielu ludzi sądzi, że bez książek można żyć. Zapewne mają trochę racji. Ale co to za życie” – odczytaniem fragmentu książki „Rodzinne sekrety” bibliotekarka Dorota Groszkiewicz przywitała jej autorkę Krystynę Mirek, która 9 listopada odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury w Somiance. 
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Najpiękniejsze palmy (foto)

DŁUGOSIODŁO: Najpiękniejsze palmy (foto)

Ze świętami wielkanocnymi - przede wszystkim religijnymi - wiążą się także różne tradycje powtarzane co roku, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Starosta kroi park w Dębinkach?

ZABRODZIE: Starosta kroi park w Dębinkach?

Fundacja Museion Norwid, nowy dzierżawca zespołu pałacowo-dworskiego w Dębinkach, złożyła do prof. Jakuba Lewickiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków skargę na decyzję Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, pozwalającą na wydzielenie z zespołu pałacowo-parkowego w Dębinkach dwudziestu dwóch działek i przeznaczenie ich do sprzedaży komercyjnej.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Bardzo, bardzo spokojna gmina

RZĄŚNIK: Bardzo, bardzo spokojna gmina

Z radnymi, sołtysami i władzami gminy spotkali się 28 września komendant powiatowy policji Michał Toporkiewicz (na fot.) oraz kierownicy dwóch posterunków, które dbają o bezpieczeństwo na terenie gminy, w Somiance – Paweł Bloch i w Długosiodle – Sylwester Puławski. – Rząśnik to bardzo, bardzo spokojna gmina – podsumował pierwszych osiem miesięcy 2017 r. komendant. – Żyje się tu bezpiecznie. 
zobacz więcej
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku