SOMIANKA: Potrzebne rodziny wspierające

Powiat

SOMIANKA: Potrzebne rodziny wspierające

10.03.2020
autor: opr. EB
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny wspierające będą mogły podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, potrzebującymi wsparcia, rodzinami.
 
Według przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r., rodzinę wspierającą ustanawia wójt na podstawie przeprowadzonego przez GOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca, „przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 
a. opiece i wychowaniu dziecka;
b. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
c. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych”.
Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu m.in. określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. 
Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę  z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny. 
Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!
Rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Somianka 25b, 07-203 Somianka, tel. 29 741-88-79.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane

Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną