SOMIANKA: Pocztówka na Święto Niepodległości

Powiat

SOMIANKA: Pocztówka na Święto Niepodległości

30.11.-0001
autor: Org.
Do udziału w konkursie plastycznym ,,Walka. Krew. Ojczyzna” na projekt pocztówki zaprasza GOK w Somiance. Uczestnikami konkursu mogą być: przedszkolaki, uczniowie szkół  podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy. Prace należy składać do 17 listopada.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pocztówkę z okazji Narodowego Święta   Niepodległości. Praca ma być w formacie A4, wykonana dowolną techniką 
Prace należy składać do 17 listopada osobiście lub listownie na adres:
 
Gminny Ośrodek Kultury w Somiance
Somianka 21
07-203 Somianka
z dopiskiem: „Walka, krew, ojczyzna”
 
Prace oceniane będą  w 4 kategoriach wiekowych: 3-6 lat, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy VII SP oraz II i III gimnazjum. 
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Rozstrzygnięcie konkursu  20 listopada.  Wystawę pokonkursową będzie można zwiedzać do 11 grudnia. 
Wszelkie informacje: tel. 29 741 87 60.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość