SOMIANKA: Można zgłaszać wnioski do nowego studium zagospodarowania przestrzennego

Powiat

SOMIANKA: Można zgłaszać wnioski do nowego studium zagospodarowania przestrzennego

28.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka. Zainteresowani do 30 listopada mogą składać wnioski dotyczące studium.
Przedmiotem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie obszar w granicach administracyjnych gminy Somianka. 
Zainteresowani do 30 listopada mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w urzędzie gminy lub za pośrednictwem poczty (Somianka-Parcele 16B 07-203 Somianka). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Złożone wnioski będzie rozpatrywał wójt.
Procedurę przystąpienia do sporządzenia studium zapoczątkowała uchwała podjęta przez radnych  31 sierpnia 2012 r. Został wyłoniony projektant – została nim Ewa Niebudek z Warszawy. Obecnie obowiązujące studium z 2002 r. jest już nieaktualne, zmieniło się w tym czasie wiele przepisów. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom