SOMIANKA: Likwidacja pozwoli na lepsze zarządzanie

Powiat

SOMIANKA: Likwidacja pozwoli na lepsze zarządzanie

20.12.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Od 1 kwietnia 2017 r. przestanie istnieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance. Decyzję o likwidacji tego zakładu budżetowego gminy radni podjęli na sesji 12 grudnia.
Mienie zakładu przejmie gmina, a jego zadania – Urząd Gminy Somianka. Ma to przynieść znaczne oszczędności i poprawić realizację działań w zakresie gospodarki komunalnej. 
Jak zapisano w uchwale, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązania zakładu przejmuje gmina według stanu na dzień likwidacji.
Zadanie wykonywane przez zakład również przejmie gmina. Pracownicy ZGK z dniem 1 kwietnia 2017 staną się pracownikami Urzędu Gminy w Somiance. Przestaje z tym dniem funkcjonować stanowisko kierownika ZGK.
W uzasadnieniu uchwały o likwidacji ZKG czytamy: „Zadnia wynikające ze statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance będzie wykonywał Urząd Gminy Somianka, z zachowaniem ciągłości ich realizacji. Wpłynie to na możliwość bezpośredniej kontroli nad zadaniami realizowanymi przez zakład, co usprawni ich realizację. Ponadto wydatki będą dokonywane z zachowaniem zasad efektywnej gospodarki finansowej. Przyniesie to znaczne oszczędności. 
Przyjęcie zadań Zakładu przez Urząd Gminy Somianka pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału technicznego oraz pozwoli na lepsze zarządzanie”.
Jak powiedział NW wójt Andrzej Żołyński, sprawa Zakładu Gospodarki Komunalnej była kilkakrotnie poruszana na komisjach rady gminy. Radni zaproponowali, by oszacować oszczędności w przypadku likwidacji zakładu. Właściwie podjęli decyzję o likwidacji, gdy dowiedzieli się, że oszczędności mogą wynieść nawet 150 tys. zł rocznie.  
Przypomnijmy, że ZGK został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. Przez 15 lat miał aż 7 kierowników. Obecnie zatrudnia 8 osób, w tym: kierownik, księgowa, pomoc księgowej. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

SOMIANKA: Kręgi zamiast Wólki

Ostania sesja zwyczajna rady gminy odbyła się w remizie OSP w  Somiance. Radni przede wszystkim przegłosowali pakiet uchwał dotyczących czystości i porządku na terenie gminy. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Fundacja prowadzi szlachetną działalność (foto)

ZABRODZIE: Fundacja prowadzi szlachetną działalność (foto)

Zgodnie z podpisaną w styczniu br. umową, Fundacja Museion Norwid przez 10 lat będzie dzierżawić zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach. Udało nam się porozmawiać o najbliższych planach z prezesem Fundacji Jacentym Matysiakiem oraz Aleksandrem Dzieduszyckim, który wraz z bratem ma roszczenia spadkowe do dworu w Dębinkach. Obecny widok dworu i opuszczonych pomieszczeń jest przygnębiający.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Jest za co Bogu i ludziom dziękować (foto)

BRAŃSZCZYK: Jest za co Bogu i ludziom dziękować (foto)

Polska wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Kultywując tradycje, otwarta jest na współczesność. Nikt nie zatrzyma biegu historii, ale ważne, aby wraz z nadejściem nowego nie utracić wartości, które decydują o naszej kulturze i tożsamości – charakter współczesnych dożynek, podczas niedzielnego (3 września) gminnego święta plonów trafnie oddał wójt Mieczysław Pękul.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Najpiękniejsze szopki wybrane (foto)

BRAŃSZCZYK: Najpiękniejsze szopki wybrane (foto)

Podczas dorocznego spotkania opłatkowego w Brańszczyku wręczono nagrody laureatom Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Zainteresowanie tym nowym pomysłem gwarantuje, że w przyszłym roku również będzie można kultywować ten piękny zwyczaj. 
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche