SOMIANKA: Likwidacja pozwoli na lepsze zarządzanie

Powiat

SOMIANKA: Likwidacja pozwoli na lepsze zarządzanie

20.12.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Od 1 kwietnia 2017 r. przestanie istnieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance. Decyzję o likwidacji tego zakładu budżetowego gminy radni podjęli na sesji 12 grudnia.
Mienie zakładu przejmie gmina, a jego zadania – Urząd Gminy Somianka. Ma to przynieść znaczne oszczędności i poprawić realizację działań w zakresie gospodarki komunalnej. 
Jak zapisano w uchwale, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązania zakładu przejmuje gmina według stanu na dzień likwidacji.
Zadanie wykonywane przez zakład również przejmie gmina. Pracownicy ZGK z dniem 1 kwietnia 2017 staną się pracownikami Urzędu Gminy w Somiance. Przestaje z tym dniem funkcjonować stanowisko kierownika ZGK.
W uzasadnieniu uchwały o likwidacji ZKG czytamy: „Zadnia wynikające ze statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance będzie wykonywał Urząd Gminy Somianka, z zachowaniem ciągłości ich realizacji. Wpłynie to na możliwość bezpośredniej kontroli nad zadaniami realizowanymi przez zakład, co usprawni ich realizację. Ponadto wydatki będą dokonywane z zachowaniem zasad efektywnej gospodarki finansowej. Przyniesie to znaczne oszczędności. 
Przyjęcie zadań Zakładu przez Urząd Gminy Somianka pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału technicznego oraz pozwoli na lepsze zarządzanie”.
Jak powiedział NW wójt Andrzej Żołyński, sprawa Zakładu Gospodarki Komunalnej była kilkakrotnie poruszana na komisjach rady gminy. Radni zaproponowali, by oszacować oszczędności w przypadku likwidacji zakładu. Właściwie podjęli decyzję o likwidacji, gdy dowiedzieli się, że oszczędności mogą wynieść nawet 150 tys. zł rocznie.  
Przypomnijmy, że ZGK został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. Przez 15 lat miał aż 7 kierowników. Obecnie zatrudnia 8 osób, w tym: kierownik, księgowa, pomoc księgowej. 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Jeszcze 250 tys. zł na drogę powiatową (foto)

RZĄŚNIK: Jeszcze 250 tys. zł na drogę powiatową (foto)

Na sesji rady gminy obecny był starosta Bogdan Pągowski. Zwrócił się do rady z prośbą o zwiększenie dotacji z budżetu gminy na budowę drogi do Ochudna ze względu na wysokość oferty, która jako jedyna wpłynęła w drugim przetargu. Pierwszy przetarg ze względu na zbyt wysokie ceny ofert został unieważniony. Radni, niejednogłośnie, ale zdecydowali się zwiększyć dotację dla powiatu o 250 tys. zł. 
zobacz więcej
SOMIANKA: W gronie uczniowskiej braci (foto)

SOMIANKA: W gronie uczniowskiej braci (foto)

Uroczystym dniem dla szesnaściorga pierwszaków, ich rodziców i wychowawczyni Danuty Gałązki był 19 października 2017r. W tym dniu dzieci zostały włączone w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Somiance. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Uszkodzili wodociąg i kanalizację (foto)

ZABRODZIE: Uszkodzili wodociąg i kanalizację (foto)

8 grudnia po południu w Niegowie firma ze Ślaska, która podłączała sieć kanalizacyjną do nowo wybudowanego sklepu, uszkodziła linię kanalizacyjną i wodociągową (wyskoczyło kolano z rury). Firma usuwa awarię, ale może to potrwać do rana.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Nowy regulamin hali

RZĄŚNIK: Nowy regulamin hali

Radni uchwalili na sesji 28 lutego nowy regulamin korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rząśniku (poprzedni z 2013 r. traci moc), która jest administrowana przez Dyrektora tej szkoły. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 21. Od 8.00 do 15.00 nieodpłatnie udostępniona jest na prowadzenie szkolnych zajęć dydaktycznych. W pozostałych godzinach z obiektu mogą korzystać odpłatnie osoby fizyczne i grupy zorganizowane – cennik ustala wójt w drodze zarządzenia.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan