SOMIANKA: Jest trudno, ale wszyscy się starają

Powiat

SOMIANKA: Jest trudno, ale wszyscy się starają

08.04.2020
autor: Elżbieta Borzymek
W szkołach gminnych ze względu na brak światłowodu nie ma dzienników elektronicznych. Dyrekcje szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice nie załamują jednak rąk. Zdalne nauczanie jest prowadzone, choć wymaga to wielokrotnie więcej pracy, przede wszystkim od nauczycieli. Kontaktują się z uczniami za pośrednictwem mejli, SMS-ów, portali społecznościowych czy grup na Messengerze. Ważne, że czują wsparcie i pomoc od rodziców. 
 
– Jest trudno, ale wszyscy starają się, jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki – podkreśla wicewójt Agnieszka Salwin, odpowiedzialna za gminną oświatę. Gmina pozyskała 60 tys. zł na 33 tablety. – Ale jak się to ma do wszystkich potrzebujących? 
Wszyscy uczniowie szkoły w Somiance mają dostęp do Internetu. Ci, którzy nie mają laptopa czy komputera stacjonarnego, korzystają z telefonów. – Nauczyciele pracują w domach. Ci, którzy zgłosili taką potrzebę, korzystają z laptopów wypożyczonych ze szkoły – mówi dyr. Iwona Minasiewicz. – To jest bardzo trudna i czasochłonna praca. Trzeba ułożyć każdą lekcję, wybrać ćwiczenia, opracować wskazówki dla uczniów, skontaktować się z nimi. Uczniowie są też odpytywani. Pewną pomocą są lekcje telewizyjne.
- Mam mądrych i zaangażowanych nauczycieli, o tyle jest mi łatwiej. Odpowiedzialnie, profesjonalnie do tego podeszli – chwali swoją kadrę pedagogiczną dyrektor szkoły w Woli Mystkowskiej Monika Kluczek. –  Nie mamy dziennika elektronicznego, pozakładaliśmy więc aplikacje, kontaktujemy się z uczniami za pomocą różnych komunikatorów. 
Uczniowie przez nauczycieli traktowani są w ten sam sposób i tymi samymi drogami, dostępnymi dla każdego z nich, utrzymywany jest z nimi kontakt.
- Dzieci bardzo tę sytuację przeżywają, marzą, żeby wrócić do szkoły – mówi pani dyrektor. –  Dla nas budujące jest, że wielu nauczycieli zostało docenionych przez rodziców. Odczuwamy też na co dzień wsparcie ze strony organu prowadzącego.
- Ale łatwo nie jest, ja swój komputer włączam o 6-6.30, a wyłączam o 23.00 – zdradza dyr. Monika Kluczek, która podkreśla, jak ważne jest to wzajemne zrozumienie i wsparcie między nauczycielami i rodzicami.
W szkole w Ulasku 3 uczniów nie ma dostępu do Internetu, pozostają więc SMS-y, telefony, ale kontakt z nimi jest dobry.
- Ogólnie źle nie idzie – podsumowuje dyr. Marta Kucharska. – Mamy dobry kontakt z rodzicami. Formy kontaktu z uczniami są dostosowane do tego, by każdy uczeń mógł wziąć udział w zdalnym nauczaniu.    
Szkoły starają się realizować podstawę programową. Choć nie było to obowiązkowe, uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu. Dyrektorzy szkół przesłali arkusze egzaminacyjne mejlem do każdego ucznia, a oni po wypełnieniu, również mejlem, przesłali je swoim nauczycielom do sprawdzenia. W szkole w Somiance jest 14 ósmoklasistów, w Woli Mystkowskiej – 25, a w Ulasku – 8. W Ulasku do egzaminu przystąpili tylko chętni, bo w lutym wszyscy zdawali próbny egzamin.
 
 •

Warto dodać, że światłowód, zgodnie z projektem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, miał być przeprowadzony w maju, więc od nowego roku szkolnego byłaby możliwość założenia dzienników elektronicznych. W ramach tego projektu do sieci światłowodowej miały być podłączone placówki oświatowe oraz gospodarstwa domowe (łącznie 785 punktów). 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom