SOMIANKA: Jak najwięcej dróg

Powiat

SOMIANKA: Jak najwięcej dróg

03.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
W budżecie inwestycyjnym gminy na 2017 rok, który wynosi 2.080.000 zł, priorytetem są drogi. – W tej chwili ponad 2 miliony przeznaczamy na projekty drogowe, poza drobnymi wodociągowymi czy projektowymi  - mówił na sesji 28 grudnia wójt Andrzej Żołyński. Dochody gminy wyniosą 22.888.621 zł, w tym: subwencje 8.891.484 zł (oświatowa – 5.851.846 zł, część wyrównawcza ogólnej – 2.988.056 zł, równoważąca – 51.582 zł), co stanowi 38,5% dochodów gminy, udział w podatku dochodowym: 2.969.331 zł, zadania zlecone 7.178.436 zł (31,4%), podatki lokalne i pozostałe: 627.870 zł.
Wydatki nie przekroczą dochodów, zamkną się kwotą  22.125.297 zł, w tym: bieżące 20.045.297 zł (oświata i wychowanie 7.496.892 zł – 33,88% wydatków, pomoc społeczna i rodzina 7.657.336 zł – 34,61%, kultura i sport 369.000 zł – 1,67%, drogi publiczne  2.320.770 zł – 10,49%, ochrona środowiska i gospodarka komunalna 688.000 zł – 3,11%) oraz majątkowe 2.080.000 zł (drogi publiczne – 1.970.000 zł).
Nadwyżka budżetowa w kwocie 763.324 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Ustalono rezerwę ogólną w wys. 104.100 zł oraz rezerwę celową w wys. 66.500 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
Jak powiedział wójt Andrzej Żołyński, gmina od kilku lat prowadzi budżet zrównoważony: - Od 4 lat nie są zaciągane kredyty. Ile do nas wpływa, tyle staramy się wydać – zaznaczył.
Zastrzegł jednak, że sytuacja może się zmienić, bo gmina składa wnioski o dofinansowanie unijne na inwestycje: - Polityka gminy zmierza ku temu, żeby robić jak najwięcej dróg – zaznaczył, bo, jak wynika z rozmów z radnymi, takie są oczekiwania społeczeństwa. – Jak najwięcej dróg gruntowych przebudowywać na asfaltowe. W tym roku pięć udało się zrobić.
- Takie są plany – kontynuował. –  Ale plany są po to, żeby je zmodyfikować. Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć – mówił. – Nie da się wszystkich zadowolić tym budżetem. Staramy się nie zadłużać budżetu, staramy się wydatki zbilansować. Gdyby jednak pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania ok. 70%, trzeba będzie skorzystać z kredytów.
 
Chodniki w drugiej kolejności
 
Sołtys Somianki-Parcele zgłosiła,  że nie ma w budżecie chodnika dla jej wsi. 
Wójt odpowiedział, że  nie wie, co z chodnikiem przy drodze powiatowej (alei). Starosta był tam z dendrologiem z uprawnieniami, który badał rosnące przy drodze drzewa. Znalazł wyjątkowe porosty. Zrobienie przy alei chodnika, zdaniem wójta, bez ingerencji w rosnące drzewa lub istniejące ogrodzenia jest nierealne.
Przyznał, że sam nie proponował do budżetu chodników. Te, które dotychczas gmina budowała, powstawały przy wsparciu unijnym. Poza tym wysłuchał wielu słów krytyki, że gmina robi chodniki zamiast dróg. Na razie nie ma dotacji unijnych na chodniki, może to się zmieni po nowym roku. Powtórzył, że zamiarem gminy jest przebudowa jak najwięcej dróg gruntowych. – Mija ponad 20 lat od przemian ustrojowych, a drogi dla rdzennych mieszkańców są niezrobione – przyznał, dlatego dopiero w drugiej kolejności będą robione chodniki. Do tego koszt 1 mb chodnika niemal jest taki sam co drogi szerokości 3 metrów.  Zaznaczył, że w projekcie budżetu są dwie drogi w Somiance, pozostanie jeszcze jedna do zrobienia (przy oczyszczalni). 
Przyznał, że w drogach są zaszłości i pewnie nie da się tego nadrobić. Dlaczego? – Na zadnia zlecone dokładamy – wyjaśnił. – Chociaż powinny być finansowane z zewnątrz. Zadania zlecone są niedoszacowane. Podał przykład oświaty, do której gmina musi dołożyć 1.700.000 zł. 
- W 2015 r. też było niezadowolenie - kontynuował. - Były planowane 2-3 drogi, wykonaliśmy 7 dróg – przypomniał. – Teraz w planie jest 5 dróg. Wójt liczy, że uda się wykonać więcej. – Oszczędności przetargowe uwolnią środki na kolejne zadania. W kwietniu-maju będzie aktualizacja budżetu. Tego sobie życzę i mieszkańcom. 
Radni byli widocznie tego samego zdania, bo wszyscy zagłosowali za budżetem na rok 2017.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość