SOMIANKA: Gmina w strefie żółtej i czerwonej

Powiat

SOMIANKA: Gmina w strefie żółtej i czerwonej

17.05.2018
autor: Opr. EB
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, że 19 kwietnia podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz został przegłosowany załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. 
 
W dokumencie wyznaczono na terenie gminy Somianka: 
- obszar ochronny (strefa żółta): część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62,  
- obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona): część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom