SOMIANKA, BRAŃSZCZYK: Solary pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne

Powiat

SOMIANKA, BRAŃSZCZYK: Solary pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne

28.07.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
930 kolektorów słonecznych, 3 pompy ciepła i 3 instalacje fotowoltaiczne  to efekt projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”. Gmina Somianka, lider projektu,  podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie tej inwestycji w wys. prawie 5,5 mln zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to ponad 15, 2 mln zł, wydatki kwalifikowane – ponad 7 mln zł. 
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji 930 kolektorów słonecznych oraz 3 pomp ciepła i 3 instalacji fotowoltaicznych na terenie 3 gmin partnerskich. 
Solary będą instalowane na posesjach prywatnych na terenie gmin: Somianka – 221 szt., Zatory – 289 szt., Brańszczyk – 420 szt; 3 pompy ciepła i 3 instalacje fotowoltaiczne – na budynkach użyteczności publicznej we wspomnianych trzech gminach.
Family Gym
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017
fotobudka star
fotobudka star