RZĄŚNIK: Wnioski na dofinansowanie i oszacowanie szkód

Powiat

RZĄŚNIK: Wnioski na dofinansowanie i oszacowanie szkód

05.07.2019
autor:
Urząd Gminy w Rząśniku przyjmuje do 11 lipca wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie polega na bezpłatnym odbiorze zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.
Wniosek z załącznikami jest dostępny w urzędzie gminy Rząśnik, pokój nr 5 lub na stronie: https://rzasnik.pl/cms/25348/wnioski_o_dofinansowanie_utylizacji_azbestu
Wszelkie informacje można uzyskać: tel. 29 59-29-275. 
 
***
 
W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie gminy Rząśnik, istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśnik do 12 lipca.
Wg raportów IUNG na dzień 2 lipca, susza na terenie gminy Rząśnik występuje w zbożach jarych, rzepaku i rzepiku oraz krzewach owocowych uprawianych na glebach: kategorii I gleba bardzo lekka podatna na suszę - piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Fotobudka Star - 728x90
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom