RZĄŚNIK: Studium uchwalone

Powiat

RZĄŚNIK: Studium uchwalone

11.10.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 28 września jednogłośnie uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Temat przedstawiła projektantka studium Hanna Czajkowska. 
- To jest dokument kierunkowy, on jest konieczny do zmiany planów. Radni mieli możliwość zapoznania się z uwagami, które wpłynęły do projektu zmiany studium. Uwagi były im przedstawione, a także główne powody, dla których były albo przyjmowane, albo odrzucane. Nie można przyjmować uwag, które są sprzeczne z przepisami wyższego rzędu – podkreśliła – ponieważ prawo miejscowe, czyli plan miejscowy i studium, są aktami planistycznymi najniższego rzędu, co oznacza, że muszą być zgodne  z ustawami i rozporządzeniami wyższego rzędu. Jeżeli te ustawy zabraniają nam wprowadzania jakichś zmian, my nie możemy stanowić prawa wbrew przepisom wyższego rzędu. 
- Studium było szeroko przedstawione na komisjach – zaznaczył przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda. 
Jak wyjaśniła projektantka, głównymi powodami odrzucenia uwag były bilans terenu oraz tereny zagrożenia powodziowego, które podlegają wykluczeniu z zabudowy na etapie studium i planów miejscowych. Zwolnienie jest dopuszczalne na podstawie ustawy Prawo wodne, ale odbywa się tylko w trybie indywidualnym, poza działaniem rady gminy, która nie ma takich uprawnień.  
Radni podejmowali bardzo obszerną uchwałę, która składa się z 6 załączników, trzy z nich to studium uwarunkowania rozwoju, kierunki zagospodarowania oraz synteza, do tego 2 załączniki graficzne oraz rozstrzygnięcie Rady Gminy Rząśnik w sprawie nieuwzględnionych uwag. – Uwagi, które były uwzględnione przez pana wójta, są wprowadzone do projektu – wyjaśniła  Hanna Czajkowska.
Na sesji była obecna grupa osób, które kupując działki przed kilkoma laty, zostały oszukane. Mają akty notarialne, w których działki te mają przeznaczenie pod zabudowę letniskową, a w rzeczywistości są leśnymi lub rolnymi. Zadawali projektantce szczegółowe pytania, przede wszystkim o dokumenty, z których korzystała. 
Jak wyjaśniła Hanna Czajkowska, studium składa się zasadniczo z 2 części, pierwsza to uwarunkowania rozwoju, druga  - to kierunki rozwoju. W I części, bardzo obszernej, zawarte są wszystkie materiały źródłowe,  rządowe lub przez rząd wskazane  do opracowania. Jeśli chodzi o mapy ryzyka powodziowego, pochodzą z RZDGW. Studium zostało uzgodnione z 40 organami. – To jest w dokumentacji – zapewniła 
- Z tymi materiałami można się zapoznać – potwierdził przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda. – Na stronie internetowej gminy też będą. 
Do tematu zgłoszonego przez działkowiczów wrócimy.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Recytatorski mityng w przedszkolu (foto)

DŁUGOSIODŁO: Recytatorski mityng w przedszkolu (foto)

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając, nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim programie „Czytające przedszkola” i realizuje przedszkolny projekt edukacyjny „Mały czytelnik”, którego koordynatorami są panie Elżbieta Wrzesińska i Grażyna Gałązka.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Satysfakcji z pracy, pokoju w sercach (foto)

RZĄŚNIK: Satysfakcji z pracy, pokoju w sercach (foto)

W czwartek 29 grudnia, po zamknięciu obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Rząśniku przez przewodniczącego Krzysztofa Soliwodę, radni, władze gminy oraz sołtysi i zaproszeni goście w serdecznej atmosferze podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia na nowy 2017 rok.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Nic nie zastąpi pracy rąk ludzkich (foto)

DŁUGOSIODŁO: Nic nie zastąpi pracy rąk ludzkich (foto)

Zmienia się polska wieś, gospodarstwa są coraz lepiej wyposażone. Ale nic nie zastąpi pracy rąk ludzkich. Nasi rolnicy gospodarują na najsłabszych glebach, ale dzięki ich poświęceniu ta ziemia cały czas rodzi – podczas Gminnych Dożynek rolnikom dziękował wójt Stanisław Jastrzębski.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

ZABRODZIE: Byliśmy zbyt pobłażliwi (foto)

Druga dyskusja publiczna nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie odbyła się 20 października w GOK. O projekcie mówili: wójt Tadeusz Michalik, naczelnik wydziału rozwoju gminy Jan Getka oraz projektant studium Bartosz Rosłon. Uwagi do projektu, na specjalnym formularzu, będzie można składać od 10 do 30 listopada.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.60% (184 głosów)
29.85% (243 głosów)
7.25% (59 głosów)
6.76% (55 głosów)
33.54% (273 głosów)
manhattan
manhattan