RZĄŚNIK: Studium uchwalone

Powiat

RZĄŚNIK: Studium uchwalone

11.10.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 28 września jednogłośnie uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Temat przedstawiła projektantka studium Hanna Czajkowska. 
- To jest dokument kierunkowy, on jest konieczny do zmiany planów. Radni mieli możliwość zapoznania się z uwagami, które wpłynęły do projektu zmiany studium. Uwagi były im przedstawione, a także główne powody, dla których były albo przyjmowane, albo odrzucane. Nie można przyjmować uwag, które są sprzeczne z przepisami wyższego rzędu – podkreśliła – ponieważ prawo miejscowe, czyli plan miejscowy i studium, są aktami planistycznymi najniższego rzędu, co oznacza, że muszą być zgodne  z ustawami i rozporządzeniami wyższego rzędu. Jeżeli te ustawy zabraniają nam wprowadzania jakichś zmian, my nie możemy stanowić prawa wbrew przepisom wyższego rzędu. 
- Studium było szeroko przedstawione na komisjach – zaznaczył przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda. 
Jak wyjaśniła projektantka, głównymi powodami odrzucenia uwag były bilans terenu oraz tereny zagrożenia powodziowego, które podlegają wykluczeniu z zabudowy na etapie studium i planów miejscowych. Zwolnienie jest dopuszczalne na podstawie ustawy Prawo wodne, ale odbywa się tylko w trybie indywidualnym, poza działaniem rady gminy, która nie ma takich uprawnień.  
Radni podejmowali bardzo obszerną uchwałę, która składa się z 6 załączników, trzy z nich to studium uwarunkowania rozwoju, kierunki zagospodarowania oraz synteza, do tego 2 załączniki graficzne oraz rozstrzygnięcie Rady Gminy Rząśnik w sprawie nieuwzględnionych uwag. – Uwagi, które były uwzględnione przez pana wójta, są wprowadzone do projektu – wyjaśniła  Hanna Czajkowska.
Na sesji była obecna grupa osób, które kupując działki przed kilkoma laty, zostały oszukane. Mają akty notarialne, w których działki te mają przeznaczenie pod zabudowę letniskową, a w rzeczywistości są leśnymi lub rolnymi. Zadawali projektantce szczegółowe pytania, przede wszystkim o dokumenty, z których korzystała. 
Jak wyjaśniła Hanna Czajkowska, studium składa się zasadniczo z 2 części, pierwsza to uwarunkowania rozwoju, druga  - to kierunki rozwoju. W I części, bardzo obszernej, zawarte są wszystkie materiały źródłowe,  rządowe lub przez rząd wskazane  do opracowania. Jeśli chodzi o mapy ryzyka powodziowego, pochodzą z RZDGW. Studium zostało uzgodnione z 40 organami. – To jest w dokumentacji – zapewniła 
- Z tymi materiałami można się zapoznać – potwierdził przewodniczący rady Krzysztof Soliwoda. – Na stronie internetowej gminy też będą. 
Do tematu zgłoszonego przez działkowiczów wrócimy.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Wakacyjna Akademia Bibliomaniaka (foto)

BRAŃSZCZYK: Wakacyjna Akademia Bibliomaniaka (foto)

Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała dla uczniów szkół podstawowych dwutygodniowe zajęcia pod hasłem „Wakacyjna Akademia Bibliomaniaka”. Z oferty Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych skorzystało 70 dzieci. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Komisje wybrane

RZĄŚNIK: Komisje wybrane

Podczas II sesji rady gminy radni podzieli się na komisje. Zdecydowali, że będą cztery stałe komisje rady gminy, a w każdej, co zapisali w uchwale, po 5 osób.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Naszej niepodległości stulecie (foto)(wideo)

RZĄŚNIK: Naszej niepodległości stulecie (foto)(wideo)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się 9 i 11 listopada. W piątek zaprosiły na wieczornice szkoły w Porządziu i Komorowie. W niedzielę w kościele w Rząśniku, po Mszy św. w intencji Ojczyzny i punktualnie o 12.00, jak w całej Polsce,  odśpiewaniu hymnu narodowego, program „Niech niesie się po całym świecie, naszej niepodległości  stulecie” przedstawiła społeczność miejscowej szkoły. – Dzieci rzeczywiście wprowadziły nas w atmosferę patriotyczną – chwalił wójt. – To było bardzo piękne. Momentami cisnęły się łzy do oczu. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Fundacja Museion Norwid wydzierżawiła pałac w Dębinkach

ZABRODZIE: Fundacja Museion Norwid wydzierżawiła pałac w Dębinkach

17 stycznia 2018 r. Gmina Zabrodzie podpisała z Fundacją Museion Norwid umowę na dzierżawę zespołu pałacowo-parkowego w Dębinkach. – To naprawdę ważny dzień dla Fundacji – czytamy na stronie internetowej Fundacji, która od 7 latach stara się, aby we dworze w Dębinkach utworzyć muzeum Cypriana Norwida.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Mrówka - styczeń - luty 2020