RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

Powiat

RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

16.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Raport o stanie gminy za 2018 po raz pierwszy i jak co roku sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok wójt Paweł Kołodziejski przedstawił na sesji rady gminy 27 czerwca. Radni udzielili mu jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.
 
Raport o stanie gminy za miniony rok wójt ma obowiązek przedstawić do 31 maja w formie dokumentu elektronicznego. – To nowość, która weszła od tego roku – zaznaczył przewodniczący rady Grzegorz Gołębiewski. – Raport zawiera sytuację społeczno-gospodarczą gminy.
- Postaram się przedstawić raport w telegraficznym skrócie – rozpoczął Paweł Kołodziejski, dodając, że to obszerny dokument, liczy 57 stron, w całości dostępny jest na stronie internetowej gminy.
Mieszkańcy. Gmina liczy 7003 stałych mieszkańców i 60 zameldowanych czasowo. W 2018 roku urodziło się 87 dzieci, zmarły 82 osoby; średnia wieku zmarłych kobiet 81 lat, mężczyzn 73 lata. – Widoczny trend starzenia się społeczeństwa gminy – zauważył wójt.
Na terenie gminy, która zajmuje 16.733 ha (46% stanowią grunty rolne), jest ponad 1000 gospodarstw rolnych. Znajduje się tu 1320 budynków letniskowych. Najwięcej, bo 93 podmioty, jest prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie budownictwa, 61 – w dziedzinie handlu. 
Inwestycje. W 2018 r. na terenie gminy wykonano 29 inwestycji, do najważniejszych można zaliczyć: przebudowę drogi powiatowej Leszczydół-Nowiny – Porządzie, remont ulic (Jasnej, Spokojnej) w Rząśniku, położenie kostki brukowej na drodze w Nowym Lubielu, modernizację budynku w Rząśniku, w którym mają siedziby Klub Srebrnego Wieku i Gminny Punkt Rehabilitacji. 
Przeniesienie przedszkola samorządowego do szkoły w Rząśniku (konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń dla małych dzieci) zostało przełożone na następny rok. Strażacy w Rząśniku będą budować świetlicę, gmina gwarantuje im pożyczkę, a refundację otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego. Wójt odniósł się do głosów, że wszystkie gminy mają domy kultury, tylko gm. Rząśnik nie: – Czasami, w niektórych miejscach, to przerost formy nad treścią – uważa Paweł Kołodziejski, który planuje zatrudnienie w nowej świetlicy animatora kultury. 
-  Nie wszystkie inwestycje zostały wykonane, choć był to rok wyborczy – kontynuował wójt, dodając, że podejmując taką decyzję, ryzykował swoim zaufaniem, popularnością, ale ważniejsza dla niego jest gospodarność. – Nie żałuję tego, już mamy 30-40% niższe ceny. 
- Nie wszystko zależy od nas – podsumował, nawiązując do problemów z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ogłaszane w kraju projekty. – Potrzeba trochę cierpliwości, nie wszystko naraz.
Organizacje. W gminie działa 10 organizacji pozarządowych, w tym: 6 jednostek OSP (125 członków), WKS Rząśnik, Zespół Ludowy „Kurpie Białe”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Porządzia.  
Fundusz sołecki. Fundusz sołecki (od 2010) wykorzystywany jest głównie na doposażenie i remonty świetlic wiejskich, budowę i utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe, znaki drogowe.
Problem z wodą. Jeśli chodzi o infrastrukturę, problem może być z wodą. – Czasami zużycie wody jest tak duże, że w głowie się to nie mieści. To jest na pograniczu możliwości urządzeń – mówił wójt, który nie chce jednak wydawać w tej sprawie zarządzeń i zakazów. – Apeluję o oszczędzanie wody (szczególnie niepodlewanie ogródków – red.). Liczę na zdrowy rozsądek.
Dodał, że trzeba modernizować hydrofornie w Starym Lubielu i Ochudnie, nowa jest w Rząśniku.
Internet. Mimo że gmina ma internet szerokopasmowy, ale nie wszędzie na odpowiednim poziomie jest do niego dostęp.
Śmieci. Ważną sprawą jest gospodarka śmieciowa. W Nowym Lubielu działa PSZOK, z terenu całej gminy wynajęta firma odbiera śmieci. Poziom recyklingu (firma odebrała 904 tys. megaton śmieci) w 2018 wyniósł 36% (w 2012 – 10%), w 2019 planuje się 40%, w 2021 powinno być 51%. – Jeśli nie osiągniemy tego poziomu recyklingu, dla gminy będą kary – przypomniał wójt.
Szkoły. Gmina prowadzi 5 szkół, w 4 są sale sportowe (najmniejsza i najstarsza w Starym Lubielu), nie ma tylko w Bielinie. Wszystkie placówki są odpowiednio wyposażone, mają monitoring wizyjny, nowoczesne place zabaw, w każdej są 2-3 sale komputerowe, tablice interaktywne, odbywają się dodatkowe zajęcia; muzyczne, sportowe (w nowym roku szkolnym po 4 godz. tygodniowo).
Imprezy. W 2018 odbyło 15 imprez i uroczystości. – Niektórzy mówią, że za dużo, inni, że za mało. Ja myślę, że w sam raz – uznał wójt. 
Sport. Dodatkowe zajęcia sportowe odbywają się we wszystkich szkołach. W klubie sportowym, na który gmina przeznacza 50 tys. zł, trenuje 80 piłkarzy, w szkołach w Komorowie i Rząśniku – ok. 40 siatkarzy. 
Debata. Mimo że każdy dorosły mieszkaniec, który uzyskał 20 podpisów poparcia, mógł zabrać głos w debacie nad stanem gminy, nikt z tego prawa nie skorzystał. 
 
Nie będziemy wykluczeni
 
Sołtys Porządzia zapytał o gazyfikację gminy. – Czy zrobił pan wszystko, co możliwe?  – zwrócił się wójta, podkreślając, że jeśli nic się nie zmieni, gmina będzie karana za brak walki ze smogiem. Wójt zdał relację z podjętych działań. Spotkał się starostwie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Okazało się, że gm. Rząśnik, jako jedyna, była obsługiwana przez Ciechanów, pozostałe przez Warszawę, zabrakło właściwego przepływu informacji. Gmina już w 2016 r. podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa. Główna rura z gazem wyprowadzona jest blisko Ochudna. Wsie mają zwartą zabudowę. – Gmina będzie ujęta w programie gazyfikacji powiatu – zapewnił wójt. – Nie będziemy wykluczeni.
Radna Marzena Wielgolewska zapytała, z czyjej inicjatywy niektórzy radni i sołtysi podpisywali umowy z mieszkańcami.
Sprawę wyjaśniła inspektor Justyna Nowotka. Gmina robi rozeznanie, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców doprowadzeniem gazu do domów. Ze względu na położenie najbliższe sieci gazowej (w Leszczydole-Nowinach), w lutym była robiona mapka Ochudna, potem Porządzia, Rząśnika i Dąbrowy, w następnej kolejności będą: Komorowo, Wólka-Folwark, Nowe Wielątki, Wielątki, Wólka-Przekory. 
- Po 20 lipca będziemy zbierać następne miejscowości – zapowiedziała, mówiąc, że też zwróci się o pomoc do radnych i sołtysów.
AK Finanse 728x90 (23.10.2019)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

RZĄŚNIK: Trzecia hala sportowa w gminie (foto)

8 lutego 2018 r. stanie się jedną z ważniejszych dat w historii Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskoma w Porządziu – tego dnia została oficjalnie otwarta hala sportowa. Uczniowie śpiewem i tańcem wyrazili radość, że ich marzenie spełniło się. Goście chwalili gminę za inwestycję, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale całej lokalnej społeczności,  jako miejsce zmagań sportowych, imprez rekreacyjnych oraz kulturalnych.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: I ten zachwyt serce ludzkie zapragnęło wyśpiewać (foto)

DŁUGOSIODŁO: I ten zachwyt serce ludzkie zapragnęło wyśpiewać (foto)

Chyba nic nie buduje klimatu świąt Bożego Narodzenia tak, jak śpiew kolęd. Po południu 17 grudnia w Centrum Kultury zrobiło się bardzo świątecznie dzięki Gminnemu Przeglądowi Kolęd i Pastorałek. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Podziękowali za codzienną troskę i miłość

RZĄŚNIK: Podziękowali za codzienną troskę i miłość

Gośćmi szkoły w Bielinie z okazji swojego święta byli babcie i dziadkowie uczniów. Dzieci co codzienną troskę i miłość podziękowały im wierszami, piosenkami oraz specjalnie przygotowanymi na tę okazję upominkami Tego samego dnia odbyła się tez szkolna choinka. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Tradycja w Gaju przetrwała (foto)

ZABRODZIE: Tradycja w Gaju przetrwała (foto)

W sobotni wieczór 14 grudnia licznie zgromadzeni mieszkańcy Gaju i okolicznych miejscowości gorąco oklaskiwali jasełka zatytułowane „Ekologiczne święta”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich „Gajowianki”. Mimo pochmurnej pogody, podczas występu nie padało.
zobacz więcej
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku