RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

Powiat

RZĄŚNIK: Radni jednomyślni

16.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Raport o stanie gminy za 2018 po raz pierwszy i jak co roku sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok wójt Paweł Kołodziejski przedstawił na sesji rady gminy 27 czerwca. Radni udzielili mu jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.
 
Raport o stanie gminy za miniony rok wójt ma obowiązek przedstawić do 31 maja w formie dokumentu elektronicznego. – To nowość, która weszła od tego roku – zaznaczył przewodniczący rady Grzegorz Gołębiewski. – Raport zawiera sytuację społeczno-gospodarczą gminy.
- Postaram się przedstawić raport w telegraficznym skrócie – rozpoczął Paweł Kołodziejski, dodając, że to obszerny dokument, liczy 57 stron, w całości dostępny jest na stronie internetowej gminy.
Mieszkańcy. Gmina liczy 7003 stałych mieszkańców i 60 zameldowanych czasowo. W 2018 roku urodziło się 87 dzieci, zmarły 82 osoby; średnia wieku zmarłych kobiet 81 lat, mężczyzn 73 lata. – Widoczny trend starzenia się społeczeństwa gminy – zauważył wójt.
Na terenie gminy, która zajmuje 16.733 ha (46% stanowią grunty rolne), jest ponad 1000 gospodarstw rolnych. Znajduje się tu 1320 budynków letniskowych. Najwięcej, bo 93 podmioty, jest prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie budownictwa, 61 – w dziedzinie handlu. 
Inwestycje. W 2018 r. na terenie gminy wykonano 29 inwestycji, do najważniejszych można zaliczyć: przebudowę drogi powiatowej Leszczydół-Nowiny – Porządzie, remont ulic (Jasnej, Spokojnej) w Rząśniku, położenie kostki brukowej na drodze w Nowym Lubielu, modernizację budynku w Rząśniku, w którym mają siedziby Klub Srebrnego Wieku i Gminny Punkt Rehabilitacji. 
Przeniesienie przedszkola samorządowego do szkoły w Rząśniku (konieczne będzie dostosowanie pomieszczeń dla małych dzieci) zostało przełożone na następny rok. Strażacy w Rząśniku będą budować świetlicę, gmina gwarantuje im pożyczkę, a refundację otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego. Wójt odniósł się do głosów, że wszystkie gminy mają domy kultury, tylko gm. Rząśnik nie: – Czasami, w niektórych miejscach, to przerost formy nad treścią – uważa Paweł Kołodziejski, który planuje zatrudnienie w nowej świetlicy animatora kultury. 
-  Nie wszystkie inwestycje zostały wykonane, choć był to rok wyborczy – kontynuował wójt, dodając, że podejmując taką decyzję, ryzykował swoim zaufaniem, popularnością, ale ważniejsza dla niego jest gospodarność. – Nie żałuję tego, już mamy 30-40% niższe ceny. 
- Nie wszystko zależy od nas – podsumował, nawiązując do problemów z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ogłaszane w kraju projekty. – Potrzeba trochę cierpliwości, nie wszystko naraz.
Organizacje. W gminie działa 10 organizacji pozarządowych, w tym: 6 jednostek OSP (125 członków), WKS Rząśnik, Zespół Ludowy „Kurpie Białe”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Porządzia.  
Fundusz sołecki. Fundusz sołecki (od 2010) wykorzystywany jest głównie na doposażenie i remonty świetlic wiejskich, budowę i utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe, znaki drogowe.
Problem z wodą. Jeśli chodzi o infrastrukturę, problem może być z wodą. – Czasami zużycie wody jest tak duże, że w głowie się to nie mieści. To jest na pograniczu możliwości urządzeń – mówił wójt, który nie chce jednak wydawać w tej sprawie zarządzeń i zakazów. – Apeluję o oszczędzanie wody (szczególnie niepodlewanie ogródków – red.). Liczę na zdrowy rozsądek.
Dodał, że trzeba modernizować hydrofornie w Starym Lubielu i Ochudnie, nowa jest w Rząśniku.
Internet. Mimo że gmina ma internet szerokopasmowy, ale nie wszędzie na odpowiednim poziomie jest do niego dostęp.
Śmieci. Ważną sprawą jest gospodarka śmieciowa. W Nowym Lubielu działa PSZOK, z terenu całej gminy wynajęta firma odbiera śmieci. Poziom recyklingu (firma odebrała 904 tys. megaton śmieci) w 2018 wyniósł 36% (w 2012 – 10%), w 2019 planuje się 40%, w 2021 powinno być 51%. – Jeśli nie osiągniemy tego poziomu recyklingu, dla gminy będą kary – przypomniał wójt.
Szkoły. Gmina prowadzi 5 szkół, w 4 są sale sportowe (najmniejsza i najstarsza w Starym Lubielu), nie ma tylko w Bielinie. Wszystkie placówki są odpowiednio wyposażone, mają monitoring wizyjny, nowoczesne place zabaw, w każdej są 2-3 sale komputerowe, tablice interaktywne, odbywają się dodatkowe zajęcia; muzyczne, sportowe (w nowym roku szkolnym po 4 godz. tygodniowo).
Imprezy. W 2018 odbyło 15 imprez i uroczystości. – Niektórzy mówią, że za dużo, inni, że za mało. Ja myślę, że w sam raz – uznał wójt. 
Sport. Dodatkowe zajęcia sportowe odbywają się we wszystkich szkołach. W klubie sportowym, na który gmina przeznacza 50 tys. zł, trenuje 80 piłkarzy, w szkołach w Komorowie i Rząśniku – ok. 40 siatkarzy. 
Debata. Mimo że każdy dorosły mieszkaniec, który uzyskał 20 podpisów poparcia, mógł zabrać głos w debacie nad stanem gminy, nikt z tego prawa nie skorzystał. 
 
Nie będziemy wykluczeni
 
Sołtys Porządzia zapytał o gazyfikację gminy. – Czy zrobił pan wszystko, co możliwe?  – zwrócił się wójta, podkreślając, że jeśli nic się nie zmieni, gmina będzie karana za brak walki ze smogiem. Wójt zdał relację z podjętych działań. Spotkał się starostwie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa. Okazało się, że gm. Rząśnik, jako jedyna, była obsługiwana przez Ciechanów, pozostałe przez Warszawę, zabrakło właściwego przepływu informacji. Gmina już w 2016 r. podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa. Główna rura z gazem wyprowadzona jest blisko Ochudna. Wsie mają zwartą zabudowę. – Gmina będzie ujęta w programie gazyfikacji powiatu – zapewnił wójt. – Nie będziemy wykluczeni.
Radna Marzena Wielgolewska zapytała, z czyjej inicjatywy niektórzy radni i sołtysi podpisywali umowy z mieszkańcami.
Sprawę wyjaśniła inspektor Justyna Nowotka. Gmina robi rozeznanie, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców doprowadzeniem gazu do domów. Ze względu na położenie najbliższe sieci gazowej (w Leszczydole-Nowinach), w lutym była robiona mapka Ochudna, potem Porządzia, Rząśnika i Dąbrowy, w następnej kolejności będą: Komorowo, Wólka-Folwark, Nowe Wielątki, Wielątki, Wólka-Przekory. 
- Po 20 lipca będziemy zbierać następne miejscowości – zapowiedziała, mówiąc, że też zwróci się o pomoc do radnych i sołtysów.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku